Připojení přes Bluetooth v zařízení Android

Pomocí rozhraní Bluetooth můžete k telefonu některá zařízení připojit bez kabelu. Po prvním spárování zařízení Bluetooth se zařízení mohou spárovat automaticky. Pokud je telefon připojen k nějakému zařízení přes Bluetooth, v horní části obrazovky uvidíte ikonu Bluetooth Bluetooth.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 10 nebo novějším. Jak zjistit, jakou verzi Androidu máte

Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového modulu Bluetooth

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Klepněte na Bluetooth Bluetooth.

Tip: Chcete-li šetřit baterii, vypínejte Bluetooth, když ho nepoužíváte. V režimu Letadlo je rozhraní Bluetooth vypnuté.

Krok 1: Spárování příslušenství Bluetooth

Důležité: Zařízení zůstanou spárovaná, dokud párování nezrušíte.

Možnost 1: Pomocí aplikace Nastavení (veškeré příslušenství Bluetooth)
 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte Bluetooth Bluetooth.
 3. Klepněte na Spárovat nové zařízení.
  • Pokud nenajdete možnost Spárovat nové zařízení, zaškrtněte políčko Dostupná zařízení nebo klepněte na ikonu možností Možnosti a poté Obnovit.
 4. Klepněte na název zařízení Bluetooth, které chcete se zařízením spárovat.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tip: Pokud je třeba použít heslo, ale neznáte ho, zkuste zadat 0000 nebo 1234 (nejčastější hesla).
Možnost 2: Pomocí oznámení (pouze příslušenství s podporou rychlého párování)
 1. Zkontrolujte následující skutečnosti:
  • Příslušenství Bluetooth podporuje rychlé párování. Příslušenství, která podporují rychlé párování, jsou na obalu příslušným způsobem označena. Často je na nich také uvedeno „Made by Google“ nebo „Made for Google“. Najít příslušenství v obchodě Google Store 
  • Váš telefon používá systém Android 6.0 nebo novější.
  • V telefonu je zapnuté rozhraní Bluetooth a určování polohy.
 2. Zapněte příslušenství s podporou rychlého párování a uveďte jej do režimu párování. Příslušenství se musí nacházet poblíž telefonu nebo tabletu.
 3. Jakmile obdržíte oznámení, klepněte na Klepnutím spárujete.
 4. Zobrazí se oznámení „Zařízení připojeno“ nebo „Párování bylo dokončeno“.
 5. Pokud je třeba příslušenství nastavit, klepněte na Nastavit.
Tip: Pokud oznámení neobdržíte, spusťte v telefonu aplikaci Nastavení a klepněte na Připojená zařízení. V sekci Zařízení v okolí klepněte na zařízení, které chcete spárovat.

Krok 2: Připojení

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Ujistěte se, zda je Bluetooth zapnuté.
 3. Podržte Bluetooth Bluetooth.
 4. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na spárované, ale nepřipojené zařízení.
 5. Když je telefon k zařízení Bluetooth připojen, zobrazuje se u zařízení stav Připojeno.

Konfigurace, zrušení párování a přejmenování příslušenství Bluetooth

Zrušení párování, přejmenování nebo výběr akcí pro zařízení Bluetooth
 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte Bluetooth Bluetooth.
  • Pokud je vaše příslušenství uvedeno v sekci Dostupná mediální zařízení, vedle názvu zařízení klepněte na Nastavení Nastavení.
  • Pokud v sekci Dříve připojená zařízení není uvedeno žádné příslušenství, klepněte na Zobrazit vše. Vedle názvu příslušenství klepněte na Nastavení Nastavení.
 3. Proveďte změnu:
  • Změna názvu příslušenství: Nahoře klepněte na Upravit Edit setting, pencil icon.
  • Odpojení: Klepněte na Odpojit Odstranit.
  • Úplné odstranění zařízení z telefonu: Klepněte na Zapomenout Vymazat.
  • V některých zařízeních lze zapnout či vypnout i jiná nastavení.
Tip: Na tabletu, který používá více lidí, může celková nastavení rozhraní Bluetooth měnit každý z nich.
Změna názvu telefonu či tabletu pro Bluetooth
 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Ujistěte se, zda je Bluetooth zapnuté.
 3. Podržte Bluetooth Bluetooth.
 4. Klepněte na Název zařízení.
  • Pokud nenajdete Název zařízení, klepněte na ikonu možností Možnosti a poté Přejmenovat toto zařízení.
 5. Zadejte nový název.
 6. Klepněte na Přejmenovat.

Související články