Omezení vyrušení pomocí režimu Nerušit na Androidu

Telefon můžete ztlumit pomocí režimu Nerušit. Lze tak ztlumit zvuky, vypnout vibrace a blokovat vizuální vyrušení. Můžete si vybrat, co zablokujete a co povolíte.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Rychlé vypnutí nebo opětovné zapnutí vyrušení

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout přejetím prstem dolů z horní části obrazovky. Poté klepněte na Nerušit Nerušit.

Tip: Pokud máte chytrý displej nebo reproduktor s Asistentem Google, můžete ho požádat o ztlumení telefonu. Přečtěte si, jak omezit vyrušení pomocí Asistenta Google.

Změna nastavení vyrušení

Určení, co bude blokováno

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nerušit. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Přejděte níže na postup pro Android 8.1 a starší.
 3. V sekci Chování vyberte, co chcete blokovat a co povolit.
  • Zvuk a vibrace: Zablokujte nebo povolte budíky, média a zvuky dotyku.
  • Oznámení: Vypněte zvuky nebo i vizuální projevy oznámení. Případně vyberte vlastní nastavení.
   Poznámka: Pokud vyberete možnost Vlastní, budete si moci přizpůsobit, co se bude zobrazovat na zapnuté obrazovce (např. puntíky s oznámením) a co se bude dít při vypnuté obrazovce (např. blikající kontrolka).

Tip: Kritická oznámení se budou zobrazovat bez ohledu na nastavení. Nelze například zablokovat systémová bezpečnostní oznámení.

Nastavení výjimek

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nerušit. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Přejděte níže na postup pro Android 8.1 a starší.
 3. V sekci Výjimky vyberte, co chcete povolit.
  • Hovory:
   • Chcete-li povolit hovory, klepněte na Povolit hovory. Poté vyberte, čí hovory budou povoleny: všechny, pouze od kontaktů nebo pouze od kontaktů s hvězdičkou. Chcete-li hovory blokovat, klepněte na Žádné.
   • Chcete-li hovor povolit, pokud stejná osoba během 15 minut zavolá podruhé, zapněte možnost Povolit opakovaná volání.
  • Zprávy, události a připomenutí:
   • Chcete-li povolit zprávy, klepněte na Povolit zprávy. Poté vyberte, čí zprávy budou povoleny: všechny, pouze od kontaktů nebo pouze od kontaktů s hvězdičkou. Chcete-li zprávy blokovat, klepněte na Žádné.
   • Chcete-li povolit připomenutí, zapněte Povolit připomenutí.
   • Chcete-li povolit události, klepněte na Povolit události.
Nastavení doby trvání režimu Nerušit

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nerušit A pak Doba trvání. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Přejděte níže na postup pro Android 8.1 a starší.
 3. Určete, jak dlouho bude režim Nerušit po zapnutí aktivní.
  • Dokud tuto funkci nevypnete 
  • Po určitou dobu, např. 2 hodiny nebo 15 minut
  • Pokaždé se zeptat

Automatické blokování vyrušení

V určitou dobu

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nerušit A pak Zapnout automaticky. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Přejděte níže na postup pro Android 8.1 a starší.
 3. Klepněte na pravidlo. Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat pravidlo A pak Čas.
 4. Zadejte název pravidla, stav a potlačení budíků.
 5. V horní části zkontrolujte, zda je pravidlo zapnuté.

Pravidlo můžete odstranit klepnutím na Smazat Koš.

Během událostí a schůzek v Kalendáři Google

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nerušit A pak Zapnout automaticky. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Přejděte níže na postup pro Android 8.1 a starší.
 3. Klepněte na Událost. Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat pravidlo A pak Událost.
 4. Upravte pravidlo.
  1. Název pravidla: Pojmenujte pravidlo.
  2. Během událostí: Pokud máte více účtů s událostmi v Kalendáři Google, vyberte požadovaný účet.
  3. V případě odpovědi: Pravidlo platí vždy pro události, kterých se účastníte. Můžete ho také zapnout pro události, na které jste odpověděli Možná nebo na které jste ještě neodpověděli.
 5. V horní části zkontrolujte, zda je pravidlo zapnuté.

Pravidlo můžete odstranit klepnutím na Smazat Koš.

Před spaním („večerka“)

Chcete-li automaticky zapínat režim Nerušit, když se budete chystat odložit telefon (např. když půjdete spát), můžete použít režim večerka. Další informace o digitální rovnováze

Pokud používáte Android 8.1 nebo starší

Výběr vyrušení, která chcete povolit

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Možnost 1: Úplné ticho

 1. Přejeďte dvěma prsty z horní části obrazovky dolů.
 2. Pod položkou Nerušit Nerušit nebo aktuálně vybranou možností klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Zapněte možnost Nerušit.
 4. Klepněte na Úplné ticho.
 5. Zvolte, jak dlouho má toto nastavení trvat.
 6. Klepněte na Hotovo. Zobrazí se ikona úplného ticha Úplné ticho. V úplném tichu platí následující chování:
  • Nebudou zvonit budíky.
  • Zařízení nebude vibrovat ani vyzvánět při příchozím hovoru, zprávě ani jiném oznámení.
  • Neuslyšíte hudbu ani zvuky z videí, her a ostatních médií.
  • Během telefonních hovorů budete moci i nadále slyšet druhou osobu.

Možnost 2: Pouze budíky

Důležité: Tento režim neztlumí hudbu a zvuky z videí, her a dalších médií.

 1. Přejeďte dvěma prsty z horní části obrazovky dolů.
 2. Pod položkou Nerušit Nerušit nebo aktuálně vybranou možností klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Zapněte možnost Nerušit.
 4. Klepněte na Pouze budíky.
 5. Zvolte, jak dlouho má toto nastavení trvat.
 6. Klepněte na Hotovo. Zobrazí se ikona Pouze budíky Nerušit.

Možnost 3: Pouze prioritní oznámení

Důležité: Tento režim neztlumí hudbu a zvuky z videí, her a dalších médií.
 1. Určete, která oznámení jsou prioritní.
  1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit A pak Pouze prioritní.
  3. Nastavte své priority.
 2. Zapněte režim Pouze prioritní
 3. Přejeďte dvěma prsty z horní části obrazovky dolů.
 4. Pod položkou Nerušit Nerušit nebo aktuálně vybranou možností klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 5. Zapněte možnost Nerušit.
 6. Vyberte Pouze prioritní
 7. Zvolte, jak dlouho má toto nastavení trvat.
 8. Klepněte na Hotovo. Zobrazí se ikona Pouze prioritní Nerušit.
Automatické blokování vyrušení

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Možnost 1: Ztlumení zvuků v určitou dobu

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit.
 3. V sekci Automatická pravidla klepněte na pravidlo, např. Večer v pracovním týdnu. Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat další A pak Časové pravidlo.
 4. Upravte pravidlo.
 5. V horní části zkontrolujte, zda je pravidlo zapnuté.

Možnost 2: Ztlumení zvuků v průběhu událostí a schůzek

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit.
 3. V sekci Automatická pravidla:
  • Klepnutím na Událost upravte výchozí pravidlo.
  • Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat další A pak Pravidlo pro události.
 4. Upravte pravidlo.
 5. V horní části zkontrolujte, zda je pravidlo zapnuté.

Možnost 3: Blokování vizuálních vyrušení

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit A pak Blokovat vizuální vyrušení.
 3. Další možnosti:
  • Chcete-li zabránit vyskakování oznámení na obrazovce při jiné činnosti, zapněte možnost Blokovat při zapnuté obrazovce.
  • Chcete-li oznámením zakázat zapínat obrazovku nebo rozsvěcet kontrolku, zapněte možnost Blokovat při vypnuté obrazovce.
Opětovné zapnutí vyrušení

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Vypnutí režimu Nerušit

Máte tyto možnosti: 

 • Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky a klepněte na aktuální možnost: Pouze budíky Nerušit, Pouze prioritní  nebo Úplné ticho Úplné ticho.
 • Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a klepněte na Vypnout.

Přepsání nastavení Nerušit pro konkrétní aplikace

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 3. Klepněte na aplikaci. Pokud ji nevidíte, klepněte na Zobrazit všechny aplikace nebo Informace o aplikaci.
 4. Klepněte na Oznámení aplikací.
 5. Aktivuje přepínač Přepsat nastavení Nerušit. Pokud možnost Přepsat nastavení Nerušit nevidíte, klepněte na Další nastavení v aplikaci A pak Oznámení a aktivujte přepínač Přepsat nastavení Nerušit.

Související články