Kontrollér varsler på Android

Avhengig av hvilke varsler du vil ha, kan du endre innstillingene for bestemte apper eller for hele telefonen. Varsler vises når du sveiper ned fra toppen av skjermen. Noen varsler kan også vises på låseskjermen og startskjermen.

Viktig: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 10 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

Bruk varsler

Fjern varsler
 • For å fjerne ett varsel, sveip det til venstre eller høyre.
 • For å fjerne alle varslene, rull til bunnen av varslene dine og trykk på Fjern alle.
 • For å fjerne alle lydløse varsler, trykk på Lukk Lukk ved siden av «lydløse varsler».

Tips:: Noen varsler kan bare fjernes når de er ferdige. Du kan for eksempel fjerne et varsel for en musikkspiller etter at du har stoppet musikken.

Slumre varsler

Slå på slumring

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler og så Avansert.
 3. Slå på Tillat slumring av varsler.

Slumre varsler 

Hvis du vil slumre et varsel, drar du det litt til venstre eller høyre og trykker på Slumre . For å velge et klokkeslett, trykk på nedoverpilen Nedoverpil.
Svar, arkivér, vis og andre ting
 • For å vise et varsel, trykk på nedoverpilen Nedoverpil. For å gjøre noe direkte fra et varsel trykker du deretter på en handling, for eksempel Svar eller Arkivér.
 • Noen apper viser en prikk når du får varsler. Trykk og hold på appen med prikken for å se det eldste varselet. Deretter fjerner du hvert varsel for å se det neste. Finn ut mer om varselsprikker.
Kontrollér varsler fra nødkringkasting

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

Du kan slå varseltyper på eller av, se tidligere varsler og kontrollere lyd og vibrering.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Avansert og så Trådløse nødvarsler.
 3. Velg hvor ofte du vil motta varsler, og hvilke innstillinger du vil slå på.
Du kan bruke denne innstillingen til å administrere bestemte nødmeldinger, for eksempel katastrofe-, trussel- og AMBER-varsler.

Velg hvordan du blir varslet

Endre varsler for telefonen din

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler.
  • Velg alternativene du vil ha som standard for telefonen. Rull til «Varsler på låseskjermen», og velg ett av disse alternativene:
   • Varsler på låseskjermen
   • Sensitive varsler
   • Sensitive varsler fra jobbprofilen (bare tilgjengelig hvis du har en jobbprofil)
  • Trykk på Avansert og velg:
   • Skjul lydløse varsler i statusfeltet
   • Tillat slumring av varsler
   • Foreslåtte handlinger og svar
   • Varselprikk på appikoner
   • Standard varsellyd
   • Sveip fingersensoren for varsler
   • Ikke forstyrr
Slå varsler på eller av for bestemte apper

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

Alternativ 1: i Innstillinger-appen

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler.
 3. Se appene som nylig har sendt deg varsler, under «Nylig sendt».
  • For å se flere apper, trykk på Se alle.
 4. Trykk på Avansert.
  • Du kan slå av alle varsler for en oppført app.
  • For å velge bestemte varselkategorier, trykk på appnavnet.

Tips: Hvis du ikke ser «Nylig sendt», bruker du en eldre Android-versjon. I stedet trykker du på Appvarsler og på en app. Du kan slå varsler, varselsprikker og varselkategorier på eller av. Hvis en app har kategorier, kan du trykke på en kategori for å se flere alternativer.

Alternativ 2: på varsler

 1. For å finne varslene dine, sveip ned fra toppen av telefonskjermen.
 2. Trykk og hold på varselet, og trykk deretter på Innstillinger Innstillinger.
 3. Velg innstillingene du vil bruke:
  • For å slå av alle varsler, trykk på Varsler av
  • Slå på eller av varsler du vil motta.
  • For å tillate varselsprikker, trykk på Avansert og slå dem på.

Alternativ 3: i bestemte apper

Du kan kontrollere mange appvarsler fra en innstillingsmeny i appen. Apper kan for eksempel ha en innstilling for å velge lyden som varslene fra appen skal lage. For å gjøre disse endringene, åpne appen og se etter innstillingsmenyen. 

Slå varselsprikker på eller av

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler.
 3. Slå Tillat varselprikker på eller av.
Velg om varsler skal forstyrre deg eller være lydløse

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

På noen Android-enheter kan du velge hva slags varsel en app sender deg:

 • Varsling: Du hører en lyd, mottar en melding på låseskjermen og ser ikonet til appen i statusfeltet.
 • Lydløs: Telefonen din lager ikke lyd og vibrerer ikke. Varselet vises imidlertid når du sveiper ned fra toppen av skjermen.

Alternativ 1: I Innstillinger-appen

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler.
 3. Trykk på en app under «Nylig sendt».
 4. Trykk på en varseltype.
 5. Velg alternativene du ønsker:
  • Velg Varsling eller Lydløs.
  • For å se et banner for varsler når telefonen er låst opp, slå på Vis i forgrunnen.
  • Hvis du har valgt «Lydløs», kan du slå Minimer på eller av.

Alternativ 2: På et varsel

 1. Når du har sveipet ned fra toppen av skjermen, drar du varselet litt til venstre eller høyre. Deretter trykker du på Innstillinger Innstillinger.
 2. Trykk på Varsling eller Lydløs og så Bruk.  

Kontrollér hvordan varsler vises på låseskjermen

Alternativ 1: Ikke vis noen varsler

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler.
 3. Under «Låseskjerm» trykker du på Varsler på låseskjermen eller På låseskjermen.
 4. Velg Ikke vis varsler.
Tips: Hvis du velger dette alternativet som standard, gjelder innstillingen for alle apper. For bare å blokkere varsler fra bestemte apper, finn ut hvordan du endrer varsler per app.
Alternativ 2: Vis alle varsler

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler.
 3. Under «Låseskjerm» trykker du på Varsler på låseskjermen eller På låseskjermen.
 4. Velg Vis varsler med varsling og lydløse varsler.
  • På noen telefoner velger du Vis alt innhold i varsler.
Tips: Hvis du velger dette alternativet som standard, kan du fremdeles begrense bestemte apper på låseskjermen. Du kan sette bestemte apper til «Skjul sensitivt innhold i varslene» eller «Ikke vis varsler i det hele tatt» på låseskjermen din. Finn ut hvordan du endrer varsler per app.
Alternativ 3: Bare vis viktige varsler

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler.
 3. Slå Sensitive varsler på eller av under «Låseskjerm».
Alternativ 4: Skjul sensitivt innhold fra varsler på låseskjermen

Viktig: Innstillingene kan variere fra telefon til telefon. Kontakt enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Apper og varsler og så Varsler. 
 3. Slå av Sensitive varsler under «Låseskjerm».
Tips: Hvis du slår av dette alternativet, kan du fremdeles begrense visse apper til «Ikke vis varsler» på låseskjermen din. Finn ut hvordan du endrer varsler per app.

Relaterte artikler