Σύνδεση μέσω Bluetooth στη συσκευή σας Android

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να συνδέσετε ορισμένες συσκευές στο τηλέφωνό σας χωρίς καλώδιο. Μετά την πρώτη σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth, στο εξής θα γίνεται αυτόματη σύζευξη των συσκευών σας. Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε κάποια συσκευή μέσω Bluetooth, στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth Bluetooth.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 10 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth

 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε Bluetooth Bluetooth.

Συμβουλή: Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται. Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία πτήσης.

Βήμα 1: Σύζευξη αξεσουάρ Bluetooth

Σημαντικό: Οι συσκευές σας θα παραμείνουν σε σύζευξη, έως ότου τη διακόψετε.

Επιλογή 1: Χρήση της εφαρμογής "Ρυθμίσεις" (όλα τα αξεσουάρ Bluetooth)
Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Bluetooth Bluetooth.
 3. Πατήστε Σύζευξη νέας συσκευής.
  • Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή Σύζευξη νέας συσκευής, ελέγξτε στην ενότητα Διαθέσιμες συσκευές ή πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ανανέωση.
 4. Πατήστε το όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να συζεύξετε με τη συσκευή σας.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Συμβουλή: Εάν χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης και δεν τον γνωρίζετε, δοκιμάστε το 0000 ή το 1234 (οι πιο συνήθεις κωδικοί πρόσβασης).
Επιλογή 2: Χρήση ειδοποιήσεων (μόνο αξεσουάρ γρήγορης σύζευξης)
Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 1. Βεβαιωθείτε ότι:
  • Το αξεσουάρ Bluetooth λειτουργεί με τη γρήγορη σύζευξη. Τα αξεσουάρ που λειτουργούν με τη γρήγορη σύζευξη το αναφέρουν στη συσκευασία τους. Πολλά φέρουν επίσης την ένδειξη Made by Google ή Made for Google. Βρείτε αξεσουάρ στο Google Store
  • Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί Android 6.0 ή νεότερη έκδοση.
  • Το τηλέφωνό σας έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth και την Τοποθεσία.
 2. Ενεργοποιήστε το αξεσουάρ γρήγορης σύζευξης και βάλτε το σε λειτουργία σύζευξης. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ σας βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο ή το tablet.
 3. Όταν λάβετε μια ειδοποίηση, πατήστε Πάτημα για σύζευξη.
 4. Θα λάβετε μια ειδοποίηση "Η συσκευή συνδέθηκε" ή "Η σύζευξη ολοκληρώθηκε".
 5. Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε το αξεσουάρ σας, πατήστε Ρύθμιση τώρα.
Συμβουλή: Εάν δεν λάβετε μια ειδοποίηση, ανοίξτε την εφαρμογή ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές. Στην ενότητα Κοντινές συσκευές, πατήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να κάνετε σύζευξη.

Βήμα 2: Σύνδεση

 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Bluetooth Bluetooth.
 4. Στη λίστα με τις συσκευές σε σύζευξη, πατήστε μια συζευγμένη συσκευή η οποία δεν είναι συνδεδεμένη.
 5. Όταν το τηλέφωνο και η συσκευή Bluetooth έχουν συνδεθεί, η συσκευή εμφανίζεται ως Συνδεδεμένη.

Διαμόρφωση, διακοπή σύζευξης ή μετονομασία αξεσουάρ Bluetooth

Διακοπή σύζευξης, μετονομασία ή επιλογή ενεργειών για ένα αξεσουάρ Bluetooth
Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Bluetooth Bluetooth.
  • Εάν το αξεσουάρ σας παρατίθεται στην ενότητα Διαθέσιμες συσκευές μέσων, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις δίπλα στο όνομα της συσκευής σας.
  • Εάν δεν εμφανίζεται κάποιο αξεσουάρ στην ενότητα Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν, πατήστε Εμφάνιση όλων. Δίπλα στο όνομα του αξεσουάρ, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε την αλλαγή σας:
  • Για να αλλάξετε το όνομα του αξεσουάρ, στο επάνω μέρος, πατήστε Επεξεργασία .
  • Για αποσύνδεση, πατήστε Αποσύνδεση Κατάργηση.
  • Για να καταργήσετε εντελώς τη συσκευή από το τηλέφωνό σας, πατήστε Διαγραφή Διαγραφή.
  • Σε ορισμένες συσκευές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.
Συμβουλή: Σε ένα tablet που μοιράζονται οι χρήστες, κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τις καθολικές ρυθμίσεις Bluetooth.
Αλλαγή του ονόματος Bluetooth του τηλεφώνου ή του tablet
 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Bluetooth Bluetooth.
 4. Πατήστε Όνομα συσκευής.
  • Αν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Όνομα συσκευής, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Μετονομασία αυτής της συσκευής.
 5. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
 6. Πατήστε Μετονομασία.

Σχετικά άρθρα