Tìm hiểu về Dịch vụ cấu hình thiết bị Android

Dịch vụ cấu hình thiết bị Android sẽ định kỳ gửi dữ liệu của các thiết bị Android cho Google. Dữ liệu này giúp Google đảm bảo rằng thiết bị của bạn luôn cập nhật và đang hoạt động tốt nhất có thể. 

Loại dữ liệu được thu thập

Dịch vụ cấu hình thiết bị Android thu thập thông tin của các thiết bị Android, bao gồm:

 • Giá trị nhận dạng thiết bị và tài khoản
 • Thuộc tính thiết bị
 • Phiên bản phần mềm và phiên bản phần mềm bảo mật
 • Dữ liệu hiệu suất và khả năng kết nối mạng

Các thiết bị thường kết nối với Dịch vụ cấu hình thiết bị Android vài ngày một lần. Ngoại trừ một vài điểm dữ liệu (ví dụ: Dấu thời gian), Dịch vụ cấu hình thiết bị Android chỉ lưu giữ bản sao thông tin mới nhất do thiết bị Android của bạn gửi để thay thế dữ liệu cũ bằng thông tin mới khi thiết bị của bạn gửi thông tin đó.

Mục đích sử dụng dữ liệu của Google

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập từ Dịch vụ cấu hình thiết bị Android cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

 • Giúp đảm bảo rằng thiết bị của bạn nhận được bản cập nhật phần mềm và bản vá bảo mật: Ví dụ như mức bản vá bảo mật trên thiết bị dùng để xác định xem thiết bị có cần cập nhật hay không.
 • Giúp các ứng dụng và dịch vụ hoạt động nhất quán trên nhiều thiết bị Android có các thông số kỹ thuật và phần mềm khác nhau: Ví dụ như Google Play có thể sử dụng các thuộc tính như bố cục màn hình để đảm bảo cung cấp cho bạn các phiên bản phần mềm tương thích.
 • Bảo vệ thiết bị và hệ sinh thái Android khỏi hành vi gian lận, lạm dụng và hành vi có hại khác: Chẳng hạn như, để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị để trợ giúp chúng tôi phát hiện hành vi đăng nhập đáng ngờ.
 • Duy trì số liệu tổng hợp về thiết bị Android: Ví dụ như chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh về cách thiết bị kết nối với mạng di động để tối ưu hoá sự cân bằng giữa việc duy trì kết nối và bảo vệ thời lượng pin.

Tôi có thể xóa dữ liệu này không?

Vì dữ liệu trong Dịch vụ cấu hình thiết bị Android đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thiết bị của bạn đang hoạt động và được cập nhật đúng cách, nên bạn không xoá được dữ liệu này nếu đang dùng thiết bị. Dịch vụ cấu hình thiết bị Android tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Google.

Nếu bạn đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình hoặc xóa hoàn toàn tài khoản đó khỏi thiết bị Android, thì thông tin cấu hình sẽ không còn liên kết với Tài khoản Google của bạn nữa. Dịch vụ cấu hình thiết bị Android sẽ tự động xoá dữ liệu của bạn sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Tìm hiểu loại dữ liệu mà Dịch vụ cấu hình thiết bị Android thu thập

Bạn có thể tải bản sao dữ liệu Dịch vụ cấu hình thiết bị Android liên kết với Tài khoản Google của bạn xuống. Hãy tìm hiểu thêm về cách tải dữ liệu của bạn xuống.

 1. Truy cập vào trang Tải dữ liệu của bạn xuống.
 2. Chọn Dịch vụ cấu hình thiết bị Android. Sau đó, dữ liệu của các thiết bị liên kết với tài khoản của bạn sẽ được bao gồm để tải xuống.
 3. Nhấp vào Tiếp theo.
 4. Chọn các tùy chọn của tệp lưu trữ.
 5. Nhấp vào Tạo tệp lưu trữ.

Danh mục dữ liệu được thu thập

Sau đây là một số ví dụ về dữ liệu được thu thập qua Dịch vụ cấu hình thiết bị Android và mục đích sử dụng của những dữ liệu đó:

Danh mục

Ví dụ về dữ liệu

Cách Google sử dụng dữ liệu

Giá trị nhận dạng thiết bị và tài khoản
 • Số IMEI, MEID và ESN
 • Số sê-ri thiết bị
 • Mã nhận dạng Android cho Khung dịch vụ của Google (hoặc "Mã nhận dạng Android") Lưu ý: Mã nhận dạng này khác với Mã nhận dạng Android an toàn có trong phần Cài đặt.
 • Tài khoản Google (sau khi được kích hoạt)*
 • Địa chỉ MAC
Để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị để có thể phát hiện hành vi đăng nhập đáng ngờ.
Thuộc tính thiết bị
 • Loại phần cứng
 • Sản phẩm
 • Kiểu máy
 • Nhà sản xuất
 • Nền tảng gốc/loại CPU được hỗ trợ
 • Các loại bố cục bàn phím, ngăn điều hướng và màn hình
 • Kích thước màn hình (chiều cao và chiều rộng tính bằng pixel)
 • Tổng bộ nhớ
 • Ngôn ngữ
 • Múi giờ
Google Play có thể sử dụng các thuộc tính như bố cục màn hình để đảm bảo cung cấp cho bạn các phiên bản phần mềm tương thích.
Phiên bản hệ thống và phiên bản phần mềm bảo mật
 • Chuỗi bản dựng hệ điều hành (còn được gọi là vân tay bản dựng hệ điều hành)
 • Dấu thời gian của phiên bản OS
 • Phiên bản Android
 • Phiên bản Dịch vụ của Google
Mức bản vá bảo mật trên thiết bị dùng để xác định xem thiết bị có cần cập nhật hay không.
Hiệu suất và khả năng kết nối mạng
 • Nhà cung cấp dịch vụ di động và SIM
 • Địa chỉ IP
 • Dữ liệu đăng ký SIM (MCC/MNC của nhà cung cấp dịch vụ SIM, tên nhà mạng, trạng thái chuyển vùng, vai trò mặc định của SIM, IMSI rút gọn với 5 chữ số cuối được làm tròn xuống, ID nhóm cấp 1)
 • Dấu thời gian cho 50 lần kết nối cấu hình gần đây nhất đến Dịch vụ cấu hình thiết bị Android và thông tin bản dựng cho 10 lần kết nối gần đây nhất có thay đổi về bản dựng
 • Dấu thời gian và mã phản hồi HTTP cho 10 lần kết nối cấu hình không thành công gần đây nhất
Chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh về cách thiết bị kết nối với mạng di động để tối ưu hoá sự cân bằng giữa việc duy trì kết nối và bảo vệ thời lượng pin.


*Nếu nhiều tài khoản đăng nhập vào một thiết bị, thì thông tin Tài khoản Google có thể không được cung cấp trong tệp tải xuống của dữ liệu.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
false
false