Κοινή χρήση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας μέσω σημείου πρόσβασης Wi-Fi ή σύνδεσης σε Android

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας, για να συνδέσετε ένα άλλο τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η κοινή χρήση μιας σύνδεσης με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται σύνδεση (tethering) ή χρήση σημείου πρόσβασης Wi-Fi. Ορισμένα τηλέφωνα μπορούν να μοιράζονται Wi-Fi μέσω σύνδεσης.

Τα περισσότερα τηλέφωνα Android μπορούν να μοιραστούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi, Bluetooth ή USB.

Σημαντικό: Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας περιορίζουν ή χρεώνουν επιπλέον για τη σύνδεση. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση του σημείου πρόσβασης Wi-Fi σας

 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Σημείο πρόσβασης Wi-Fi Σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
  • Αν δεν βρίσκετε το εικονίδιο Σημείο πρόσβασης Wi-Fi Σημείο πρόσβασης Wi-Fi, κάτω αριστερά, πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία Επεξεργασία και σύρετε το εικονίδιο Σημείο πρόσβασης Wi-Fi Σημείο πρόσβασης Wi-Fi στις Γρήγορες ρυθμίσεις.

Σύνδεση άλλης συσκευής στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi του τηλεφώνου σας

 1. Στην άλλη συσκευή, ανοίξτε τη λίστα επιλογών Wi-Fi της συγκεκριμένης συσκευής.
 2. Επιλέξτε το όνομα του σημείου πρόσβασης Wi-Fi του τηλεφώνου σας.
 3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του σημείου πρόσβασης Wi-Fi του τηλεφώνου σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.
Εάν δεν θέλετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi να απαιτεί κωδικό πρόσβασης:
 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Σημείο πρόσβασης Wi-Fi Σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 3. Στην ενότητα Ασφάλεια, πατήστε Κανένα.
Συμβουλή: Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με έως 10 άλλες συσκευές μέσω ενός σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

Επιλογή τρόπου σύνδεσης

Σύνδεση μέσω Wi-Fi
 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Σημείο πρόσβασης Wi-Fi Σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 3. Ενεργοποιήστε το Σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
Συμβουλή: Πατήστε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi, για να βρείτε ή να αλλάξετε το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασής του. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Wi-Fi.
Σύνδεση μέσω Bluetooth
 1. Κάντε σύζευξη του τηλεφώνου σας με την άλλη συσκευή.
 2. Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου της άλλης συσκευής με το Bluetooth.
 3. Στο τηλέφωνό σας, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 4. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Σημείο πρόσβασης Wi-Fi Σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 5. Ενεργοποιήστε τη Σύνδεση με Bluetooth.
Σύνδεση μέσω καλωδίου USB
Σημαντικό: Οι υπολογιστές Mac δεν μπορούν να συνδεθούν με συσκευές Android μέσω USB.
 1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στην άλλη συσκευή με ένα καλώδιο USB. Εμφανίζεται μια ειδοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Στο τηλέφωνό σας, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Σημείο πρόσβασης Wi-Fi Σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 4. Ενεργοποιήστε τη Σύνδεση με USB.

Επέκταση διάρκειας ζωής μπαταρίας κατά τη σύνδεση 

 • Συνδέστε τις συσκευές σας στον φορτιστή κατά τη σύνδεση.
 • Απενεργοποιήστε τη σύνδεση όταν δεν τη χρειάζεστε πλέον.
 • Εάν το τηλέφωνό σας μπορεί να απενεργοποιήσει για εσάς το σημείο πρόσβασης Wi-Fi όταν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές, ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
false
false