ตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ Android

ปกป้องอุปกรณ์ Android ได้ด้วยการอัปเดตการตั้งค่าความปลอดภัย

คุณจัดการการตั้งค่าความปลอดภัยเกือบทั้งหมดของอุปกรณ์ได้ในแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ของอุปกรณ์ แตะความปลอดภัยและตำแหน่ง

หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

สถานะความปลอดภัย

ความปลอดภัยของอุปกรณ์

ความเป็นส่วนตัว

 • ตำแหน่ง
  เปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งของอุปกรณ์ ดูวิธีเปิดหรือปิดตำแหน่ง
 • แสดงรหัสผ่าน
  คุณจะมองเห็นรหัสผ่านที่กำลังพิมพ์ได้เพื่อช่วยให้คุณใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและปลอดภัยมากขึ้นได้
 • แอปผู้ดูแลระบบอุปกรณ์
  ดูหรือลบแอปต่างๆ ที่คุณใช้ดูแลระบบอุปกรณ์ได้
 • เอเจนต์ความน่าเชื่อถือ
  ให้อุปกรณ์ใช้ตัวเลือกการปลดล็อกอัตโนมัติ เช่น "สถานที่ที่เชื่อถือได้" หรือ Voice Match ดูวิธีเปิดการปลดล็อกอัตโนมัติ
 • การตรึงหน้าจอ
  คุณตรึงหน้าจอเพื่อให้เห็นหน้าจอตลอดได้จนกว่าจะเลิกตรึง เรียนรู้วิธีตรึงหน้าจอ
 • แอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งาน
  กำหนดว่าแอปใดมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการใช้งานแอปในอุปกรณ์
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร