Znajdowanie, otwieranie i zamykanie aplikacji w Androidzie

Niektóre aplikacje znajdziesz na ekranach głównych, a wszystkie są widoczne we Wszystkich aplikacjach. Możesz uruchamiać aplikacje, przełączać się między nimi i wyświetlać dwie aplikacje jednocześnie.

Ważne:niektóre kroki działają tylko w Androidzie 9 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Znajdowanie i otwieranie aplikacji

Z dowolnego miejsca

  1. Przesuń palcem z dołu ekranu w górę. Jeśli widzisz ikonę Wszystkie aplikacje Menu Aplikacje, kliknij ją.
  2. Kliknij aplikację, którą chcesz otworzyć.

Wskazówka: jeśli używasz konta Google w pracy lub w szkole, aplikacje znajdziesz na karcie „Praca”.

Z użyciem skrótów

  1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację.
  2. Wybierz jedną z widocznych opcji.

Przełączanie się między ostatnio używanymi aplikacjami

  1. Przesuń palcem w górę, przytrzymaj i puść. 
  2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by przejść do aplikacji, którą chcesz otworzyć.
  3. Kliknij aplikację, którą chcesz otworzyć.

Wskazówka: aby przełączać aplikacje, możesz też przesunąć przycisk ekranu głównego w prawo. 

Zamykanie aplikacji

  • Zamykanie jednej aplikacji: przesuń palcem w górę od dołu ekranu, przytrzymaj, a następnie puść. Następnie przesuń palcem w górę po aplikacji.
  • Zamykanie wszystkich aplikacji: przesuń palcem od dołu do połowy ekranu, a potem przesuń palcem od lewej do prawej. Po lewej stronie kliknij Wyczyść wszystko.
  • Wyświetlanie ekranu głównego: Kliknij Ekran główny Ekran główny lub Ekran główny Ekran główny.

Wskazówka: nawet jeśli nie będziesz zamykać aplikacji, nie zabraknie pamięci ani baterii. Android zarządza nimi automatycznie.

Pobieranie nowych aplikacji

Więcej aplikacji znajdziesz w aplikacji Sklep Play Google Play. Jak pobierać aplikacje.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?