Korzystanie z oszczędzania baterii w Androidzie

Aby oszczędzać baterię, gdy jest słaba, możesz skonfigurować automatyczne włączanie jej oszczędzania. Tę funkcję możesz też włączyć w dowolnym momencie.

Ważne: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 10 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Co się dzieje, gdy oszczędzanie baterii jest włączone

 • Aplikacje odświeżają zawartość (taką jak e-maile lub wiadomości) tylko wtedy, gdy z nich korzystasz.
 • Usługi lokalizacyjne są wyłączane, gdy ekran jest wygaszony.
 • Aplikacje przestają działać w tle, chyba że wyłączysz optymalizację baterii.
 • Telefon przestaje nasłuchiwać polecenia „OK Google”. Musisz ścisnąć telefon lub kliknąć ikonę Asystenta Asystent.
 • Włącza się tryb ciemny.
 • Niektóre powiadomienia mogą być opóźnione.
Niektóre powiadomienia mogą być opóźnione.

Włączanie i wyłączanie oszczędzania baterii

Gdy oszczędzanie baterii jest włączone, u góry ekranu jest widoczna ikona włączonego Oszczędzania baterii Oszczędzanie baterii włączone. W starszych wersjach Androida góra i dół ekranu zmieniają kolor na pomarańczowy.

Włączanie i wyłączanie oszczędzania baterii

 1. Przesuń palcem z góry do dołu na ekranie telefonu.
 2. Kliknij Oszczędzanie baterii Oszczędzanie baterii.

Automatyczne włączanie oszczędzania baterii

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Bateria A potem Oszczędzanie baterii A potem Ustaw harmonogram.
 3. Wybierz, kiedy ma się włączać oszczędzanie baterii. Na przykład:
  • Bez harmonogramu: tylko po ręcznym włączeniu oszczędzania baterii.
  • Na podstawie wartości procentowej: gdy bateria osiągnie określony procent naładowania, np. 5%.

Wyłączanie oszczędzania baterii, gdy telefon jest naładowany

Na niektórych telefonach oszczędzanie baterii może wyłączyć się automatycznie, gdy poziom naładowania osiągnie 90%.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Bateria A potem Oszczędzanie baterii.
 3. Włącz opcję Wyłącz po pełnym naładowaniu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?