Správa oznámení v Androidu

V závislosti na tom, jaká oznámení chcete dostávat, můžete změnit nastavení určitých aplikací nebo celého zařízení Android. Oznámení se zobrazí, když přejedete prstem z horní části obrazovky dolů. Některá oznámení se také mohou zobrazovat na obrazovce uzamčení a na ploše.

Důležité: Režim Nerušit může oznámení blokovat. Jak používat režim Nerušit

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Použití oznámení

Odložení nebo vymazání
 • Chcete-li oznámení odložit, přetáhněte ho lehce doleva nebo doprava a klepněte na Odložit Odložit. Chcete-li vybrat čas, klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 • Chcete-li jedno oznámení vymazat, přejeďte přes něj doprava nebo doleva.
 • Chcete-li vymazat všechna oznámení, přejděte do spodní části seznamu oznámení a klepněte na Vymazat vše.

Poznámka: Některá oznámení lze vymazat, až když jsou vyřízena. Oznámení hudebního přehrávače například můžete vymazat po zastavení hudby.

Odpověď, archivování, rozbalení a další akce
 • Chcete-li z oznámení provést nějakou akci, klepněte na příslušnou možnost, např. Odpovědět nebo Archivovat.
 • Chcete-li oznámení rozbalit, klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 • Chcete-li otevřít aplikaci, která oznámení odeslala, klepněte na oznámení. (Na obrazovce uzamčení klepněte dvakrát.)
  Tip: Z puntíků s oznámením můžete přejít pouze na nejstarší oznámení. Na další můžete přejít poté, co první vymažete. Další informace o puntících s oznámením
Ovládání výstražných zpráv

Poznámka: Nastavení se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Nastavení výstražných zpráv můžete změnit. Týká se to například upozornění na únos dítěte nebo výstražných zpráv.

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Rozšířená nastavení a pak Výstražné zprávy.

Nastavení, jak chcete být upozorňováni

Změna oznámení v zařízení

Poznámka: Nastavení se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Oznámení.
 3. Vyberte výchozí možnosti pro zařízení.
  • Na obrazovce uzamčení
  • Povolit puntíky s oznámením
  • Blikání kontrolky
  • Výchozí zvuk oznámení
  • Otisk prstu pro oznámení
  • Nerušit

Na některých zařízeních Android můžete nastavit, aby se obrazovka při doručení oznámení probudila. Stačí zapnout ambientní displej.

Změna oznámení pro určité aplikace

Poznámka: Nastavení se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Možnost 1: V aplikaci Nastavení

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Oznámení.
 3. V sekci Nedávno odeslané uvidíte aplikace, které vám nedávno odeslaly oznámení.
  • U uvedené aplikace můžete všechna oznámení vypnout.
  • Chcete-li vybrat konkrétní kategorie oznámení, klepněte na název aplikace.
  • Chcete-li zobrazit další aplikace, klepněte na Zobrazit vše za posledních 7 dní. K dispozici jsou možnosti třídění NejnovějšíNejčastější.

Pokud možnost Nedávno odeslané nevidíte, používáte starší verzi Androidu. Místo toho klepněte na Oznámení z aplikací a poté na požadovanou aplikaci. Můžete zapnout či vypnout oznámení, puntíky s oznámením a kategorie oznámení. Pokud aplikace nabízí kategorie, klepnutím na kategorii zobrazíte další možnosti.

Možnost 2: V oznámení

 • Poté, co přejedete prstem z horní části obrazovky dolů, přetáhněte oznámení mírně vpravo nebo vlevo a poté klepněte na Nastavení Nastavení.
 • U puntíku s oznámením podržte aplikaci a poté klepněte na Informace Informace.

Možnost 3: V určité aplikaci

V mnoha aplikacích lze spravovat oznámení z nabídky nastavení v aplikaci. Aplikace například může mít vlastní nastavení zvuku vydávaného oznámeními.

Zapnutí nebo vypnutí puntíků s oznámením

Poznámka: Nastavení se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

V některých zařízeních Android se po doručení oznámení u aplikace zobrazuje puntík. Oznámení zobrazíte podržením ikony aplikace s puntíkem.

Postup zapnutí nebo vypnutí puntíků s oznámením:

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Oznámení.
 3. Zapněte či vypněte Povolit puntíky s oznámeními.

Chcete-li puntíky s oznámením vypnout u určité aplikace, přečtěte si, jak změnit oznámení v jednotlivých aplikacích.

Nastavení zobrazování oznámení na obrazovce uzamčení

Možnost 1: Nezobrazování oznámení

Poznámka: Nastavení se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Oznámení se na obrazovce uzamčení nebudou zobrazovat. Oznámení se zobrazí, pouze když zařízení odemknete.

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Oznámení.
 3. Klepněte na Na obrazovce uzamčení a pak Oznámení vůbec nezobrazovat.

Pokud tuto možnost vyberete jako výchozí, bude platit pro všechny aplikace. Chcete-li zablokovat pouze oznámení z určitých aplikací, přečtěte si, jak změnit oznámení v jednotlivých aplikacích.

Možnost 2: Zobrazení celých oznámení

Poznámka: Nastavení se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Na obrazovce uzamčení se může automaticky zobrazovat celý obsah oznámení.

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Oznámení.
 3. Klepněte na Na obrazovce uzamčení a pak Zobrazit veškerý obsah oznámení.

Pokud pro obrazovku uzamčení zvolíte tuto možnost, u konkrétních aplikací budete nadále moci omezit oznámení na obrazovce uzamčení. Můžete použít nastavení Skrýt citlivý obsah oznámení nebo Oznámení vůbec nezobrazovat. Jak změnit oznámení v jednotlivých aplikacích

Možnost 3: Zobrazení oznámení, ale skrytí citlivého obsahu

Poznámka: Nastavení se může lišit podle zařízení. Podrobnosti o vašem zařízení vám sdělí výrobce.

Můžete zablokovat zobrazování citlivého obsahu oznámení na obrazovce uzamčení.

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Oznámení.
 3. Klepněte na Na obrazovce uzamčení a pak Skrýt citlivý obsah.

Pokud pro obrazovku uzamčení zvolíte tuto možnost, u konkrétních aplikací budete nadále moci použít nastavení Oznámení vůbec nezobrazovat. Jak změnit oznámení v jednotlivých aplikacích

Tip: Když zapnete režim zamknutí, oznámení se na obrazovce uzamčení nebudou zobrazovat. Jak používat zamknutí

Související články