Λήψη στιγμιότυπου οθόνης στη συσκευή σας Android

Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης του τηλεφώνου ή του tablet. Αυτή η εικόνα ονομάζεται στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα από την κινητή συσκευή σας.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

 1. Ανοίξτε την οθόνη που θέλετε να φωτογραφίσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, πατήστε Στιγμιότυπο οθόνης.
  • Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, πατήστε παρατεταμένα για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα. 
 3. Η συσκευή σας θα τραβήξει μια φωτογραφία της οθόνης και θα την αποθηκεύσει.
 4. Στο επάνω μέρος της οθόνης, θα δείτε το εικονίδιο λήψης στιγμιότυπου οθόνης Στιγμιότυπο οθόνης.

Συμβουλή: Αν δεν δείτε το εικονίδιο Λήψη στιγμιότυπου οθόνης, επιστρέψτε σε μια Αρχική οθόνη για να το δείτε.

Προβολή του στιγμιότυπου οθόνης

Για να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης που μόλις τραβήξατε

 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος μιας οθόνης με το εικονίδιο λήψης στιγμιότυπου οθόνης Στιγμιότυπο οθόνης.
 2. Πατήστε την ειδοποίηση "Το στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύτηκε".

Για να δείτε όλα τα στιγμιότυπα οθόνης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Φωτογραφίες της συσκευής σας.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Μενού Μενού.
 3. Πατήστε Φάκελοι συσκευής Και έπειτα Στιγμιότυπα οθόνης.

Σημείωση: Εάν δεν διαθέτετε την εφαρμογή Φωτογραφίες, τότε μάλλον χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση Android. Ανοίξτε την εφαρμογή Gallery της συσκευής σας Και έπειτα Προβολή λευκώματος Και έπειτα φάκελος "Στιγμιότυπα οθόνης".

Κοινοποίηση στιγμιότυπου οθόνης

Για να μοιραστείτε ένα στιγμιότυπο οθόνης, δείτε το και πατήστε το εικονίδιο κοινοποίησης Κοινοποίηση.

Επεξεργασία στιγμιότυπου οθόνης

 1. Δείτε το στιγμιότυπο στην εφαρμογή Φωτογραφίες Φωτογραφίες της συσκευής σας. 
 2. Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Επεξεργασία.

Σχετικά άρθρα