Paziņojumu pārvaldība Android ierīcē

Atkarībā no tā, kurus paziņojumus vēlaties redzēt, varat mainīt iestatījumus konkrētām lietotnēm vai visai Android ierīcei. Lai skatītu paziņojumus, velciet lejup no ekrāna augšdaļas. Dažus paziņojumus var rādīt arī bloķēšanas ekrānā un sākuma ekrānā.

Svarīgi: režīmā “Netraucēt” paziņojumi var tikt bloķēti. Uzziniet, kā lietot režīmu “Netraucēt”.

Piezīme. Dažas no šīm darbībām ir pieejamas tikai operētājsistēmā Android 9 vai jaunākā versijā. Uzziniet, kā noskaidrot, kuru Android versiju izmantojat.

Paziņojumu izmantošana

Atlikšana vai notīrīšana
 • Lai atliktu paziņojumu, velciet to mazliet pa labi vai pa kreisi, pēc tam pieskarieties vienumam Atlikt Atlikt. Lai izvēlētos laiku, pieskarieties lejupvērstajai bultiņai Lejupvērstā bultiņa.
 • Lai notīrītu vienu paziņojumu, velciet to pa kreisi vai pa labi.
 • Lai notīrītu visus paziņojumus, ritiniet līdz paziņojumu saraksta apakšdaļai un pieskarieties vienumam Notīrīt visu.

Piezīme. Dažus paziņojumus var notīrīt tikai tad, kad tie vairs nav nepieciešami. Piemēram, mūzikas atskaņotāja paziņojumu var notīrīt, kad ir pārtraukta mūzikas atskaņošana.

Atbildēšana, arhivēšana, izvēršana u.c. darbības
 • Lai veiktu darbības tieši no paziņojuma, pieskarieties darbībai, piemēram, Atbildēt vai Arhivēt.
 • Lai izvērstu paziņojumu, pieskarieties lejupvērstajai bultiņai Lejupvērstā bultiņa.
 • Lai atvērtu lietotni, no kuras sūtīts paziņojums, pieskarieties paziņojumam. (Bloķēšanas ekrānā veiciet dubultskārienu.)
  Padoms. Paziņojumu punktos varat pieskarties tikai vecākajam paziņojumam. Notīriet paziņojumu, lai skatītu nākamo. Uzziniet vairāk par paziņojumu punktiem.
Ārkārtas apraižu pārvaldība

Piezīme. Iestatījumi dažādās ierīcēs var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju.

Varat mainīt ārkārtas apraižu iestatījumus, piemēram, iestatījumus, kas saistīti ar AMBER brīdinājumiem un paziņojumiem par apdraudējumu.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi un pēc tam Papildu un pēc tam Ārkārtas brīdinājumi.

Paziņojumu saņemšanas veidi

Paziņojumu iestatījumu maiņa visai ierīcei

Piezīme. Iestatījumi dažādās ierīcēs var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi un pēc tam Paziņojumi.
 3. Izvēlieties ierīcē pēc noklusējuma lietojamās opcijas.
  • Bloķēšanas ekrānā
  • Atļaut paziņojumu punktus
  • Mirgojošs gaismas signāls
  • Paziņojuma noklusējuma skaņa
  • Ziņu skatīšana ar pirksta nospiedumu
  • Netraucēt

Dažās Android ierīcēs varat iestatīt, lai, saņemot paziņojumu, tiktu aktivizēts ekrāns. Ieslēdziet režīmu Gaidstāves ekrāns.

Paziņojumu iestatījumu maiņa konkrētām lietotnēm

Piezīme. Iestatījumi dažādās ierīcēs var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju.

1. iespēja: lietotnē Iestatījumi

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi un pēc tam Paziņojumi.
 3. Sadaļā “Nesen nosūtīti” skatiet lietotnes, kas nesen nosūtījušas paziņojumus.
  • Sarakstā parādītajām lietotnēm varat izslēgt visus paziņojumus.
  • Lai izvēlētos konkrētas paziņojumu kategorijas, pieskarieties lietotnes nosaukumam.
  • Lai skatītu vairāk lietotņu, pieskarieties vienumam Skatīt pēdējo 7 dienu laikā izmantotās. Pieskarieties vienumam Visnesenāk vai Visbiežāk, lai attiecīgi kārtotu sarakstu.

Ja neredzat vienumu “Nesen nosūtīti”, izmantojat vecāku Android versiju. Pieskarieties vienumam Lietotņu paziņojumi un pieskarieties lietotnei. Varat ieslēgt vai izslēgt paziņojumus, paziņojumu punktus un paziņojumu kategorijas. Ja lietotnei ir kategorijas, varat pieskarties kategorijai, lai skatītu vairāk opciju.

2. iespēja: paziņojumā

 • Velciet lejup no ekrāna augšdaļas, pēc tam velciet paziņojumu mazliet pa labi vai pa kreisi un pieskarieties vienumam Iestatījumi Iestatījumi.
 • Ja tiek parādīts paziņojuma punkts, pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam pieskarieties vienumam Informācija Informācija.

3. iespēja: attiecīgajā lietotnē

Daudzu lietotņu iestatījumu izvēlnēs varat pārvaldīt paziņojumus. Piemēram, lietotnē var būt iespēja izvēlēties lietotnes paziņojuma skaņu.

Paziņojumu punktu ieslēgšana vai izslēgšana

Piezīme. Iestatījumi dažādās ierīcēs var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju.

Dažās Android ierīcēs dažas lietotnes rāda punktu, kad tiek saņemts paziņojums. Pieskarieties lietotnei ar punktu un turiet, lai skatītu paziņojumu.

Lai ierīcē ieslēgtu vai izslēgtu paziņojumu punktus, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi un pēc tam Paziņojumi.
 3. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju Atļaut paziņojumu punktus.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojumu punktus konkrētai lietotnei, uzziniet, kā mainīt paziņojumus katrai lietotnei.

Bloķēšanas ekrānā rādīto paziņojumu pārvaldība

1. iespēja. Paziņojumu nerādīšana

Piezīme. Iestatījumi dažādās ierīcēs var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju.

Varat bloķēt visu paziņojumu rādīšanu bloķēšanas ekrānā. Paziņojumi tiks rādīti tikai tad, kad ierīce būs atbloķēta.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi un pēc tam Paziņojumi.
 3. Pieskarieties vienumam Bloķēšanas ekrānā un pēc tam Nerādīt paziņojumus vispār.

Ja iestatīsiet šo opciju kā noklusējumu, iestatījums tiks piemērots visām lietotnēm. Lai bloķētu tikai konkrētu lietotņu paziņojumus, uzziniet, kā mainīt paziņojumus katrai lietotnei.

2. iespēja. Paziņojumu rādīšana pilnā apmērā

Piezīme. Iestatījumi dažādās ierīcēs var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju.

Varat iestatīt, lai pēc noklusējuma bloķēšanas ekrānā tiktu rādīts viss paziņojuma saturs.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi un pēc tam Paziņojumi.
 3. Pieskarieties vienumam Bloķēšanas ekrānā un pēc tam Rādīt visu saturu paziņojumos.

Ja iestatīsiet šo opciju kā noklusējumu, joprojām varēsiet ierobežot noteiktas lietotnes bloķēšanas ekrānā. Varat iestatīt, lai bloķēšanas ekrānā lietotnēm tiktu piemērotas opcijas “Paslēpt sensitīvu saturu paziņojumos” vai “Nerādīt paziņojumus vispār”. Uzziniet, kā mainīt paziņojumus katrai lietotnei.

3. iespēja. Paziņojumu rādīšana, paslēpjot sensitīvu saturu

Piezīme. Iestatījumi dažādās ierīcēs var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju.

Varat iestatīt, lai bloķēšanas ekrānā netiktu rādīts sensitīvs paziņojumu saturs.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Lietotnes un paziņojumi un pēc tam Paziņojumi.
 3. Pieskarieties vienumam Bloķēšanas ekrānā un pēc tam Paslēpt sensitīvu saturu.

Ja iestatīsiet šo opciju kā noklusējumu, bloķēšanas ekrānā noteiktām lietotnēm joprojām varēsiet izvēlēties opciju “Nerādīt paziņojumus vispār”. Uzziniet, kā mainīt paziņojumus katrai lietotnei.

Padoms. Ja ieslēgsiet bloķēšanu, bloķēšanas ekrānā netiks rādīti paziņojumi. Uzziniet, kā izmantot bloķēšanu.

Saistīti raksti