Begränsa antalet avbrott med Stör ej på Android

Du kan tysta telefonen med Stör ej. Med det här läget stängs ljud, vibration och visuella störningar av. Du kan välja vad du vill blockera och vad du vill tillåta.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Aktivera eller inaktivera avbrott snabbt

Aktivera eller inaktivera läget Stör ej genom att svepa nedåt från skärmens överkant. Tryck sedan på Stör ej Stör ej.

Tips! Om du har en Smart Display eller högtalare med Google Assistent kan du tysta telefonen via den. Läs mer om hur du får färre störningsmoment med Google Assistent.

Ändra inställningar för avbrott

Ange vad du vill blockera

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Stör ej. Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Välj vad du vill blockera eller tillåta under Vad får avbryta Stör ej.
  • Personer: Blockera eller tillåt samtal, meddelanden eller konversationer.
  • Appar: Välj vilka appar som får skicka aviseringar till dig.
  • Alarm och andra avbrott: Blockera eller tillåt alarm, media, ljud vid tryck, påminnelser eller kalenderhändelser.

Tips! Viktiga aviseringar visas oavsett inställningar. Det går till exempel inte att blockera aviseringar om systemsäkerhet.

Välj vem som får störa dig

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Stör ej.Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare..
 3. Tryck på Personer: under Vad får avbryta Stör ej.
 4. Välj vad som får avbryta:
  • Konversationer:
   • Alla konversationer
   • Prioriterade konversationer. Välj vilka konversationer som prioriteras genom att trycka på Inställningar.
   • Inga
  • Samtal:
   • Alla, kontakter eller stjärnmärkta kontakter
   • När någon ringer flera gånger. Om du vill tillåta samtal från personer som ringer två gånger inom loppet av 15 minuter aktiverar du Tillåt upprepade samtal.
  • Meddelanden:
   • Alla, kontakter eller stjärnmärkta kontakter
   • Inga
   • Påminnelser
   • Händelser
Ange hur länge Stör ej ska vara aktiverat

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Stör ej Följt av Varaktighet för snabbinställningar.Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. När du aktiverar Stör ej väljer du hur länge du vill att det ska vara aktiverat.
  • Tills du inaktiverar funktionen 
  • En viss tid, till exempel i 2 timmar eller i 15 minuter
  • Fråga varje gång
 4. Tryck på OK.

Förhindra avbrott automatiskt

Vid vissa tillfällen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud Följt av Stör ej Följt av Aktivera automatiskt. Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Tryck på en regel. Du kan även ange en egen regel genom att trycka på Lägg till regel Följt av Tid.
 4. Ändra regelns namn och status och ange om alarm ska åsidosättas.
 5. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.

Ta bort en regel genom att trycka på Radera Papperskorgen.

Under möten och andra händelser i Google Kalender

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Stör ej Följt av Scheman. Om du i stället ser Inställningar för Stör ej använder du en äldre version av Android. Anvisningar för Android 8.1 och tidigare.
 3. Tryck på ett schema som redan visas. Om du vill anpassa det trycker du på Inställningar bredvid schemat.
  • Du kan till exempel anpassa vilka dagar du vill att Stör ej ska aktiveras när du sover.
 4. Om du vill skapa en egen regel trycker du på Lägg till fler.
 5. Tryck på Händelse eller Tid.
 6. Redigera regelns namn, när den ska aktiveras och andra alternativ.
 7. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.
  • Ta bort en regel genom att trycka på Radera Papperskorgen.
När du ska sova (Läggdagsläget)

Om du vill aktivera Stör ej automatiskt när du inte ska använda telefonen på ett tag, t.ex. när du sover, kan du använda Läggdagsläget. Läs mer om digitalt välmående.

När du kör

Viktigt! Om du har en Pixel-telefon använder du körläget.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Google följt av Personlig säkerhet.
 3. Aktivera Stäng av ljudet på aviseringar när du kör.

Om du använder Android 8.1 eller tidigare

Välja vilka avbrott som är tillåtna

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: Helt tyst

 1. Svep nedåt från skärmens överkant med två fingrar.
 2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpilen under Stör ej Stör ej eller den nuvarande inställningen.
 3. Aktivera Stör ej.
 4. Tryck på Helt tyst.
 5. Välj hur länge du vill att inställningen ska gälla.
 6. Tryck på Klar. Helt tyst Helt tyst visas. När Helt tyst är aktiverat sker följande:
  • Inga alarm hörs.
  • Enheten vibrerar eller låter inte när du får samtal, meddelanden eller aviseringar.
  • Inget ljud hörs från musik, videor, spel eller annan media.
  • Under ett telefonsamtal kan du fortfarande höra den andra personen.

Alternativ 2: Endast alarm

Obs! Det här alternativet stänger inte av ljud från musik, videor, spel eller annan media.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant med två fingrar.
 2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpilen under Stör ej Stör ej eller den nuvarande inställningen.
 3. Aktivera Stör ej.
 4. Tryck på Endast alarm.
 5. Välj hur länge du vill att inställningen ska gälla.
 6. Tryck på Klar. Endast alarm Stör ej visas.

Alternativ 3: Endast prioriterade aviseringar

Obs! Det här alternativet stänger inte av ljud från musik, videor, spel eller annan media.
 1. Välj vilka aviseringar som ska prioriteras.
  1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
  2. Tryck på Ljud Följt av Inställningar för Stör ej Följt av Tillåt endast prioriterade.
  3. Ställ in prioriteringar.
 2. Aktivera läget Endast prioriterade.
  1. Svep nedåt från skärmens överkant med två fingrar.
  2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpilen under Stör ej Stör ej eller den nuvarande inställningen.
  3. Aktivera Stör ej.
  4. Välj Endast prioriterade.
  5. Välj hur länge du vill att inställningen ska gälla.
  6. Tryck på Klar. Endast prioriterade Stör ej visas.
Blockera avbrott automatiskt

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: Stäng av ljud vid vissa tidpunkter

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud Följt av Inställningar för Stör ej.
 3. Tryck på en regel under Automatiska regler, till exempel Vardagskväll. Du kan också skriva en egen regel genom att trycka på Lägg till fler Följt av Tidsregel .
 4. Redigera regeln.
 5. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.

Alternativ 2: Stäng av ljud under möten och andra händelser

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud Följt av Inställningar för Stör ej.
 3. Du kan göra följande under Automatiska regler:
  • Tryck på Händelse om du vill redigera standardregeln.
  • Om du vill ange en egen regel trycker du på Lägg till fler Följt av Händelseregel.
 4. Redigera regeln.
 5. Kontrollera högst upp att regeln är aktiverad.

Alternativ 3: Blockera synliga störningar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud Följt av Inställningar för Stör ej Följt av Blockera synliga störningar.
 3. Gör så här för att förhindra att aviseringar …
  • visas över skärmen när du gör något annat: aktivera Blockera när skärmen är påslagen.
  • aktiverar skärmen eller blinkar: aktivera Blockera när skärmen är avstängd.
Aktivera avbrott igen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Inaktivera Stör ej

Du kan göra något av följande: 

 • Svep nedåt från skärmens överkant och tryck på den nuvarande inställningen: Endast alarm Stör ej, Endast prioriterade  eller Helt tyst Helt tyst.
 • Tryck på knappen som sänker volymen och tryck på Inaktivera nu.

Åsidosätta Stör ej för specifika appar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på appen. Om alternativet inte visas trycker du på Visa alla appar eller Appinformation och sedan på appen.
 4. Tryck på Appaviseringar.
 5. Aktivera Åsidosätt Stör ej. Om det alternativet inte visas trycker du på Fler inställningar i appen Följt av Aviseringar och aktiverar Åsidosätt Stör ej.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false