Запознаване с услугата за конфигуриране на устройства с Android

Услугата за конфигуриране на устройства с Android периодично изпраща данни от съответните устройства до Google. Тази информация ни помага да се грижим устройството ви да бъде актуално и да работи възможно най-добре.

Какви данни се събират

Услугата за конфигуриране на устройства с Android събира информация от устройствата с Android, която включва:

 • идентификатори на устройства и профили;
 • атрибути на устройствата;
 • версии на програмите за сигурност и софтуера;
 • данни за свързаността с мрежи и ефективността.

Устройствата обикновено се свързват с услугата за конфигуриране на устройства с Android на всеки няколко дни. С изключение на няколко типа данни (напр. клеймата за дата и час) услугата пази само последното копие на информацията, изпратена от устройството ви с Android, като заменя предишните данни с новата информация, когато устройството ви я изпрати.

Какво прави Google с тези данни

Използваме данните, които събираме от услугата за конфигуриране на устройства с Android, за различни цели, като например:

 • Да гарантираме, че устройството ви получава софтуерни актуализации и корекции за сигурност: например с помощта на нивото на корекцията за сигурност определяме дали е необходима актуализация.
 • Приложенията и услугите да работят еднакво добре на широка гама от устройства с Android с различни спецификации и софтуер: например Google Play може да използва атрибути като оформлението на екрана, за да се гарантира, че устройството ви получава съвместими версии на софтуера.
 • Да защитаваме устройството ви и екосистемата на Android от измами, злоупотреби и друго опасно поведение: за да предпазваме профила ви например, използваме идентификатори на устройството, с чиято помощ откриваме подозрително поведение при влизане.
 • Да поддържаме обобщени статистически данни за устройствата с Android: например използваме анонимни данни за начините, по които устройствата се свързват с мобилни мрежи, за да оптимизираме баланса между поддържането на свързаността и съхраняването на живота на батерията.

Мога ли да изтрия тези данни?

Тъй като данните в услугата за конфигуриране на устройства с Android са от решаващо значение за правилното функциониране и актуализиране на устройството ви, не можете да ги изтриете, ако то се използва. Услугата спазва Декларацията за поверителност на Google.

Ако излезете от профила си в Google или го изтриете изцяло на устройството си с Android, конфигурационната информация вече няма да бъде свързана с профила ви. Услугата за конфигуриране на устройства с Android автоматично ще изтрие данните ви след определен период на неактивност.

Какви данни събира услугата за конфигуриране на устройства с Android

Можете да изтеглите копие на свързаните с профила ви в Google данни в услугата за конфигуриране на устройства с Android. Научете повече за това как да го направите.

 1. Посетете страницата Изтегляне на данните ви.
 2. Изберете Услуга за конфигуриране на устройства с Android и данните за свързаните с профила ви устройства ще бъдат включени.
 3. Кликнете върху Напред.
 4. Изберете предпочитанията за архива.
 5. Кликнете върху Създаване на архив.

Категории на събираните данни

Ето някои примери за данните, събирани чрез услугата за конфигуриране на устройства с Android, и за какво ги използваме:

Категория

Примерни данни

Как Google използва данните

Идентификатори на устройства и профили
 • IMEI, MEID и ESN номера
 • Сериен номер на устройството
 • Идентификатор за рамката на услугите на Google под Android (или „Идентификатор за Android“) Забележка: Това е различно от идентификатора за защитени настройки на Android.
 • Профил в Google (когато е активиран)*
 • MAC адреси
За да предпазваме профила ви, използваме идентификатори на устройството, с чиято помощ откриваме подозрително поведение при влизане.
Атрибути на устройствата
 • Тип хардуер
 • Продукт
 • Модел
 • Производител
 • Поддържани платформи за директно изпълнение/типове процесори
 • Типове клавиатури, навигации и оформления на екрана
 • Размер на екрана (височина и ширина в пиксели)
 • Общо памет
 • Локал
 • Часова зона
Google Play може да използва атрибути като оформлението на екрана, за да се гарантира, че устройството ви получава съвместими версии на софтуера.
Версии на софтуера за сигурност и системата
 • Низ за компилацията на операционната система (ОС) (познат също като отпечатък на компилацията на ОС)
 • Клеймо за дата и час на компилацията на ОС
 • Версия на Android
 • Версия на услугите на Google
С помощта на нивото на корекцията за сигурност на устройството ви определяме дали е необходима актуализация.
Свързаност с мрежи и ефективност
 • SIM и мобилни оператори
 • IP адрес
 • Данни за абонаментите за SIM (MCC/MNC на SIM оператора, име на оператора, състояние на роуминг, стандартни роли за SIM картата, скъсен IMSI номер, при който последните 5 цифри са закръглени надолу, идентификатор на група от ниво 1)
 • Клейма за дата и час за последните 50 връзки за конфигуриране с услугата за конфигуриране на устройства с Android и информация за компилациите за последните 10 връзки с промени в компилацията
 • Клейма за дата и час и HTTP кодове на отговорите за последните 10 неуспешни връзки за конфигуриране
Използваме анонимни данни за начините, по които устройствата се свързват с мобилни мрежи, за да оптимизираме баланса между поддържането на свързаността и съхраняването на живота на батерията.


* Ако на едно устройство се използват няколко профила в Google, файлът с изтеглените данни може да не съдържа информация за профилите.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false