Pripojenie k sieťam Wi‑Fi v zariadení s Androidom

Ak chcete používať pripojenie Wi‑Fi vlastným spôsobom, môžete zmeniť, ako a kedy sa vaše zariadenie pripojí.

Keď máte zapnuté pripojenie Wi-Fi, vaše zariadenie sa automaticky pripojí k sieťam Wi-Fi v okolí, ku ktorým sa už pripojilo v minulosti. V zariadení tiež môžete nastaviť, aby sa pripojenie Wi-Fi automaticky zapínalo v blízkosti uložených sietí.

Poznámka: Niektoré z týchto krokov fungujú iba v Androide 9.0 a vyššom. Ako skontrolovať verziu AndroiduPoznámka: Nastavenia sa môžu v rôznych zariadeniach líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia

Zapnutie a pripojenie

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi.
 3. Zapnite položku Wi‑Fi.
 4. Klepnite na uvedenú sieť. Ak sa vyžaduje heslo, zobrazí sa ikona zámky Uzamknúť. Po pripojení:
  • Pod názvom siete sa zobrazí text Pripojené.
  • Príslušná sieť sa uloží. Keď sa bude vaše zariadenie, v ktorom je zapnuté pripojenie Wi-Fi, nachádzať v blízkosti, automaticky sa pripojí.

Tip: Do nastavení pripojenia Wi-Fi sa dostanete aj potiahnutím prsta po obrazovke smerom nadol. Postup nájdete tu.

Pripojenie prostredníctvom upozornenia

Keď je zapnuté rozhranie Wi-Fi, zobrazujú sa upozornenia na dostupné verejné siete vysokej kvality. V týchto upozorneniach môžete vykonať nasledovné:

 • Ak sa chcete pripojiť k sieti, klepnite na možnosť Pripojiť.
 • Ak chcete zmeniť nastavenia Wi-Fi, klepnite na položku Všetky siete.
 • Ak chcete zastaviť zobrazovanie upozornení pre danú sieť, upozornenie vymažte. Ako ovládať upozornenia

Tip: K týmto sieťam sa môžete pripojiť aj bez upozornení. Ako sa automaticky pripájať k otvoreným sieťam

Porovnanie intenzity a rýchlosti

Z uvedených sietí si vyberte tú, ktorá dokáže všetko, čo potrebujete.

Intenzita

Intenzita signálu sa zobrazuje v ikone Wi‑Fi Wi-Fi. Plnšia ikona označuje vyššiu intenzitu.

Rýchlosť

Rýchlosť pripojenia sa zobrazuje pod názvami verejných sietí. Môže sa meniť v závislosti od sily signálu.

 • Nízka: Môžete odosielať a prijímať e-maily aj textové správy. Obrázky sa načítajú pomalšie.
 • OK: Môžete čítať webové stránky, používať sociálne médiá, streamovať hudbu a videá v štandardnom rozlíšení (SD).
 • Vysoká: Môžete streamovať väčšinu videí vo vysokom rozlíšení (HD) a uskutočňovať videohovory.
 • Veľmi vysoká: Môžete streamovať videá vo vysokej kvalite.

Ak nechcete zobrazovať rýchlosť internetu, otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Sieť a internet a potom Wi‑Fi a potom Predvoľby Wi‑Fi a potom Rozšírené a potom Poskytovateľ hodnotenia siete a potom Žiadny.

Automatické zapínanie v blízkosti uložených sietí (iba Pixel)

V zariadeniach Pixel sa môže automaticky zapínať pripojenie Wi-Fi v blízkosti uložených sietí.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi a potom Predvoľby siete Wi‑Fi.
 3. Zapnite možnosť Zapínať Wi‑Fi automaticky. V prípade potreby najprv zapnite položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha a potom Vyhľadávanie a potom Vyhľadávanie sietí Wi‑Fi.

Wi‑Fi sa automaticky nezapne v nasledujúcich prípadoch:

 • poloha je vypnutá,
 • šetrič batérie je zapnutý,
 • režim v lietadle je zapnutý,
 • tethering (hotspot) je zapnutý,
 • vyhľadávanie Wi‑Fi na pozadí je vypnuté.

Zmena, pridanie alebo odstránenie uložených sietí

Zmena
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi.
  • Po uvedených sieťach môžete prechádzať klepnutím na názov požadovanej siete.
  • Nastavenia siete zmeníte pridržaním názvu požadovanej siete.
Pridanie

Môžete pridať siete Wi-Fi, ktoré sa automaticky nezobrazili v zozname.

1. možnosť: Obnovte zoznam sietí

Ak požadovaná sieť nie je uvedená, ale je v okolí, počkajte, kým sa zoznam obnoví.

2. možnosť: Pridajte sieť

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi.
 3. Skontrolujte, či je pripojenie Wi‑Fi zapnuté.
 4. V dolnej časti zoznamu klepnite na položku Pridať sieť.
 5. V prípade potreby zadajte názov siete (SSID) a ďalšie údaje zabezpečenia.
 6. Klepnite na možnosť Uložiť.
Odstránenie

Ak sa nechcete automaticky pripájať k uloženej sieti Wi-Fi, môžete ju odstrániť. Ak chcete odstrániť sieť Wi-Fi zo svojho zariadenia, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi.
 3. Skontrolujte, či je pripojenie Wi‑Fi zapnuté.
 4. Pridržte uloženú sieť.
 5. Klepnite na možnosť Odstrániť sieť.

Rozšírené nastavenia sietí

Proxy server

Proxy server je niečo ako brána alebo tunel medzi zariadeniami. Pripojenie prostredníctvom proxy servera využijete napríklad vtedy, keď sa chcete z domu pripojiť k pracovnej sieti.

Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi cez proxy server:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi.
 3. Pridržte názov siete Wi‑Fi.
 4. Klepnite na položku Upraviť sieť.
 5. Vedľa položky Rozšírené možnosti klepnite na šípku nadol Šípka nadol.
 6. V časti Proxy server klepnite na šípku nadol Šípka nadol. Vyberte požadovaný typ konfigurácie.
 7. V prípade potreby zadajte nastavenia proxy servera.
 8. Klepnite na možnosť Uložiť.

Nastavenia proxy servera musíte v prípade každej siete Wi‑Fi nastaviť samostatne.

Automatické pripojenia, Wi‑Fi Direct a ďalšie nastavenia
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi.
 3. V spodnej časti klepnite na položky Predvoľby siete Wi‑Fi.
 4. Klepnite na jednu z možností. Môžu sa líšiť podľa toho, aké zariadenie a verziu Androidu používate.
  • Zapínať Wi‑Fi automaticky
   Nastavte si automatické zapínanie pripojenia Wi‑Fi v blízkosti uložených sietí. Ďalšie informácie o uložených sieťach (vyššie)
  • Pripájať k otvoreným sieťam
   Automaticky sa pripájajte k otvoreným sieťam vysokej kvality. Ďalšie informácie o tom, ako sa pripájať automaticky
  • Upozorňovať na verejné siete
   Získavajte upozornenia, keď nie je k dispozícii automatické pripojenie k otvoreným sieťam vysokej kvality.
  • Rozšírené
   • Inštalovať certifikáty
    Pomocou digitálnych certifikátov môžete identifikovať svoje zariadenie. Ďalšie informácie o certifikátoch
   • Poskytovateľ hodnotenia siete
    Zistite, aká služba hodnotí siete Wi-Fi pre vaše zariadenie.
   • Wi-Fi Direct
    Umožňuje pripojenie vášho zariadenia k ďalším, ktoré podporujú technológiu Wi‑Fi Direct.
   • Ak používate Android verzie 8.0 a nižšej, môžete tiež vybrať možnosti: 
    • Tlačidlo WPS: Vybraním tejto možnosti zapnete zabezpečené nastavenie Wi‑Fi (WPS) pre siete, ktoré túto technológiu podporujú.
    • Zadanie kódu WPS PIN: Po vybratí tejto možnosti budete môcť zadať kód PIN zabezpečeného nastavenia siete Wi‑Fi.
Wi‑Fi s meraním dát

Táto možnosť je k dispozícii iba v Androide verzie 9.0 a vyššej. Ak má vaša sieť obmedzenie dát, môžete nastaviť sieť Wi‑Fi ako sieť s meraním dát. Nastavením siete ako siete s meraním dát získate väčšiu kontrolu nad tým, koľko dát váš telefón spotrebuje sťahovaním a ďalšími aplikáciami.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Sieť a internet a potom Wi‑Fi.
 3. Klepnite na požadovanú sieť Wi‑Fi  a potom Rozšírené a potom Považovať za sieť s meraním dát.

Súvisiace články