Συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi στη συσκευή σας Android

Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi όπως επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε πότε και με ποιον τρόπο θα συνδέεται το τηλέφωνό σας.

Όταν έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi, το τηλέφωνό σας συνδέεται αυτόματα σε κοντινά δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί στο παρελθόν. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα το Wi-Fi όταν βρίσκεται κοντά σε αποθηκευμένα δίκτυα.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 10 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση και σύνδεση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και μετά Wi-Fi.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση Wi-Fi.
 4. Πατήστε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα. Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, θα δείτε το εικονίδιο κλειδώματος Κλείδωμα. Αφού συνδεθείτε:
  • Θα εμφανίζεται η ένδειξη Συνδεδεμένο κάτω από το όνομα δικτύου.
  • Το δίκτυο είναι πλέον Αποθηκευμένο. Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, θα συνδέεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη, για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις κοινές ρυθμίσεις.

Συνδεθείτε μέσω ειδοποίησης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi, λαμβάνετε ειδοποιήσεις διαθέσιμων δημόσιων δικτύων υψηλής ποιότητας. Σε αυτές τις ειδοποιήσεις:

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε αυτά τα δίκτυα χωρίς ειδοποιήσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε ανοικτά δίκτυα.

Σύγκριση ισχύος και ταχύτητας δικτύων

Ισχύς

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και μετά Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Θα βρείτε την ισχύ του σήματος του δικτύου στο εικονίδιο Wi-Fi Wi-Fi. Το πιο γεμάτο εικονίδιο υποδεικνύει ισχυρότερο σήμα.

Ταχύτητα

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και μετά Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Η ταχύτητα σύνδεσης θα εμφανίζεται κάτω από το όνομα ενός δημόσιου δικτύου. Η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει με την ισχύ του σήματος.
  • Αργή: Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κείμενα. Οι εικόνες εμφανίζονται αργά.
  • OK: Μπορείτε να διαβάσετε ιστοσελίδες, να χρησιμοποιήσετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ακούτε μουσική και να βλέπετε βίντεο κανονικής ευκρίνειας (SD) μέσω ροής.
  • Γρήγορη: Μπορείτε να βλέπετε τα περισσότερα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω ροής και να κάνετε βιντεοκλήσεις.
  • Πολύ γρήγορη: Μπορείτε να μεταδώσετε σε ροή βίντεο υψηλής ποιότητας.

Αν δεν θέλετε να βλέπετε την ταχύτητα δικτύου, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας Και μετά Δίκτυο και διαδίκτυο  Wi-Fi  Προτιμήσεις Wi-Fi  Σύνθετες  Πάροχος αξιολόγησης δικτύου  Κανένας.

Αλλαγή, προσθήκη, κοινοποίηση ή κατάργηση αποθηκευμένων δικτύων

Αλλαγή αποθηκευμένου δικτύου

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και μετά Wi-Fi.
  • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων δικτύων, πατήστε ένα όνομα δικτύου.
  • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός δικτύου, πατήστε το δίκτυο.
Προσθήκη

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Επιλογή 1: Επανάληψη φόρτωσης λίστας δικτύου

Εάν το δίκτυο που θέλετε βρίσκεται κοντά σας αλλά δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, περιμένετε να ανανεωθεί η λίστα.

Επιλογή 2: Προσθήκη δικτύου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και μετά Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Στο κάτω μέρος της λίστας, πατήστε Προσθήκη δικτύου.
 5. Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου (SSID) και τα στοιχεία ασφαλείας.
 6. Πατήστε Αποθήκευση.

Κοινοποίηση πληροφοριών Wi-Fi σε έναν φίλο

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και μετά Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε ένα δίκτυο Και μετά Κοινοποίηση.
 5. Θα βρείτε έναν κωδικό QR στο τηλέφωνό σας. Ο φίλος σας μπορεί να σαρώσει τον κωδικό για να συμμετάσχει στο ίδιο δίκτυο.
Κατάργηση αποθηκευμένων δικτύων

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και μετά Wi-Fi.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε παρατεταμένα ένα αποθηκευμένο δίκτυο.
 5. Πατήστε Διαγραφή δικτύου.

Σχετικά άρθρα