Jak na Androidu omezit vyrušování pomocí režimu Nerušit

Telefon můžete ztlumit pomocí režimu Nerušit. Lze tak ztlumit zvuky, vypnout vibrace a blokovat vizuální vyrušení. Můžete si vybrat, co zablokujete a co povolíte.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Rychlé vypnutí nebo opětovné zapnutí vyrušení

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout přejetím prstem dolů z horní části obrazovky. Poté klepněte na Nerušit Nerušit.

Tip: Pokud máte chytrý displej nebo reproduktor s Asistentem Google, můžete ho požádat o ztlumení telefonu. Přečtěte si, jak omezit vyrušení pomocí Asistenta Google.

Změna nastavení vyrušení

Určení, co bude blokováno

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk a vibrace A pak Nerušit. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Postup pro Android 8.1 a starší
 3. V sekci „Co smí vyrušovat během režimu Nerušit“ vyberte, co chcete blokovat nebo povolit.
  • Lidé: Můžete blokovat nebo povolit hovory, zprávy nebo konverzace.
  • Aplikace: Vyberte, které aplikace vám mohou odesílat oznámení.
  • Budíky a další vyrušení: Můžete blokovat nebo povolit budíky, média, zvuky při dotyku, připomenutí a události kalendáře.

Tip: Kritická oznámení se budou zobrazovat bez ohledu na nastavení. Nelze například zablokovat systémová bezpečnostní oznámení.

Nastavení, kdo vás může vyrušit

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk a vibrace A pak Nerušit.Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Postup pro Android 8.1 a starší
 3. V sekci „Co smí vyrušovat během režimu Nerušit“ klepněte na Lidé:
 4. Vyberte možnosti, které chcete povolit:
  • Volání:
   • Kdokoli, kontakty nebo kontakty označené hvězdičkou.
   • Žádná.
   • Volající, kteří volají opakovaně. Jestliže chcete hovor povolit, pokud stejná osoba během 15 minut zavolá podruhé, zapněte možnost Povolit opakovaná volání.
  • Zprávy:
   • Kdokoli, kontakty, kontakty označené hvězdičkou nebo prioritní konverzace.
   • Žádná.
Nastavení doby trvání režimu Nerušit

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk a vibrace A pak Nerušit A pak Trvání Rychlého nastavení Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Postup pro Android 8.1 a starší.
 3. Po zapnutí režimu Nerušit vyberte, jak dlouho má zůstat zapnutý.
  • Dokud ho nevypnete 
  • Po určitou dobu, např. 2 hodiny nebo 15 minut
  • Pokaždé se zeptat
 4. Potvrďte klepnutím na OK.

Automatické blokování vyrušení

V určitou dobu

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nerušit A pak Zapnout automaticky. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Postup pro Android 8.1 a starší
 3. Klepněte na pravidlo. Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat pravidlo A pak Čas.
 4. Zadejte název pravidla, stav a potlačení budíků.
 5. V horní části zkontrolujte, zda je pravidlo zapnuté.

Pravidlo můžete odstranit klepnutím na Smazat Koš.

Během událostí a schůzek v Kalendáři Google

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk a vibrace A pak Nerušit A pak Plány. Pokud se zobrazí Nastavení režimu Nerušit, používáte starší verzi Androidu. Postup pro Android 8.1 a starší
 3. Klepněte na plán, který už je na seznamu.
  • Můžete si přizpůsobit plán, například dny, kdy se má zapnout režim Nerušit během doby, kdy spíte.
 4. Pokud chcete vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat další Přidat.
 5. Klepněte na Událost, Čas nebo Jízda autem.
 6. Upravte název plánu, čas zapnutí a další možnosti.
 7. Zkontrolujte, zda máte nastavený plán.
  • Pokud chcete plán smazat, klepněte na něj A pak Smazat Smazat.
Před spaním („režim večerky“)

Pokud chcete automaticky zapínat režim Nerušit, když se budete chystat odložit zařízení (např. když půjdete spát), můžete použít režim večerky.

Při řízení

Důležité: Pokud používáte telefon Pixel, použijte režim jízdy autem.
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Google a pak Nouzové informace.
 3. Zapněte možnost Ztlumit oznámení při řízení.

Pokud používáte Android 8.1 nebo starší

Výběr vyrušení, která chcete povolit

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Možnost 1: Úplné ticho

 1. Přejeďte dvěma prsty z horní části obrazovky dolů.
 2. Pod položkou Nerušit Nerušit nebo aktuálně vybranou možností klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Zapněte možnost Nerušit.
 4. Klepněte na Úplné ticho.
 5. Zvolte, jak dlouho má toto nastavení trvat.
 6. Klepněte na Hotovo. Zobrazí se ikona úplného ticha Úplné ticho. V úplném tichu platí následující chování:
  • Nebudou zvonit budíky.
  • Zařízení nebude vibrovat ani vyzvánět při příchozím hovoru, zprávě ani jiném oznámení.
  • Neuslyšíte hudbu ani zvuky z videí, her a ostatních médií.
  • Během telefonních hovorů budete moci i nadále slyšet druhou osobu.

Možnost 2: Pouze budíky

Důležité: Tento režim neztlumí hudbu a zvuky z videí, her a dalších médií.

 1. Přejeďte dvěma prsty z horní části obrazovky dolů.
 2. Pod položkou Nerušit Nerušit nebo aktuálně vybranou možností klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Zapněte možnost Nerušit.
 4. Klepněte na Pouze budíky.
 5. Zvolte, jak dlouho má toto nastavení trvat.
 6. Klepněte na Hotovo. Zobrazí se ikona Pouze budíky Nerušit.

Možnost 3: Pouze prioritní oznámení

Důležité: Tento režim neztlumí hudbu a zvuky z videí, her a dalších médií.
 1. Určete, která oznámení jsou prioritní.
  1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit A pak Pouze prioritní.
  3. Nastavte své priority.
 2. Zapněte režim Pouze prioritní
 3. Přejeďte dvěma prsty z horní části obrazovky dolů.
 4. Pod položkou Nerušit Nerušit nebo aktuálně vybranou možností klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
 5. Zapněte možnost Nerušit.
 6. Vyberte Pouze prioritní
 7. Zvolte, jak dlouho má toto nastavení trvat.
 8. Klepněte na Hotovo. Zobrazí se ikona Pouze prioritní Nerušit.
Automatické blokování vyrušení

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Možnost 1: Ztlumení zvuků v určitou dobu

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit.
 3. V sekci Automatická pravidla klepněte na pravidlo, např. Večer v pracovním týdnu. Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat další A pak Časové pravidlo.
 4. Upravte pravidlo.
 5. V horní části zkontrolujte, zda je pravidlo zapnuté.

Možnost 2: Ztlumení zvuků v průběhu událostí a schůzek

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit.
 3. V sekci Automatická pravidla:
  • Klepnutím na Událost upravte výchozí pravidlo.
  • Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klepněte na Přidat další A pak Pravidlo pro události.
 4. Upravte pravidlo.
 5. V horní části zkontrolujte, zda je pravidlo zapnuté.

Možnost 3: Blokování vizuálních vyrušení

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk A pak Nastavení režimu Nerušit A pak Blokovat vizuální vyrušení.
 3. Další možnosti:
  • Chcete-li zabránit vyskakování oznámení na obrazovce při jiné činnosti, zapněte možnost Blokovat při zapnuté obrazovce.
  • Chcete-li oznámením zakázat zapínat obrazovku nebo rozsvěcet kontrolku, zapněte možnost Blokovat při vypnuté obrazovce.
Opětovné zapnutí vyrušení

Důležité: Nastavení se můžou lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Vypnutí režimu Nerušit

Máte tyto možnosti: 

 • Přejděte prstem dolů z horní části obrazovky a klepněte na aktuální možnost: Pouze budíky Nerušit, Pouze prioritní  nebo Úplné ticho Úplné ticho.
 • Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a klepněte na Vypnout.

Přepsání nastavení Nerušit pro konkrétní aplikace

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 3. Klepněte na aplikaci. Pokud ji nevidíte, klepněte na Zobrazit všechny aplikace nebo Informace o aplikaci.
 4. Klepněte na Oznámení aplikací.
 5. Aktivuje přepínač Přepsat nastavení Nerušit. Pokud možnost Přepsat nastavení Nerušit nevidíte, klepněte na Další nastavení v aplikaci A pak Oznámení a aktivujte přepínač Přepsat nastavení Nerušit.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka