Onderbrekingen beperken met 'Niet storen' op Android

Je kunt je Android-apparaat dempen met 'Niet storen'. Deze modus kan geluid dempen, trillen stoppen en visuele onderbrekingen blokkeren. Je kunt zelf kiezen wat je blokkeert of toestaat.

Opmerking: Sommige van deze stappen werken alleen in Android 9 en hoger. Meer informatie over hoe u uw Android-versie controleert.

Onderbrekingen snel uitschakelen of weer inschakelen

Als je 'Niet storen' wilt in- of uitschakelen, veeg je omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. Tik vervolgens op Niet storen Niet storen.

Tip: Als je een smartdisplay of speaker hebt, kun je het apparaat vragen het geluid van je telefoon te dempen. Meer informatie over onderbrekingen beperken met de Google Assistent.

Je instellingen voor onderbrekingen wijzigen

Standaard houdt 'Niet storen' de meeste geluids- en trilsignalen tegen. Je kunt voor de meeste soorten onderbrekingen (zoals wekkers, meldingen, oproepen en berichten) kiezen hoe ze werken.

Instellen wat je wilt blokkeren

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Niet storen.
  Opmerking: Als je in plaats hiervan 'Voorkeuren voor 'Niet storen'' ziet, gebruik je een oudere Android-versie. Bekijk hier de stappen voor Android 8.1 en lager.
 3. Geef onder 'Gedrag' aan wat er moet worden geblokkeerd of toegestaan.
  • Geluid en trillen: Hier kun je wekkers, media en aanraakgeluiden blokkeren of toestaan.
  • Meldingen: Hier kun je het geluid van meldingen uitschakelen of al het geluid en alle beelden uitschakelen. Je kunt ook aangepaste opties kiezen.
   Opmerking: Als je kiest voor 'Aangepast', kun je aanpassen wat er wordt weergegeven wanneer je scherm is ingeschakeld (zoals meldingsstipjes) en wat er gebeurt als je scherm is uitgeschakeld (zoals het knipperlicht).

Kritieke meldingen worden altijd weergegeven, ongeacht de instellingen. Je kunt bijvoorbeeld geen systeembeveiligingsmeldingen blokkeren.

Uitzonderingen instellen om toe te staan

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Niet storen.
  Opmerking: Als je in plaats hiervan 'Voorkeuren voor 'Niet storen'' ziet, gebruik je een oudere Android-versie. Bekijk hier de stappen voor Android 8.1 en lager.
 3. Geef onder 'Uitzonderingen' aan wat er moet worden toegestaan.
  • Gesprekken:
   • Tik op Gesprekken toestaan om gesprekken toe te staan. Kies vervolgens van welke personen gesprekken kunnen doorkomen: van iedereen, alleen van contacten of alleen van contacten met ster. Tik op Geen om geen enkel gesprek door te laten.
   • Als je een gesprek wilt toestaan als dezelfde persoon binnen vijftien minuten terugbelt, schakel je Terugkerende bellers toestaan in.
  • Meldingen, afspraken en herinneringen:
   • Als je berichten wilt toestaan, tik je op Berichten toestaan. Kies vervolgens van welke personen berichten kunnen doorkomen: van iedereen, alleen van contacten of alleen van contacten met ster. Tik op Geen om geen enkel bericht door te laten.
   • Schakel Herinneringen toestaan in om herinneringen toe te staan.
   • Schakel Afspraken toestaan in om afspraken toe te staan.
Instellen hoelang 'Niet storen' duurt

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Niet storen En dan Duur.
  Opmerking: Als je in plaats hiervan 'Voorkeuren voor 'Niet storen'' ziet, gebruik je een oudere Android-versie. Bekijk hier de stappen voor Android 8.1 en lager.
 3. Kies hoelang 'Niet storen' actief blijft als je deze functie inschakelt.
  • Totdat je dit uitschakelt 
  • Een bepaalde tijd, zoals 2 uur of 15 minuten
  • Altijd vragen

Onderbrekingen automatisch stoppen

Op bepaalde momenten

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

Als je 'Niet storen' op bepaalde momenten automatisch wilt laten inschakelen, kun je tijdgebaseerde regels instellen.

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Niet storen En dan Automatisch inschakelen.
  Opmerking: Als je in plaats hiervan 'Voorkeuren voor 'Niet storen'' ziet, gebruik je een oudere Android-versie. Bekijk hier de stappen voor Android 8.1 en lager.
 3. Tik op een regel. Je kunt ook op Regel toevoegen En dan Tijd tikken om een eigen regel in te stellen.
 4. Bewerk de naam van de regel, de status en de mogelijkheden om de wekker te onderdrukken.
 5. Controleer bovenaan of je regel is ingeschakeld.

Tik op Verwijderen Prullenbak om een regel te verwijderen.

Tijdens afspraken en vergaderingen

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

Als je 'Niet storen' automatisch wilt laten inschakelen tijdens bepaalde afspraken in je Google-agenda, kun je regels voor afspraken instellen.

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Niet storen En dan Automatisch inschakelen.
  Opmerking: Als je in plaats hiervan 'Voorkeuren voor 'Niet storen'' ziet, gebruik je een oudere Android-versie. Bekijk hier de stappen voor Android 8.1 en lager.
 3. Tik op Afspraak. Je kunt ook je eigen regel maken door te tikken op Regel toevoegen En dan Afspraak.
 4. Bewerk je regel.
  1. Regelnaam: Geef je regel een naam.
  2. Tijdens afspraken voor: Als je meerdere accounts hebt met Google Agenda-afspraken, kun je er eentje kiezen.
  3. Waar het antwoord is: Je regel wordt altijd toegepast op afspraken waarop je met 'Ja' hebt geantwoord. Je kunt dit ook inschakelen voor afspraken waarop je 'Misschien' hebt geantwoord of waarop je nog niet hebt gereageerd.
 5. Controleer bovenaan of je regel is ingeschakeld.

Tik op Verwijderen Prullenbak om een regel te verwijderen.

Als je Android 8.1 of lager gebruikt

Kiezen welke onderbrekingen je wilt toestaan

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

Optie 1: 'Totale stilte'

Als je je telefoon volledig wilt dempen zodat deze geen geluid maakt en niet trilt, kies je 'Totale stilte'.

 1. Veeg vanaf de bovenkant van het apparaatscherm met twee vingers omlaag.
 2. Tik onder Niet storen Niet storen of je huidige optie op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Schakel Niet storen in.
 4. Tik op Totale stilte.
 5. Geef aan hoelang deze instelling moet duren.
 6. Tik op Gereed. Je ziet nu Totale stilte Totale stilte. Als 'Totale stilte' is ingesteld, gebeurt het volgende:
  • Je wekkers maken geen geluid.
  • Je apparaat trilt niet en laat geen geluid horen wanneer je een oproep, bericht of melding ontvangt.
  • Geluiden van muziek, video's, games en andere media worden gedempt.
  • Tijdens een telefoongesprek kun je de andere persoon nog steeds horen.

Optie 2: 'Alleen wekkers'

Als je je telefoon wilt dempen, maar nog wel je wekkers wilt horen, selecteer je 'Alleen wekkers'. Met deze optie worden geluiden van muziek, video's, games en andere media niet gedempt.

 1. Veeg vanaf de bovenkant van het apparaatscherm met twee vingers omlaag.
 2. Tik onder Niet storen Niet storen of je huidige optie op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Schakel Niet storen in.
 4. Tik op Alleen wekkers.
 5. Geef aan hoelang deze instelling moet duren.
 6. Tik op Gereed. Je ziet nu Alleen wekkers Niet storen.

Optie 3: 'Alleen prioriteit'

Als je alleen gestoord wilt worden door meldingen die voor jou belangrijk zijn, kies je 'Alleen prioriteit'. Met deze optie worden geluiden van muziek, video's, games en andere media niet gedempt.

 1. Kies welke meldingen prioriteit hebben.
  1. Open de app Instellingen op je apparaat.
  2. Tik op Geluid En dan Voorkeuren voor 'Niet storen' En dan Als prioriteit toestaan.
  3. Stel je prioriteiten in.
 2. Schakel 'Alleen prioriteit' in.
  1. Veeg vanaf de bovenkant van het apparaatscherm met twee vingers omlaag.
  2. Tik onder Niet storen Niet storen of je huidige optie op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
  3. Schakel Niet storen in.
  4. Selecteer Alleen prioriteit.
  5. Geef aan hoelang deze instelling moet duren.
  6. Tik op Gereed. Je ziet nu Alleen prioriteit Niet storen.
Onderbrekingen automatisch blokkeren

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

Optie 1: Geluiden dempen gedurende bepaalde tijden

Je kunt regels voor tijd instellen zodat je apparaat automatisch wordt gedempt op bepaalde tijdstippen, zoals 's nachts.

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Voorkeuren voor 'Niet storen'.
 3. Tik onder 'Automatische regels' op een regel, zoals Doordeweekse avond. Als je je eigen regel wilt maken, tik je op Meer toevoegen En dan Regel voor tijd.
 4. Bewerk je regel.
 5. Controleer bovenaan of je regel is ingeschakeld.

Optie 2: Geluiden dempen tijdens afspraken en vergaderingen

Je kunt regels voor evenementen instellen zodat je apparaat automatisch wordt gedempt tijdens evenementen of vergaderingen.

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Voorkeuren voor 'Niet storen'.
 3. Onder 'Automatische regels':
  • Tik op Gebeurtenis om de standaardregel te bewerken.
  • Als je een eigen regel wilt maken, tik je op Meer toevoegen En dan Regel voor gebeurtenis.
 4. Bewerk je regel.
 5. Controleer bovenaan of je regel is ingeschakeld.

Optie 3: Visuele onderbrekingen blokkeren

Voorkomen dat gedempte meldingen je visueel storen:

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Geluid En dan Voorkeuren voor 'Niet storen' En dan Blokkeer visuele onderbreking.
 3. Ga als volgt te werk:
  • Als je niet wilt dat meldingen op je scherm worden weergegeven wanneer je iets anders doet, schakel je Blokkeren als scherm aan is in.
  • Als je niet wilt dat meldingen het scherm inschakelen of het lampje laten knipperen, schakel je Blokkeren als scherm uit is in.
Onderbrekingen weer inschakelen

Belangrijk: De instellingen kunnen per telefoon verschillen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie.

'Niet storen' uitschakelen

Je kunt 'Niet storen' op een van de volgende manieren uitschakelen:

 • Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik op je huidige optie: Alleen wekkers Niet storen, Alleen prioriteit Niet storen of Totale stilte Totale stilte.
 • Druk op de knop Volume omlaag en tik op Nu uitschakelen.

'Niet storen' negeren voor bepaalde apps

Je kunt als volgt meldingen van bepaalde apps toestaan:

 1. Open de app Instellingen op je apparaat.
 2. Tik op Apps en meldingen.
 3. Tik op de app. Als deze niet wordt weergegeven, tik je op Alle apps bekijken of App-info en vervolgens op de app.
 4. Tik op App-meldingen.
 5. Schakel 'Niet storen' overschrijven in.
  Opmerking: Als ''Niet storen' overschrijven' niet wordt weergegeven, tik je op Extra instellingen in de app En dan Meldingen en schakel je 'Niet storen' overschrijven in.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?