Få færre afbrydelser med Forstyr ikke på din Android-enhed

Du kan gøre din telefon lydløs med Forstyr ikke. Denne tilstand kan slå lyden fra, deaktivere vibration og blokere visuelle forstyrrelser. Du kan selv vælge, hvad der skal blokeres, og hvad du vil tillade.

Vigtigt! Nogle af disse trin er kun relevante for Android 9 og nyere versioner. Se, hvordan du tjekker, hvilken Android-version du har.

Slå hurtigt afbrydelser til eller fra

Du kan slå Forstyr ikke til eller fra ved at stryge nedad fra toppen af skærmen. Tryk derefter på Forstyr ikke Forstyr ikke.

Tip! Hvis du har en smartskærm eller højttaler med Google Assistent, kan du bede enheden om at sætte din telefon på lydløs. Se, hvordan du begrænser antallet af forstyrrelser med Google Assistent.

Skift indstillinger for afbrydelser

Angiv, hvad der skal blokeres

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lyd og vibration Og derefter Forstyr ikke. Hvis "Præferencer for Forstyr ikke" vises i stedet, bruger du en ældre Android-version. Se vejledningen til Android 8.1 og ældre.
 3. Vælg, hvad der skal blokeres eller tillades, under "Hvad kan afbryde Forstyr ikke?".
  • Personer: Bloker eller tillad opkald, beskeder eller samtaler.
  • Apps: Vælg, hvilke apps der kan sende dig notifikationer.
  • Alarmer og andre afbrydelser: Bloker eller tillad alarmer, medier, lyde ved berøring, påmindelser eller kalenderbegivenheder.

Tip! Kritiske notifikationer vises altid, uanset hvilken indstilling du har valgt. Du kan f.eks. ikke blokere notifikationer om systemsikkerhed.

Vælg, hvem der må forstyrre dig

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lyd og vibration Og derefter Forstyr ikke.Hvis "Præferencer for Forstyr ikke" vises i stedet, bruger du en ældre Android-version. Se vejledningen til Android 8.1 og ældre.
 3. Tryk på Personer under "Hvad kan afbryde Forstyr ikke?".
 4. Vælg, hvad du vil tillade:
  • Samtaler:
   • Alle samtaler
   • Prioriterede samtaler Tryk på Indstillinger for at vælge, hvilke samtaler der skal prioriteres.
   • Ingen
  • Opkald:
   • Alle, kontakter eller stjernemarkerede kontakter
   • Gentagne opkald. Du kan tillade opkald fra den samme person, når vedkommende ringer to gange inden for 15 minutter, ved at aktivere Tillad gentage opkald.
  • Beskeder:
   • Alle, kontakter eller stjernemarkerede kontakter
   • Ingen
   • Påmindelser
   • Begivenheder
Angiv, hvor længe Forstyr ikke skal vare

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk Lyd og vibration Og derefter Forstyr ikke Og derefter Varighed af Kvikmenu.Hvis "Præferencer for Forstyr ikke" vises i stedet, bruger du en ældre Android-version. Se vejledningen til Android 8.1 og ældre.
 3. Når du aktiverer Forstyr ikke, kan du vælge, hvor længe funktionen skal være aktiveret.
  • Indtil du deaktiverer
  • Et bestemt tidsrum som f.eks. i 2 timer eller i 15 minutter
  • Spørg hver gang
 4. Tryk på OK.

Stop automatisk afbrydelser

På bestemte tidspunkter

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lyd Og derefter Forstyr ikke Og derefter Aktivér automatisk. Hvis "Præferencer for Forstyr ikke" vises i stedet, bruger du en ældre Android-version. Se vejledningen til Android 8.1 og ældre.
 3. Tryk på en regel. Du kan også oprette din egen regel ved at trykke på Tilføj regel Og derefter Tid.
 4. Rediger reglens navn, status og tilsidesættelse af alarm.
 5. Tjek foroven, at din regel er slået til.

Du kan slette en regel ved at trykke på Slet Papirkurv.

Under begivenheder og møder i din Google Kalender

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lyd og vibration Og derefter Forstyr ikke Og derefter Tidsplaner. Hvis "Præferencer for Forstyr ikke" vises i stedet, bruger du en ældre Android-version. Se vejledningen til Android 8.1 og ældre.
 3. Tryk på en tidsplan, der allerede er angivet. Du kan også trykke på Indstillinger ud for tidsplanen.
  • Du kan f.eks. tilpasse de dage, hvor Forstyr ikke skal aktiveres, mens du sover.
 4. Du kan oprette din egen regel ved at trykke på Tilføj flere.
 5. Tryk på Begivenhed eller Tidspunkt.
 6. Rediger navnet på din regel, hvornår den aktiveres, og andre valgmuligheder.
 7. Tjek øverst på skærmen, at din regel er aktiveret.
  • Du kan slette en regel ved at trykke på Slet Papirkurv.
Før du går i seng ("Sengetid")

Du kan bruge Sengetid til automatisk at aktivere Forstyr ikke, når du gør dig klar til ikke at skulle bruge telefonen i et stykke tid, f.eks. når du skal sove. Få flere oplysninger om Digital balance.

Mens du kører

Vigtigt! Hvis du bruger en Pixel-telefon, skal du bruge køretilstand.
 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Google efterfulgt af Personlig sikkerhed.
 3. Aktivér Slå notifikationer på lydløs under kørsel.

Hvis du bruger Android 8.1 eller ældre

Vælg, hvilke afbrydelser du vil tillade

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

Valgmulighed 1: Total stilhed

 1. Stryg nedad med to fingre fra toppen af skærmen.
 2. Tryk på den nedadvendte pil Pil ned under Forstyr ikke Forstyr ikke eller din nuværende indstilling.
 3. Aktivér Forstyr ikke.
 4. Tryk på Total stilhed.
 5. Vælg, hvor længe denne indstilling skal være aktiveret.
 6. Tryk på Udfør. Du får nu vist Total stilhed Total stilhed. I "Total stilhed" gælder følgende:
  • Dine alarmer udsender ikke nogen lyde.
  • Enheden vil ikke vibrere eller lave lyde, når du får et opkald, en besked eller underretninger.
  • Du hører ikke lyde fra musik, videoer, spil eller andre medier.
  • Under en telefonsamtale vil du stadig kunne høre den anden person.

Valgmulighed 2: Kun alarmer

Vigtigt! Dette slår ikke lyden fra for musik, videoer, spil eller andre medier.

 1. Stryg nedad med to fingre fra toppen af skærmen.
 2. Tryk på den nedadvendte pil Pil ned under Forstyr ikke Forstyr ikke eller din nuværende indstilling.
 3. Aktivér Forstyr ikke.
 4. Tryk på Kun alarmer.
 5. Vælg, hvor længe denne indstilling skal være aktiveret.
 6. Tryk på Udfør. Du får nu vist Kun alarmer Forstyr ikke.

Valgmulighed 3: Kun prioriterede notifikationer

Vigtigt! Dette slår ikke lyden fra for musik, videoer, spil eller andre medier.
 1. Vælg, hvilke notifikationer der skal prioriteres.
  1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
  2. Tryk på Lyd Og derefter Præferencer for Forstyr ikke Og derefter Kun prioritet tillader.
  3. Vælg dine prioriteter.
 2. Aktivér "Kun prioritet".
 3. Stryg nedad med to fingre fra toppen af skærmen.
 4. Tryk på den nedadvendte pil Pil ned under Forstyr ikke Forstyr ikke eller din nuværende indstilling.
 5. Aktivér Forstyr ikke.
 6. Vælg Kun prioritet.
 7. Vælg, hvor længe denne indstilling skal aktiveres.
 8. Tryk på Udfør. Du får vist Kun prioritet Forstyr ikke.
Bloker automatisk forstyrrelser

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

Valgmulighed 1: Slå lyden fra i bestemte tidsrum

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lyd Og derefter Præferencer for Forstyr ikke.
 3. Tryk på en regel under "Automatiske regler", f.eks. Hverdagsaften. Du kan også oprette din egen regel ved at trykke på Tilføj flere Og derefter Tidsafhængig regel.
 4. Rediger din regel.
 5. Tjek foroven, at din regel er slået til.

Valgmulighed 2: Slå lyden fra under begivenheder og møder

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lyd Og derefter Præferencer for Forstyr ikke.
 3. Under "Automatiske regler":
  • Tryk på Begivenhed for at redigere standardreglen.
  • Du kan lave din egen regel ved at trykke på Tilføj flere Og derefter Regel for begivenheder.
 4. Rediger din regel.
 5. Tjek foroven, at din regel er slået til.

Valgmulighed 3: Bloker visuelle forstyrrelser

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lyd Og derefter Præferencer for Forstyr ikke Og derefter Bloker visuelle forstyrrelser.
 3. Hvis du vil forhindre notifikationer i at:
  • Blive vist på din skærm, når du laver noget andet, skal du aktivere Bloker, når skærmen er tændt.
  • Tænde skærmen eller få lyset til at blinke, skal du aktivere Bloker, når skærmen er slukket.
Slå forstyrrelser til igen

Vigtigt! Indstillingerne kan variere, alt efter hvilken telefon du har. Kontakt producenten af din enhed for at få flere oplysninger.

Deaktiver Forstyr ikke

Du kan gøre følgende: 

 • Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk på din nuværende indstilling: Kun alarmer Forstyr ikke, Kun prioritet eller Total stilhed Total stilhed.
 • Tryk på knappen Lydstyrke ned, og tryk på Deaktiver nu.

Tilsidesæt Forstyr ikke for bestemte apps

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Apps og notifikationer.
 3. Tryk på appen. Hvis du ikke kan se appen, skal du trykke på Se alle apps eller Appinfo og derefter trykke på appen.
 4. Tryk på Appnotifikationer.
 5. Aktivér Tilsidesæt Forstyr ikke. Hvis "Tilsidesæt Forstyr ikke" ikke vises, skal du trykke på Flere indstillinger i appen Og derefter Notifikationer og derefter aktivere Tilsidesæt Forstyr ikke.

Relaterede ressourcer

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
false