Pronalaženje, otvaranje i zatvaranje aplikacija na Android uređaju

Neke aplikacije možete pronaći na početnim zaslonima, a sve aplikacije koje imate na izborniku Sve aplikacije. Aplikacije možete otvarati i prebacivati se između njih, a možete i prikazivati dvije aplikacije istovremeno.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Pronalaženje i otvaranje aplikacija

S bilo kojeg mjesta

  1. Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore. Dodirnite ikonu Sve aplikacije Izbornik Aplikacije ako se prikazuje.
  2. Dodirnite aplikaciju koju želite otvoriti.

Ako upotrebljavate Google račun za posao ili školu, aplikacije ćete pronaći na kartici "Posao".

Putem prečaca

Mjestima unutar aplikacije, na primjer opciji "Wi-Fi" u aplikaciji Postavke, možete pristupiti brzo.

  1. Dodirnite i zadržite aplikaciju.
  2. Ako vidite opcije, odaberite željenu.

Prebacivanje između nedavnih aplikacija

  1. Prijeđite prstom od dna do sredine zaslona.
  2. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno da biste se prebacili na aplikaciju koju želite otvoriti.
  3. Dodirnite aplikaciju koju želite otvoriti.

Drugi način prebacivanja: pomaknite gumb početnog zaslona udesno.

Zatvaranje aplikacija

  • Da biste zatvorili jednu aplikaciju, prijeđite prstom prema gore do sredine zaslona. Zatim prijeđite prstom prema gore na aplikaciji.
  • Da biste zatvorili sve aplikacije, prijeđite prstom prema gore do sredine zaslona, a zatim prijeđite prstom slijeva udesno. Krajnje lijevo dodirnite Izbriši sve.
  • Da biste prikazali početni zaslon, dodirnite Početni zaslon Početni zaslon. Ako se ne prikazuje ikona početnog zaslona Početni zaslon, dodirnite ikonu početnog zaslona Početni zaslon.

Čak i ako ne zatvorite aplikacije, neće vam ponestati memorije ili baterije. Android njima upravlja automatski.

Preuzimanje novih aplikacija

Dodatne aplikacije možete preuzeti u aplikaciji Trgovina Play Google Play. Saznajte kako se preuzimaju aplikacije.

Povezani članci