Vyhledávání, otevírání a zavírání aplikací v systému Android

Některé aplikace naleznete na plochách zařízení. Úplný seznam aplikací je uveden v sekci Všechny aplikace. Aplikace můžete otevírat, můžete mezi nimi přepínat a můžete zobrazit dvě najednou.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Nalezení a otevření aplikací

Odkudkoliv

  1. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru. Pokud se zobrazuje ikona Všechny aplikace Nabídka aplikací, klepněte na ni.
  2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete spustit.

Pokud používáte pracovní nebo školní účet Google: Své aplikace najdete na kartě Práce.

Z ikon

Můžete rychle přejít na místa uvnitř aplikací, například do sekce Wi-Fi v aplikaci Nastavení.

  1. Klepněte na aplikaci a podržte ji.
  2. Pokud se zobrazí možnosti, některou vyberte.

Přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

  1. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky doprostřed.
  2. Přejížděním prstem doleva nebo doprava přejděte na aplikaci, kterou chcete otevřít.
  3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.

Další způsob přepnutí: Přetáhněte tlačítko plochy doprava.

Zavírání aplikací

  • Zavření jedné aplikace: Z dolního okraje obrazovky přejeďte nahoru doprostřed obrazovky. Poté přejeďte z aplikace nahoru.
  • Zavření všech aplikací: Z dolního okraje obrazovky přejeďte nahoru doprostřed obrazovky. Úplně vlevo klepněte na Vymazat vše.
  • Zobrazení plochy: Klepněte na tlačítko plochy Plocha. Pokud tlačítko plochy nevidíte Plocha, klepněte na ikonu Plocha.

I když aplikace nebudete zavírat, nedojde vám paměť ani baterie. Systém Android tyto hodnoty spravuje automaticky.

Stažení nových aplikací

Další aplikace si můžete stáhnout v aplikaci Obchod Play Google Play. Jak stahovat aplikace

Související články