Λήψη στιγμιότυπου οθόνης στη συσκευή σας Android

Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης του τηλεφώνου σας. Αυτή η εικόνα ονομάζεται στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

 1. Ανοίξτε την οθόνη που θέλετε να αποτυπώσετε.
 2. Ανάλογα με το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε:
  • Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά λειτουργίας και μείωσης έντασης ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα.
  • Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, πατήστε Στιγμιότυπο οθόνης.
  • Εάν κανένα από αυτά δεν έχει αποτέλεσμα, μεταβείτε στον ιστότοπο υποστήριξης του κατασκευαστή του τηλεφώνου σας για βοήθεια. 
 3. Στο επάνω μέρος της οθόνης, θα βρείτε το εικονίδιο λήψης στιγμιότυπου οθόνης Στιγμιότυπο οθόνης.

Συμβουλή: Αν δεν δείτε το εικονίδιο Λήψη στιγμιότυπου οθόνης, επιστρέψτε σε μια αρχική οθόνη για να το βρείτε.

Βρείτε, μοιραστείτε και επεξεργαστείτε το στιγμιότυπο οθόνης

Συμβουλή: Εάν δεν διαθέτετε την εφαρμογή Φωτογραφίες, τότε μάλλον χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση Android. Ανοίξτε την εφαρμογή Gallery του τηλεφώνου σας και μετά Προβολή λευκώματος και μετά φάκελος Στιγμιότυπα οθόνης.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες του τηλεφώνου σας Φωτογραφίες.
 2. Πατήστε Μενού Μενού.
 3. Πατήστε Φάκελοι συσκευής Και έπειτα Στιγμιότυπα οθόνης.
  • Για να μοιραστείτε ένα στιγμιότυπο οθόνης, πατήστε Κοινοποίηση Κοινοποίηση.
  • Για να επεξεργαστείτε ένα στιγμιότυπο οθόνης, πατήστε Επεξεργασία Επεξεργασία.

Σχετικά άρθρα