پیدا کردن، باز کردن و بستن برنامه‌ها در Android

بعضی از برنامه‌ها را در «صفحه‌های اصلی» و همه برنامه‌هایتان را در «همه برنامه‌ها» پیدا خواهید کرد. می‌توانید برنامه‌ها را باز کنید، بین برنامه‌ها جابه‌جا شوید و دو برنامه را هم‌زمان ببینید.

مهم: برخی از این مراحل فقط در Android نسخه ۹ و بالاتر کاربرد دارد. با نحوه بررسی نسخه Android آشنا شوید.

پیدا کردن و باز کردن برنامه‌ها

از همه‌جا

  1. از پایین صفحه تند به‌سمت بالا بکشید. اگر «همه برنامه‌ها» منوی برنامه‌ها را می‌بینید، روی آن ضربه بزنید.
  2. روی برنامه‌ای که می‌خواهید باز کنید ضربه بزنید.

نکته: اگر از «حساب Google» محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنید، برنامه‌هایتان را در برگه «کاری» پیدا خواهید کرد.

از میان‌برها

  1. برنامه را لمس کنید و نگه دارید؛
  2. اگر گزینه‌هایی می‌بینید، یکی را انتخاب کنید.

جابه‌جا شدن میان برنامه‌های اخیر

  1. از پایین صفحه تند به بالا بکشید، نگه‌دارید و سپس رها کنید؛ 
  2. برای جابه‌جا شدن میان برنامه‌هایی که می‌خواهید باز کنید، تند به راست یا چپ بکشید؛
  3. روی برنامه‌ای که می‌خواهید باز کنید ضربه بزنید.

نکته: راه دیگر برای جابه‌جا شدن، لغزاندن دکمه صفحه اصلی به چپ است. 

بستن برنامه‌ها

  • بستن یک برنامه: از پایین صفحه تند به بالا بکشید، نگه دارید، و سپس رها کنید. سپس، روی تصویر برنامه تند به بالا بکشید.
  • بستن همه برنامه‌ها: از پایین صفحه تند تا وسط صفحه بکشید، سپس تند از چپ به راست بکشید. در سمت راست، روی پاک کردن همه ضربه بزنید.
  • دیدن «صفحه اصلی»: روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی یا «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید.

نکته: حتی اگر برنامه‌ها را نبندید، با کمبود حافظه آزاد یا شارژ باتری مواجه نمی‌شوید. Android به‌طور خودکار همه این موارد را مدیریت می‌کند.

دریافت برنامه‌های جدید

می‌توانید در برنامه «فروشگاه Play» Google Play،‌ برنامه‌های بیشتری دریافت کنید. با نحوه بارگیری برنامه‌ها آشنا شوید.

مقاله‌های مرتبط