Připojení k sítím Wi-Fi v zařízení Android

Chcete-li používat Wi-Fi podle vlastního uvážení, můžete změnit, jak a kdy se váš telefon připojí.

Když je zapnutá funkce Wi-Fi, telefon se automaticky připojuje k sítím Wi-Fi v okolí, ke kterým jste se již někdy připojili. V telefonu také můžete nastavit, aby se funkce Wi-Fi v blízkosti uložených sítí zapnula automaticky.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 10 nebo novějším. Jak zjistit, jakou verzi Androidu máte

Zapnutí a připojení

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
 3. Zapněte Používat Wi-Fi.
 4. Klepněte na uvedenou síť. Sítě, které vyžadují heslo, obsahují ikonu zámku Zamknout.

Tip: Po připojení se síť uloží. Pokud budete s telefonem v blízkosti sítě a připojení Wi-Fi bude zapnuté, telefon se automaticky připojí.

Připojení přes oznámení
Když je k dispozici síť Wi-Fi, dostanete oznámení o vysoce kvalitních, veřejných sítích. V těchto oznámeních:
 • Chcete-li se připojit k síti, klepněte na Připojit.
 • Chcete-li změnit nastavení Wi-Fi, klepněte na Všechny sítě.
 • Pokud oznámení o této síti dostávat nechcete, vymažte je. Přečtete si, jak ovládat oznámení.
Porovnání síly signálu a rychlosti sítí

Intenzita

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Zkontrolujte, zda je zapnutá Wi-Fi.
 3. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Na ikoně Wi-Fi uvidíte sílu signálu sítě Wi-Fi. Plnější ikona znamená silnější signál.

Rychlost

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Zkontrolujte, zda je zapnutá Wi-Fi.
 3. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Rychlost připojení naleznete pod názvem veřejné sítě. Rychlost se může měnit v závislosti na síle signálu.
  • Pomalá: Lze odesílat a přijímat e-maily a SMS. Obrázky se budou načítat pomalu.
  • OK: Můžete číst webové stránky, používat sociální média a streamovat hudbu a videa v kvalitě SD.
  • Rychlá: Můžete streamovat většinu videí v kvalitě HD a účastnit se videohovorů.
  • Velmi rychlá: Můžete streamovat velmi kvalitní videa.
Pokud nechcete, aby zařízení zobrazovalo rychlost sítě:
 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
 3. Klepněte na Předvolby Wi-Fi a pak Rozšířená nastavení a pak Poskytovatel hodnocení sítě a pak Žádný.

Změna, přidání, sdílení nebo odstranění uložených sítí

Změna uložené sítě

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
  • Chcete-li přepnout mezi uvedenými sítěmi, klepněte na název sítě.
  • Chcete-li změnit nastavení sítě, klepněte na síť.
Přidání

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Možnost 1: Znovu načtěte seznam sítí

Pokud požadovaná síť není uvedena, ale je poblíž, počkejte na obnovení seznamu.

Možnost 2: Přidejte síť

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Zkontrolujte, zda je zapnutá Wi-Fi.
 3. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Na konci seznamu klepněte na Přidat síť.
  • V případě potřeby zadejte název sítě (SSID) a další údaje o zabezpečení.
 5. Klepněte na Uložit.

Sdílení informací o Wi-Fi s kamarádem

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.
 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Zkontrolujte, zda je zapnutá Wi-Fi.
 3. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Klepněte na síť a pak Sdílet.
 5. Telefon vám poskytne QR kód. Chcete-li se připojit ke stejné síti, naskenujte kód v jiném zařízení.
Odstranění uložených sítí

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Zkontrolujte, zda je zapnutá Wi-Fi.
 3. Podržte možnost Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Podržte uloženou síť.
 5. Klepněte na Odstranit záznam sítě.

Související články