Споделяне на мобилна връзка под Android чрез точка за достъп или тетъринг

Можете да използвате мобилните данни на телефона си, за да свържете с интернет друг телефон, таблет или компютър. Споделянето на връзка по този начин се нарича тетъринг или използване на точка за достъп. Някои телефони могат да споделят връзката с Wi-Fi чрез тетъринг.

Повечето телефони с Android могат да споделят мобилни данни през Wi-Fi, Bluetooth или USB.

Важно: Някои мобилни оператори ограничават използването на тетъринг или таксуват допълнително за услугата. Препоръчваме да се обърнете към оператора си.

Важно: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 9 и по-нови версии. Научете как да проверите коя версия използвате вие.

Включване на точката ви за достъп

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете иконата за точка за достъп Точка за достъп до Wi‑Fi.
  • Ако не намерите иконата за точка за достъп Точка за достъп до Wi‑Fi, докоснете тази за редактиране Редактиране долу вляво и преместете Точка за достъп до Wi‑Fi в бързите настройки.

Свързване на друго устройство с точката за достъп на телефона ви

 1. На другото устройство отворете списъка с Wi-Fi мрежи.
 2. Изберете името на точката за достъп на телефона си.
 3. Въведете паролата за точката за достъп на телефона си.
 4. Изберете Свързване.
Ако не искате точката ви за достъп да изисква парола:
 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте иконата за точка за достъп Точка за достъп до Wi‑Fi.
 3. Под „Сигурност“ докоснете Няма.
Съвет: Посредством точка за достъп до Wi-Fi можете да споделяте мобилните данни на телефона си с до 10 други устройства.

Избиране на вид тетъринг

Тетъринг през Wi-Fi
 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте иконата за точка за достъп Точка за достъп до Wi‑Fi.
 3. Включете опцията Точка за достъп до Wi-Fi.
Съвет: За да намерите или промените името или паролата за точката за достъп, докоснете съответната опция. Може да се наложи първо да докоснете Настройка на точката за достъп до Wi-Fi.
Тетъринг през Bluetooth
 1. Сдвоете телефона си с другото устройство.
 2. Настройте другото устройство така, че връзката му с мрежата да се осъществява през Bluetooth.
 3. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана на телефона си.
 4. Докоснете и задръжте иконата за точка за достъп Точка за достъп до Wi‑Fi.
 5. Включете опцията Тетъринг през Bluetooth.
Тетъринг с USB кабел
Важно: Компютрите Mac не поддържат тетъринг през USB с устройства с Android.
 1. Свържете телефона си с другото устройство посредством USB кабел. В горната част на екрана ще се покаже известие.
 2. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана на телефона си.
 3. Докоснете и задръжте иконата за точка за достъп Точка за достъп до Wi‑Fi.
 4. Включете опцията Тетъринг през USB.

Удължаване на живота на батерията при тетъринг 

 • да включвате устройствата в захранването, докато използвате тетъринг;
 • да изключвате връзките през тетъринг, когато спрете да ги използвате;
 • ако телефонът ви може да изключва точката за достъп, когато няма свързани устройства – да включите тази настройка.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню