Pronalaženje, otvaranje i zatvaranje aplikacija na Android uređaju

Neke aplikacije možete pronaći na početnim zaslonima, a sve aplikacije koje imate prikazuju se na izborniku Sve aplikacije. Aplikacije možete otvarati i prebacivati se između njih, a možete i prikazivati dvije aplikacije istovremeno.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Pronalaženje i otvaranje aplikacija

S bilo kojeg mjesta

  1. Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore. Ako se prikazuje ikona Sve aplikacije Izbornik Aplikacije, dodirnite je.
  2. Dodirnite aplikaciju koju želite otvoriti.

Savjet: ako upotrebljavate Google račun za posao ili školu, aplikacije ćete pronaći na kartici "Posao".

Putem prečaca

  1. Dodirnite aplikaciju i zadržite pritisak.
  2. Ako vidite opcije, odaberite željenu.

Prebacivanje između nedavnih aplikacija

  1. Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore, zadržite pa otpustite. 
  2. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno da biste se prebacili na aplikaciju koju želite otvoriti.
  3. Dodirnite aplikaciju koju želite otvoriti.

Savjet: prebaciti se možete i tako da pomaknete gumb početnog zaslona udesno. 

Zatvaranje aplikacija

  • Da biste zatvorili jednu aplikaciju, prijeđite prstom od dna zaslona prema gore, zadržite pa otpustite. Zatim prijeđite prstom prema gore na aplikaciji.
  • Da biste zatvorili sve aplikacije, prijeđite prstom prema gore do sredine zaslona, a zatim prijeđite prstom slijeva udesno. Na lijevoj strani dodirnite Izbriši sve.
  • Pogledajte svoj početni zaslon: Dodirnite Početni zaslon Početni zaslon ili Početni zaslon Početni zaslon.

Savjet: čak i ako ne zatvorite aplikacije, neće vam ponestati memorije ili baterije. Android automatski upravlja njima.

Preuzimanje novih aplikacija

Dodatne aplikacije možete preuzeti u aplikaciji Trgovina Play Google Play. Saznajte kako se preuzimaju aplikacije.

Povezani članci