แชร์การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฮอตสปอตหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือใน Android

คุณแชร์อินเทอร์เน็ตมือถือของโทรศัพท์เพื่อให้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ การแชร์การเชื่อมต่อในลักษณะนี้เรียกว่า "การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือการใช้ฮอตสปอต" โทรศัพท์บางรุ่นแชร์การเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ

โทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่แชร์อินเทอร์เน็ตมือถือได้โดยใช้ Wi-Fi, บลูทูธ หรือสาย USB

สำคัญ: ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือบางรายอาจจำกัดหรือคิดค่าบริการเพิ่มเติมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ เราขอแนะนำให้สอบถามผู้ให้บริการของคุณ

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

เปิดฮอตสปอต

 1. เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะ "ฮอตสปอต" ฮอตสปอต Wi-Fi
  • หากไม่พบฮอตสปอต ฮอตสปอต Wi-Fi ให้แตะ "แก้ไข" แก้ไข ที่ด้านซ้ายล่าง แล้วลากฮอตสปอต ฮอตสปอต Wi-Fi ลงในการตั้งค่าด่วน

เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่นกับฮอตสปอตของโทรศัพท์

 1. ในอุปกรณ์อื่นๆ ให้เปิดรายการตัวเลือก Wi-Fi ของอุปกรณ์
 2. เลือกชื่อฮอตสปอตของโทรศัพท์
 3. ป้อนรหัสผ่านฮอตสปอตของโทรศัพท์
 4. คลิกเชื่อมต่อ
หากไม่ต้องการให้ฮอตสปอตถามหารหัสผ่านให้ทำดังนี้
 1. เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะ "ฮอตสปอต" ฮอตสปอต Wi-Fi ค้างไว้
 3. ในส่วน "ความปลอดภัย" ให้แตะไม่มี
เคล็ดลับ: คุณแชร์อินเทอร์เน็ตมือถือของโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ถึง 10 เครื่องผ่านฮอตสปอต Wi-Fi

เลือกวิธีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือโดยใช้ Wi-Fi
 1. เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะ "ฮอตสปอต" ฮอตสปอต Wi-Fi ค้างไว้
 3. เปิดฮอตสปอต Wi-Fi
เคล็ดลับ: ให้แตะที่ฮอตสปอตหากต้องการค้นหาหรือเปลี่ยนชื่อรวมถึงรหัสผ่าน คุณอาจต้องแตะตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi ก่อน
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือโดยใช้บลูทูธ
 1. จับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่น
 2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์อื่นด้วยบลูทูธ
 3. ในโทรศัพท์ ให้เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอ
 4. แตะ "ฮอตสปอต" ฮอตสปอต Wi-Fi ค้างไว้
 5. เปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือโดยใช้บลูทูธ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือโดยใช้สาย USB
สำคัญ: คอมพิวเตอร์ Mac เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ Android โดยใช้สาย USB ไม่ได้
 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นด้วยสาย USB การแจ้งเตือนจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. ในโทรศัพท์ ให้เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอ
 3. แตะ "ฮอตสปอต" ฮอตสปอต Wi-Fi ค้างไว้
 4. เปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือโดยใช้ USB

ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ

 • เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไว้ขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ
 • ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเมื่อใช้เสร็จแล้ว
 • ถ้าโทรศัพท์ปิดฮอตสปอตให้คุณได้เมื่อไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้เปิดการตั้งค่านั้น

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก