Del en mobiltilkobling via internettdeling eller Wi-Fi-sone på Android

Du kan bruke Android-telefonens mobildata til å koble en annen telefon, et nettbrett eller en datamaskin til nettet. Deling av en tilkobling på denne måten kalles internettdeling eller Wi-Fi-sone. De fleste Android-telefoner kan dele mobildata via Wi-Fi, Bluetooth eller USB.

Viktig: Enkelte mobiloperatører begrenser eller tar ekstra betalt for internettdeling. Vi anbefaler at du spør operatøren din.

Merk: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 9 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

Bruk internettdeling via Wi-Fi-sone

Du kan dele telefonens mobildata med opptil ti andre enheter via en Wi-Fi-sone.

Trinn 1: Slå på telefonens Wi-Fi-sone

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Nettverk og Internett Og så Wi-Fi-sone og internettdeling.
 3. Trykk på Wi-Fi-sone.
 4. Slå på Wi-Fi-sone.
 5. For å se eller endre en innstilling for en Wi-Fi-sone, for eksempel navnet eller passordet, trykk på den. Trykk først på Konfigurer Wi-Fi-sone hvis det er nødvendig.

Tips: Hvis du ikke ønsker at Wi-Fi-sonen skal kreve passord, velger du Ingen under «Sikkerhet».

Trinn 2: Koble en annen enhet til telefonens Wi-Fi-sone

 1. Åpne listen over Wi-Fi-alternativer på den andre enheten.
 2. Velg navnet til Wi-Fi-sonen på telefonen din.
 3. Skriv inn passordet til Wi-Fi-sonen på telefonen din.
 4. Klikk på Koble til.

Bruk internettdeling via Bluetooth

 1. Koble telefonen din til den andre enheten.
 2. Konfigurer den andre enheten slik at den får nettverkstilkobling via Bluetooth. Følg veiledningen som fulgte med enheten.
 3. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 4. Trykk på Nettverk og Internett Og så Wi-Fi-sone og internettdeling.
 5. Trykk på Bluetooth-internettdeling.

Bruk internettdeling via USB-kabel

Viktig: Mac-datamaskiner kan ikke bruke internettdeling med Android via USB.

 1. Koble telefonen til den andre enheten med en USB-kabel. Varselet «Tilkoblet som en» vises øverst på skjermen.
 2. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 3. Trykk på Nettverk og Internett Og så Wi-Fi-sone og internettdeling.
 4. Slå på USB-internettdeling.

Forvent høy batteribruk under internettdeling

Internettdeling kan bruke mye batteristrøm. Vi anbefaler:

 • Koble enhetene til lading under internettdeling.
 • Slå av tilkoblinger med internettdeling når du er ferdig med dem.
 • Hvis telefonen din kan slå av Wi-Fi-sonen for deg når ingen enheter er tilkoblet, slår du på den innstillingen.