Jak nastavit, kdy má telefon Android zůstat odemknutý

Telefon můžete v určitých situacích nechat odemknutý, například když máte telefon v kapse nebo jste poblíž domova. Když použijete funkci Smart Lock, stačí zařízení odemknout pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla jen jednou.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 10 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Ponechání telefonu odemknutého

 1. Zkontrolujte, zda máte nastavený zámek obrazovky. Jak nastavit zámek obrazovky.
 2. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 3. Klepněte na Zabezpečení A pak Smart Lock. Pokud možnost Zabezpečení nevidíte, klepněte na Zabezpečení a poloha.
 4. Zadejte PIN, gesto nebo heslo.
 5. Vyberte jednu z možností a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když po odemknutí telefonu aktivujete obrazovku, zobrazí se blikající kruh se zámkem Odemknuto uprostřed, což znamená, že telefon zůstane odemknutý. Když telefon čtyři hodiny nepoužijete nebo když se restartuje, budete jej muset odemknout.

Chcete-li telefon opět zamknout, podržte ikonu Zámku Odemknuto.

Vypnutí funkce Smart Lock

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení A pak Smart Lock. Pokud možnost Zabezpečení nevidíte, klepněte na Zabezpečení a poloha.
 3. Zadejte PIN, gesto nebo heslo.
 4. Klepněte na Detekce nošení na těle.
 5. Vypněte možnost Detekce nošení na těle funkce Smart Lock.
 6. Odstraňte všechna důvěryhodná zařízení a důvěryhodná místa. ​V některých telefonech možná bude třeba odstranit důvěryhodné obličeje a hlasy uložené funkcí Voice Match.
 7. Volitelné: Chcete-li zámek obrazovky vypnout, přečtěte si o nastavení zámku obrazovky.

Možnosti uzamčení

Mějte telefon odemknutý, dokud ho máte na sobě

Zapnutí nebo vypnutí detekce nošení na těle

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Detekce nošení na těle.
 2. Zapněte nebo vypněte možnost Detekce nošení na těle funkce Smart Lock.

Jak detekce nošení na těle funguje

 • Když telefon odemknete, zůstane odemčený, dokud jej budete mít na těle. Pokud telefon odložíte, například položíte na stůl, může se automaticky uzamknout až za minutu.
 • U některých telefonů si detekce nošení na těle zapamatuje vzorec vaší chůze. Pokud rozpozná velmi odlišnou chůzi, telefon uzamkne. Pokud se telefon při chůzi uzamkne, stačí jej odemknout a telefon si zapamatuje změny vaší chůze.
 • V autě, autobuse, vlaku nebo jiném vozidle se telefon může uzamknout až za 5 až 10 minut.
  Důležité: V letadle nebo na lodi se telefon automaticky uzamknout nemusí. V případě potřeby jej proto nezapomeňte uzamknout ručně. Jak telefon ručně zamknout

Důležité: Za účelem rozpoznání, zda telefon nesete, se do telefonu ukládají údaje akcelerometru o vzorci vaší chůze. Když detekci nošení na těle vypnete, telefon tato data vymaže.

Mějte telefon odemknutý, když je na důvěryhodném místě

Použití důvěryhodných míst

Tip: Důvěryhodná místa nejlépe fungují s připojením Wi-Fi.

Důležité: Důvěryhodné místo se určuje přibližně

Důvěryhodné místo může sahat za zdi domova nebo jinak vymezeného místa. Telefon může zůstat odemknutý až do vzdálenosti 80 metrů od důvěryhodného místa.

Signály polohy lze také zkopírovat nebo pozměnit. Někdo se specializovaným vybavením by telefon mohl dokázat odemknout.

Zablokování oznámení na obrazovce uzamčení 

Zobrazení možnosti uzamčení v nastavení napájení

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Displej A pak Rozšířená nastavení A pak Displej zámku obrazovky. Pokud možnost Displej nevidíte, klepněte na Zabezpečení a poloha A pak Předvolby obrazovky uzamčení.
 3. Zapněte Zobrazit možnost uzamčení. Když stisknete vypínač, tlačítko uzamčení se zobrazí v seznamu nastavení.

Zapnutí uzamčení

Důležité: Uzamčení bude fungovat, jen dokud telefon neodemknete. Chcete-li uzamčení využívat i nadále, budete jej muset zapnout pokaždé, když jej budete chtít použít.
 1. Na několik sekund podržte vypínač.
 2. Klepněte na Zamknuto. Vypnete tím oznámení, odemykání pomocí otisku prstu nebo obličeje a funkci Smart Lock na obrazovce uzamčení.
Přidání, odstranění nebo úprava polohy domova

Přidání polohy domova

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na Domov.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tip: Tímto svůj domov aktualizujete ve všech službách Google. Další informace o adrese domova v Mapách Google

Odstranění polohy domova

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na Domov.
 3. Klepněte na typ odstranění:
  • Chcete-li domov odebrat z důvěryhodných míst, klepněte na Vypnout toto místo.
  • Chcete-li adresu domova vymazat ze všech služeb Google, klepněte na Upravit A pak Vymazat Vymazat A pak Vymazat.

Úprava polohy domova

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na místo domova.
 3. Klepněte na Upravit A pak vyberte adresu domova nebo místo na mapě.
 4. Zadejte adresu, kterou chcete používat jako svůj domov.

Tip: Pokud má váš domov několik budov se stejnou adresou, požadované důvěryhodné místo se od adresy může lišit. Za účelem zvýšení přesnosti polohy můžete přidat skutečnou polohu domova v komplexu budov. Přečtěte si, jak přidat vlastní místa (níže).

Přidání, odstranění nebo úprava vlastních míst

Přidání vlastního místa

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. Klepněte na Přidat důvěryhodné místo. Otevře se mapa s vaší aktuální polohou.
  • Chcete-li použít aktuální polohu, klepněte na Vybrat tuto polohu A pak Vybrat.
  • Chcete-li vybrat jiné místo, klepněte na Hledat Hledat.
 3. Pojmenujte důvěryhodné místo (například „Práce“). Klepněte na OK.

Úprava nebo odstranění vlastního místa

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodná místa.
 2. V seznamu důvěryhodných Smart Lock možností vyberte místo.
 3. Vyberte typ úpravy:
  • Smazat
  • Přejmenovat
  • Upravit adresu
Ponechání zařízení odemknutého, když je připojeno k důvěryhodnému zařízení

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth

 1. Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuto rozhraní Bluetooth. Jak zapnout Bluetooth.
 2. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 3. Klepněte na Zabezpečení a pak Smart Lock. Pokud možnost Zabezpečení nevidíte, klepněte na Zabezpečení a poloha.
 4. Klepněte na Důvěryhodná zařízení a pak Přidat důvěryhodné zařízení.
 5. V seznamu zařízení klepněte na určité zařízení.
  • Telefon můžete nechat déle odemknutý, když je připojen k důvěryhodnému zařízení, například hodinkám Bluetooth nebo zvukovému systému v automobilu. Doporučujeme nepoužívat zařízení, která jsou vždy u telefonu, jako jsou například klávesnice Bluetooth nebo kryty.
 6. Volitelné: Chcete-li zařízení Bluetooth odstranit, klepněte na požadované zařízení. Poté klepněte na OK.
 7. Odemkněte telefon. Pokud je telefon připojen k důvěryhodnému zařízení, zůstane odemknutý.

Důležité: Zajištění bezpečí při použití důvěryhodných zařízení Bluetooth

Teoreticky by někdo telefon mohl uchovat odemknutý tím, že by vaše připojení Bluetooth napodoboval.

Pokud obdržíte oznámení do telefonu: Když telefon nedokáže zjistit, zda používáte zabezpečené připojení, dostanete oznámení. Telefon možná bude potřeba odemknout.

Připojení Bluetooth může mít různý dosah. Dosah závisí na okolnostech, jako je model telefonu, přidružené zařízení Bluetooth a vaše aktuální prostředí. Připojení Bluetooth může mít dosah až 100 metrů. Pokud vám telefon, který je odemknut důvěryhodným zařízením poblíž, někdo vezme, může k němu získat přístup.

Starší verze Androidu

Pokud používáte Android 9 nebo starší, můžete v zařízení najít tyto možnosti.

Používání příkazu „Ok Google“
Vyslovte „Ok Google“ při zabezpečené obrazovce uzamčení. Pokud váš hlas rozpoznáme, můžete Googlu dávat hlasové příkazy nebo navštívit webové stránky, aniž byste telefon museli ručně odemykat. Jak zapnout příkaz „OK Google“
Nastavení, vylepšení nebo odstranění důvěryhodného obličeje

Důležité: Tato funkce je méně bezpečná než PIN, gesto nebo heslo. Telefon by mohl odemknout někdo, kdo se vám podobá.

Nastavení a použití důvěryhodného obličeje

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodný obličej.
 2. Klepněte na Nastavit a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po nastavení důvěryhodného obličeje se jej telefon po každém zapnutí pokusí vyhledat, a pokud jej rozpozná, odemkne se.
  • Funkce Smart Lock neukládá žádné vaše fotografie. Data, pomocí kterých je obličej identifikován, jsou uložena pouze v telefonu. Aplikace tato data nemohou zobrazit ani použít. Data nejsou zálohována na serverech Google.

Tip: Když telefon vyhledává váš obličej, zobrazí se ikona důvěryhodného obličeje Důvěryhodný obličej. Pokud telefon váš obličej nerozpozná, můžete jej odemknout kódem PIN, gestem nebo heslem.

Zlepšení funkce rozpoznávání obličeje v telefonu

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodný obličej.
 2. Klepněte na Zlepšit rozpoznávání obličeje.
 3. Klepněte Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění důvěryhodného obličeje

 1. V nabídce Smart Lock klepněte na Důvěryhodný obličej.
 2. Klepněte na Odstranit důvěryhodný obličej.
 3. Až budete požádáni o potvrzení akce, klepněte na Odstranit.

Související články