Dela en mobilanslutning via surfzon eller internetdelning på Android

Du kan använda telefonens dataanslutning för att ansluta en annan telefon, surfplatta eller dator till internet. Det kallas internetdelning eller att använda en surfzon. På vissa telefoner går det att dela en Wi-Fi-anslutning med internetdelning.

På de flesta Android-telefoner går det att dela mobildata via Wi-Fi, Bluetooth eller USB.

Viktigt! Vissa mobiloperatörer begränsar internetdelningen eller debiterar dig extra för den. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta hos operatören.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Batteriet i Pixel lär sig kontinuerligt dina beteenden och optimerar sig själv utifrån din senaste appanvändning. När du konfigurerar en ny enhet eller återställer standardinställningarna kan det ta några veckor innan optimeringen får full effekt. Du får bäst resultat om du låter Smart batteri och Batterioptimering vara på.

Det är normalt att Pixels batteri laddas ur lite snabbare än vanligt efter en programvaruuppdatering. Det beror på att telefonen lägger batterikraft på att ladda ned och optimera den nya programvaran.

Hör av dig om du fortfarande lägger märke till ovanlig batteriurladdning efter några dagar så hjälper vi dig gärna.

Aktivera surfzonen

 1. Svep uppifrån och ned på skärmen.
 2. Tryck på Surfzon Wi-Fi-surfzon.
  • Om Surfzon Wi-Fi-surfzon inte visas trycker du på Redigera Redigera nere till vänster och drar Surfzon Wi-Fi-surfzon till snabbinställningarna.

Ansluta en annan enhet till telefonens surfzon

 1. Öppna listan med Wi-Fi-alternativ på den andra enheten.
 2. Välj namnet på mobilens surfzon.
 3. Ange lösenordet för mobilens surfzon.
 4. Klicka på Anslut.
Om du inte vill att lösenord ska krävas för surfzonen:
 1. Svep uppifrån och ned på skärmen.
 2. Tryck länge på Surfzon Wi-Fi-surfzon.
 3. Tryck på Ingen under Säkerhet.
Tips! Du kan dela telefonens mobildata med upp till tio andra enheter via en Wi-Fi-surfzon.

Välja hur du vill dela internet

Internetdelning via Wi-Fi
 1. Svep uppifrån och ned på skärmen.
 2. Tryck länge på Surfzon Wi-Fi-surfzon.
 3. Aktivera Wi-Fi-surfzon.
Tips! Om du vill se eller ändra surfzonens namn eller lösenord trycker du på den. Du kan behöva trycka på Konfigurera surfzon via Wi-Fi.
Internetdelning via Bluetooth
 1. Parkoppla telefonen och den andra enheten.
 2. Konfigurera den andra enhetens nätverksanslutning med Bluetooth.
 3. Svep nedåt från skärmens överkant på telefonen.
 4. Tryck länge på Surfzon Wi-Fi-surfzon.
 5. Aktivera Delning via Bluetooth.
Internetdelning via USB-sladd
Obs! På Mac-datorer fungerar inte internetdelning med Android via USB.
 1. Anslut telefonen till den andra enheten med en USB-kabel. En avisering visas högst upp på skärmen.
 2. Svep nedåt från skärmens överkant på telefonen.
 3. Tryck länge på Surfzon Wi-Fi-surfzon.
 4. Aktivera Internetdelning via USB.

Förlänga batteritiden vid internetdelning 

 • Anslut enheterna till en strömkälla vid internetdelning.
 • Inaktivera internetdelningsanslutningen när du är klar med den.
 • Om telefonen har en inställning som inaktiverar surfzonen när inga enheter är anslutna aktiverar du den inställningen.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13805221058516148592
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false