Kontrollera eller ändra säkerhetsinställningarna på Android-enheter

Du kan skydda telefonen genom att uppdatera säkerhetsinställningarna.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Hantera säkerhetsinställningarna

  1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
  2. Tryck på Säkerhet. Om alternativet Säkerhet inte visas trycker du på Säkerhet och plats eller Google Följt av Säkerhet.

Säkerhetsstatus

Enhetssäkerhet

Integritet