Informace o službě Konfigurace zařízení Android

Služba Konfigurace zařízení Android pravidelně odesílá data ze zařízení Android do Googlu. Na základě těchto dat Google zajišťuje, že vaše zařízení bude aktualizované a bude fungovat co nejlépe.

Jaké údaje jsou shromažďovány

Služba Konfigurace zařízení Android ze zařízení Android shromažďuje data, jako jsou tato:

 • identifikátory zařízení a účtů,
 • atributy zařízení,
 • verze softwaru (včetně bezpečnostních programů),
 • údaje o připojení k sítím a výkonu.

Zařízení se ke konfigurační službě obvykle připojují jednou za několik dnů. Kromě několika datových bodů (např. časových razítek) si služba Konfigurace zařízení Android nechává pouze poslední záznam údajů ze zařízení Android, kterým nahradí předchozí data ze zařízení.

Jak Google s těmito údaji nakládá

Data shromážděná službou Konfigurace zařízení Android slouží k různým účelům, např. těmto:

 • Zajištění, že zařízení dostane aktualizace softwaru a opravy zabezpečení: Např. úroveň opravy zabezpečení v zařízení slouží k rozhodnutí, zda potřebujete aktualizaci.
 • Zajištění stabilního fungování aplikací a služeb v různých zařízeních Android s odlišnými specifikacemi a softwarem: Např. Google Play může využívat atributy, jako je rozvržení obrazovky, abychom vám nabízeli pouze kompatibilní verze softwaru.
 • Ochrana zařízení a ekosystému Android před podvody, zneužitím a dalším škodlivým chováním: Např. identifikátory zařízení při ochraně účtu slouží k odhalení podezřelé aktivity přihlášení.
 • Vytváření agregovaných metrik o zařízeních Android: Např. anonymizovaná data o připojování zařízení k mobilním sítím využíváme k vyvážení poměru zachování připojení a optimalizace výdrže baterie.

Mohu tyto údaje smazat?

Data služby Konfigurace zařízení Android jsou nezbytná k zajištění fungování a aktualizací zařízení, údaje shromážděné z používaného zařízení proto smazat nelze. Konfigurační služba zařízení Android podléhá zásadám ochrany soukromí společnosti Google.

Pokud se od účtu Google odhlásíte nebo ho v zařízení Android zcela smažete, konfigurační údaje s ním už nebudou spojeny. Služba Konfigurace zařízení Android vaše údaje po určité době neaktivity automaticky smaže.

Zjištění, jaké údaje služba Konfigurace zařízení Android shromažďuje

Kopii údajů služby Konfigurace zařízení Android propojených s vaším účtem Google si můžete stáhnout. Přečtěte si další informace o stažení dat.

 1. Přejděte na stránku Export dat.
 2. Vyberte možnost Konfigurační služba zařízení Android. Automaticky se zahrnou údaje pro zařízení přidružená k vašemu účtu.
 3. Klikněte na Další.
 4. Vyberte předvolby archivu.
 5. Klikněte na Vytvořit archiv.

Kategorie shromažďovaných údajů

Zde jsou příklady údajů, které shromažďujeme prostřednictvím služby Konfigurace zařízení Android, včetně účelu, ke kterému je používáme:

Kategorie

Příklady údajů

Jak Google údaje využívá

Identifikátory zařízení a účtů
 • Čísla IMEI, MEID a ESN
 • Sériové číslo zařízení
 • Identifikátor Google Services Framework Android ID (nebo Android ID) Poznámka: Jedná se o jiný identifikátor než Settings Secure Android ID.
 • Účet Google (když je aktivován)*
 • Adresy MAC
Identifikátory zařízení při ochraně účtu využíváme k odhalení podezřelé aktivity přihlášení.
Atributy zařízení
 • Typ hardwaru
 • Produkt
 • Model
 • Výrobce
 • Podporované nativní platformy / procesory
 • Typy rozložení klávesnice, navigačních prvků a obrazovky
 • Velikost obrazovky (výška a šířka v pixelech)
 • Celková paměť
 • Národní prostředí
 • Časové pásmo
Tyto údaje může využívat Google Play, abychom vám nabízeli pouze kompatibilní verze softwaru.
Verze softwaru (včetně bezpečnostních programů)
 • Řetězec sestavení operačního systému (tzv. otisk)
 • Časové razítko sestavení operačního systému
 • Verze systému Android
 • Verze Služeb Google
Úroveň opravy zabezpečení v zařízení slouží k rozhodnutí, zda potřebujete aktualizaci.
Připojení k sítím a výkon
 • SIM karta a mobilní operátoři
 • IP adresa
 • Údaje o tarifu SIM karty (MCC/MNC operátora SIM karty, název operátora, stav roamingu, výchozí role pro SIM kartu, zkrácené IMSI s posledními pěti číslicemi zaokrouhlenými dolů, ID skupiny 1. úrovně)
 • Časová razítka posledních 50 konfiguračních připojení ke konfigurační službě zařízení Android a informace o sestavení u posledních 10 připojení se změnou sestavení
 • Časová razítka a kódy odpovědí HTTP u 10 posledních neúspěšných připojení
Anonymizovaná data o připojování zařízení k mobilním sítím využíváme k vyvážení poměru zachování připojení a optimalizace výdrže baterie.


*Pokud je do zařízení přihlášen více než jeden účet, informace o účtu Google v rámci stažených údajů nebudou k dispozici.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
false
false