Ograničavanje prekida uz način Ne uznemiravaj na Androidu

Android uređaj možete utišati pomoću načina Ne uznemiravaj. Tim načinom možete isključiti zvuk, zaustaviti vibraciju i blokirati vizualna ometanja. Možete odabrati što ćete blokirati, a što dopustiti.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Brzo isključivanje ili ponovno uključivanje prekida

Da biste uključili ili isključili način Ne uznemiravaj, prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje. Zatim dodirnite Ne uznemiravaj Ne ometaj.

Savjet: ako imate pametni zaslon ili zvučnik s Google asistentom, možete zatražiti da vam utiša telefon. Saznajte kako ograničiti prekide uz pomoć Google asistenta.

Promjena postavki prekida

Prema zadanim postavkama način Ne uznemiravaj isključuje većinu zvukova i vibraciju. Možete odabrati ponašanje za većinu vrsta prekida, primjerice alarme, obavijesti, pozive i poruke.

Postavljanje blokiranja prekida

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim Ne uznemiravaj.
  Napomena: ako se umjesto toga prikazuje opcija "Postavke za Ne uznemiravaj", upotrebljavate stariju verziju Androida. Pogledajte upute za Android 8.1 i starije verzije.
 3. U odjeljku "Ponašanje" odaberite što želite blokirati, a što dopustiti.
  • Zvuk i vibracija: blokirajte ili dopustite zvukove alarma, medija ili dodira.
  • Obavijesti: isključite zvukove obavijesti ili zvukove i prikaze obavijesti. Ili odaberite prilagođene opcije.
   Napomena: ako odaberete "Prilagođeno", možete odrediti što će se prikazivati dok je zaslon uključen (primjerice točke obavijesti) i što će se događati dok je zaslon isključen (poput treperećeg svjetla).

Važne obavijesti prikazuju se neovisno o postavci. Na primjer, ne možete blokirati sigurnosne obavijesti sustava.

Postavljanje dopuštenih iznimki

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim Ne uznemiravaj.
  Napomena: ako se umjesto toga prikazuje opcija "Postavke za Ne uznemiravaj", upotrebljavate stariju verziju Androida. Pogledajte upute za Android 8.1 i starije verzije.
 3. U odjeljku "Iznimke" odaberite što želite dopustiti.
  • Pozivi:
   • Da biste dopustili pozive, dodirnite Dopusti pozive. Zatim odaberite čije ćete pozive dopustiti: sve, samo kontakti ili samo kontakti sa zvjezdicom. Da biste poništili dopuštenje za pozive, dodirnite Ništa.
   • Da biste dopustili poziv od iste osobe koja nazove dvaput u 15 minuta, uključite opciju Dopusti ponovne pozivatelje.
  • Poruke, događaji i podsjetnici:
   • Da biste dopustili poruke, dodirnite Dopusti poruke. Zatim odaberite čije ćete poruke dopustiti: sve, samo kontakti ili samo kontakti sa zvjezdicom. Da biste poništili dopuštenje za poruke, dodirnite Ništa.
   • Da biste dopustili podsjetnike, uključite Dopusti podsjetnike.
   • Da biste dopustili događaje, uključite Dopusti događaje.
Postavljanje duljine trajanja načina Ne uznemiravaj

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim Ne uznemiravaj A zatim Trajanje.
  Napomena: ako se umjesto toga prikazuje opcija "Postavke za Ne uznemiravaj", upotrebljavate stariju verziju Androida. Pogledajte upute za Android 8.1 i starije verzije.
 3. Odaberite koliko će dugo biti uključen način Ne uznemiravaj nakon što ga uključite.
  • Dok ga ne isključite 
  • Određeno vrijeme, primjerice 2 sata ili 15 minuta
  • Pitaj svaki put

Automatsko blokiranje prekida

U određeno vrijeme

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

Da bi se način Ne uznemiravaj uključio automatski u određena vremena, možete postaviti vremenska pravila.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim Ne uznemiravaj A zatim Uključi automatski.
  Napomena: ako se umjesto toga prikazuje opcija "Postavke za Ne uznemiravaj", upotrebljavate stariju verziju Androida. Pogledajte upute za Android 8.1 i starije verzije.
 3. Dodirnite pravilo. A možete izraditi i vlastito pravilo tako da dodirnete Dodaj pravilo A zatim Vrijeme.
 4. Uredite naziv pravila, status i nadjačavanje alarma.
 5. Pri vrhu zaslona provjerite je li vaše pravilo uključeno.

Da biste izbrisali pravilo, dodirnite Izbriši Otpad.

Tijekom događaja i sastanaka

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

Da bi se način Ne uznemiravaj uključio automatski tijekom određenih događaja u Google kalendaru, možete postaviti pravila za događaje.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim Ne uznemiravaj A zatim Uključi automatski.
  Napomena: ako se umjesto toga prikazuje opcija "Postavke za Ne uznemiravaj", upotrebljavate stariju verziju Androida. Pogledajte upute za Android 8.1 i starije verzije.
 3. Dodirnite Događaj. A možete izraditi i vlastito pravilo tako da dodirnete Dodaj pravilo A zatim Događaj.
 4. Uredite pravilo.
  1. Naziv pravila: navedite naziv pravila.
  2. Tijekom događaja za: ako s događajima Google kalendara imate više računa, možete odabrati jedan.
  3. Kada je odgovor: pravilo se uvijek primjenjuje na događaje na koje odgovorite s "Da". Pravilo možete i uključiti za događaje na koje odgovorite s "Možda" ili na koje još niste odgovorili.
 5. Pri vrhu zaslona provjerite je li vaše pravilo uključeno.

Da biste izbrisali pravilo, dodirnite Izbriši Otpad.

Ako upotrebljavate Android 8.1 ili starije verzije

Odaberite prekide koje želite dopustiti

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

1. opcija: potpuna tišina

Da biste potpuno isključili zvuk telefona tako da ne zvoni niti vibrira, odaberite opciju "Potpuna tišina".

 1. Dvama prstima povucite od vrha zaslona prema dolje.
 2. Ispod opcije Ne uznemiravaj Ne uznemiravaj ili trenutačne opcije dodirnite strelicu prema dolje Donja strelica.
 3. Uključite opciju Ne uznemiravaj.
 4. Dodirnite Potpuna tišina.
 5. Odaberite trajanje ove postavke.
 6. Dodirnite Gotovo. Bit će naznačeno Potpuna tišina Potpuna tišina. U odjeljku "Potpuna tišina":
  • alarmi se ne oglašavaju
  • uređaj neće vibrirati ni zvoniti kad primite poziv, poruku ili obavijest
  • isključeni su zvukovi glazbe, videozapisa, igara i drugih multimedijskih sadržaja
  • tijekom telefonskog poziva i dalje ćete moći čuti drugu osobu.

2. opcija: samo alarmi

Da biste isključili zvuk telefona, ali ne i alarma, odaberite opciju "Samo alarmi". Time se ne isključuje zvuk glazbe, videozapisa, igara ili drugih multimedijskih sadržaja.

 1. Dvama prstima povucite od vrha zaslona prema dolje.
 2. Ispod opcije Ne uznemiravaj Ne uznemiravaj ili trenutačne opcije dodirnite strelicu prema dolje Donja strelica.
 3. Uključite opciju Ne uznemiravaj.
 4. Dodirnite Samo alarmi.
 5. Odaberite trajanje ove postavke.
 6. Dodirnite Gotovo. Bit će naznačeno Samo alarmi Ne ometaj.

3. opcija: samo prioritetne obavijesti

Ako želite da vas prekidaju samo obavijesti koje su vam važne, odaberite opciju "Samo prioritetno". Time se ne isključuje zvuk glazbe, videozapisa, igara ili drugih multimedijskih sadržaja.

 1. Odaberite prioritetne obavijesti.
  1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
  2. Dodirnite Zvuk A zatim postavke za Ne uznemiravaj A zatim Samo prioritetno.
  3. Postavite prioritete.
 2. Uključite opciju "Samo prioritetno".
  1. Dvama prstima povucite od vrha zaslona prema dolje.
  2. Ispod opcije Ne uznemiravaj Ne uznemiravaj ili trenutačne opcije dodirnite strelicu prema dolje Donja strelica.
  3. Uključite opciju Ne uznemiravaj.
  4. Odaberite Samo prioritetno.
  5. Odaberite trajanje ove postavke.
  6. Dodirnite Gotovo. Bit će naznačeno Samo prioritetno Ne ometaj.
Automatsko blokiranje prekida

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

1. opcija: utišavanje zvukova tijekom određenih razdoblja

Da bi se uređaj automatski utišao tijekom određenih razdoblja, primjerice noću, možete postaviti vremenska pravila.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim postavke za Ne uznemiravaj.
 3. U odjeljku "Automatska pravila" dodirnite pravilo, primjerice Noći radnog dana. A možete izraditi i vlastito pravilo tako da dodirnete Dodaj više A zatim Pravilo za vrijeme.
 4. Uredite pravilo.
 5. Pri vrhu zaslona provjerite je li vaše pravilo uključeno.

2. opcija: utišavanje zvukova tijekom događaja i sastanaka

Za automatsko utišavanje uređaja tijekom događaja ili sastanaka možete postaviti pravila za događaje.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim postavke za Ne uznemiravaj.
 3. U odjeljku "Automatska pravila":
  • Da biste uredili zadano pravilo, dodirnite Događaj.
  • Da biste izradili vlastito pravilo, dodirnite Dodaj više A zatim Pravilo za događaj.
 4. Uredite pravilo.
 5. Pri vrhu zaslona provjerite je li vaše pravilo uključeno.

3. opcija: blokiranje vizualnih ometanja

Da biste spriječili vizualno ometanje utišanih obavijesti:

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Zvuk A zatim postavke za Ne uznemiravaj A zatim Blokiraj vizualna ometanja.
 3. Da biste spriječili obavijesti u:
  • prikazivanju na vrhu zaslona dok radite nešto drugo, uključite Blokiraj kada je zaslon uključen
  • uključivanju zaslona ili pulsiranju svjetla, uključite Blokiraj kada je zaslon isključen.
Ponovno uključivanje prekida

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

Isključivanje načina Ne uznemiravaj

Da biste isključili način Ne uznemiravaj, napravite jedno od sljedećeg:

 • Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje i dodirnite trenutačnu opciju: Samo alarmi Ne ometaj, Samo prioritetno Ne ometaj ili Potpuna tišina Potpuna tišina.
 • Pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće i dodirnite Isključi sada.

Nadjačavanje načina Ne uznemiravaj za određene aplikacije

Da biste dopustili obavijesti određenih aplikacija:

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Aplikacije i obavijesti.
 3. Dodirnite aplikaciju. Ako je ne vidite, dodirnite Prikaz svih aplikacija ili Informacije o aplikaciji, a zatim dodirnite aplikaciju.
 4. Dodirnite Obavijesti aplikacije.
 5. Uključite Zaobiđi postavku Ne uznemiravaj.
  Napomena:ako ne vidite opciju "Zaobiđi postavku Ne uzmeniravaj," dodirnite Dodatne postavke u aplikaciji A zatim Obavijesti, zatim uključite aobiđi postavku Ne uznemiravaj.

Povezani članci