Koble til via Bluetooth på Android-enheter

Du kan bruke Bluetooth til å koble noen enheter til telefonen din uten å bruke ledning. Når du har koblet til en Bluetooth-enhet for første gang, kan enhetene kobles til automatisk. Hvis telefonen er koblet til noe via Bluetooth, ser du et Bluetooth-ikon Bluetooth øverst på skjermen.

Viktig:

 • Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 10 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.
 • Noen av disse trinnene krever at du trykker på skjermen.
 • Teksting av samtaler fungerer bare på Pixel-telefoner.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Bluetooth

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Trykk på Bluetooth Bluetooth.

Tips: For å spare batteri, slå av Bluetooth når du ikke bruker funksjonen. Bluetooth er slått av i flymodus.

Trinn 1: Koble sammen et Bluetooth-tilbehør

Viktig: Enhetene dine er koblet sammen til du kobler dem fra hverandre.

Alternativ 1: Bruk Innstillinger-appen (alt Bluetooth-tilbehør)
 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Trykk og hold på Bluetooth Bluetooth.
 3. Trykk på Koble til en ny enhet.
  • Hvis du ikke finner Koble til en ny enhet, kan du se under «Tilgjengelige enheter» eller trykke på Mer Mer og så Last inn på nytt.
 4. Trykk på navnet til Bluetooth-enheten du vil knytte til enheten din.
 5. Følg eventuelle veiledninger på skjermen.
Tips: Hvis du trenger en adgangskode, og du ikke har den, kan du prøve 0000 eller 1234 (de vanligste adgangskodene).
Alternativ 2: Bruk varsler (bare for tilbehør med Rask sammenkobling)
 1. Sjekk dette:
  • Bluetooth-tilbehøret fungerer med Rask sammenkobling. Tilbehør som fungerer med Rask sammenkobling, oppgir det på esken. Det står også ofte «Made by Google» eller «Made for Google». Finn tilbehør i Google Store
  • Telefonen bruker Android 6.0 eller nyere.
  • Bluetooth og Posisjon er slått på for enheten.
 2. Slå på tilbehøret med Rask sammenkobling, og sett det i tilkoblingsmodus. Sørg for at tilbehøret er i nærheten av telefonen eller nettbrettet.
 3. Når du mottar et varsel, trykker du på Trykk for å tilkoble.
 4. Du ser varselet «Enheten er tilkoblet» eller «Tilkoblingen er fullført».
 5. Hvis du må konfigurere tilbehøret, trykker du på Konfigurer nå.
Tips: Hvis du ikke mottar noe varsel, åpner du Innstillinger-appen på telefonen og trykker på Tilkoblede enheter. Under «Enheter i nærheten» velger du enheten du vil koble til. Finn ut mer ved å gå til Finn tilbehør med Rask sammenkobling.

Trinn 2: Koble til

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Sørg for at Bluetooth er slått på.
 3. Trykk og hold på Bluetooth Bluetooth.
 4. I listen over tilknyttede enheter trykker du på en enhet som er tilknyttet, men ikke tilkoblet.
 5. Når telefonen og Bluetooth-enheten er koblet sammen, vises enheten som «Tilkoblet».

Konfigurer, koble fra eller finn Bluetooth-tilbehør

Koble fra, endre navn på eller velg handlinger for Bluetooth-tilbehør
 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Trykk og hold på Bluetooth Bluetooth.
  • Hvis tilbehøret ditt står oppført under «Tilgjengelige medieenheter», trykker du på Innstillinger Innstillinger ved siden av enhetsnavnet.
  • Hvis ikke noe tilbehør er oppført under «Enheter som har vært tilkoblet tidligere», trykker du på Se alle. Trykk på Innstillinger Innstillinger ved siden av navnet til tilbehøret.
 3. Gjør endringen:
  • For å endre navnet til tilbehøret, trykk på Endre Rediger-innstilling (blyantikon) øverst.
  • For å koble fra, trykk på Koble fra Fjern.
  • For å fjerne enheten helt fra telefonen, trykk på Glem Tøm.
  • På noen enheter kan du slå andre innstillinger av eller på.
Tips: På et nettbrett som deles av flere personer, kan hver enkelt person endre de generelle Bluetooth-innstillingene.
Endre Bluetooth-navnet til telefonen eller nettbrettet
 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Sørg for at Bluetooth er slått på.
 3. Trykk og hold på Bluetooth Bluetooth.
 4. Trykk på Enhetsnavn.
  • Hvis du ikke finner Enhetsnavn, trykker du på Mer Mer og så Gi denne enheten nytt navn.
 5. Skriv inn et nytt navn.
 6. Trykk på Gi nytt navn.
Finn tilbehør med Rask sammenkobling
Viktig: Når du kobler til med Rask sammenkobling, knyttes Bluetooth-tilbehøret til Google-kontoen din. De andre tilkoblede enhetene kan gjenkjenne tilbehør som nylig er lagt til, og du blir bedt om å koble dem til tilbehøret automatisk.
 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Google og så Enheter og deling og så Enheter og så Lagrede enheter.
Tips: For å lagre enheter automatisk, slå på Lagre enheter automatisk.

Slik håndterer Rask sammenkobling data (bare for tilbehør med Rask sammenkobling)

Google samler inn visse opplysninger for å koble Bluetooth-enheter raskt til enheter som bruker Google-kontoen din. Noe av denne funksjonaliteten bruker Google Play-tjenester. Rask sammenkobling samler for eksempel inn

 • personopplysninger i forbindelse med funksjonalitet, som navnet du gir en Bluetooth-enhet under konfigureringen
 • ytelsesdata og informasjon om bruk for analyseformål

Velg bort Rask sammenkobling

Dataene som samles inn av Rask sammenkobling, krypteres under overføring. Du kan slette innsamlede data når du velger bort Rask sammenkobling.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Google og så Enheter og deling og så Enheter og så Lagrede enheter.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
false