ตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android

ดูหมายเลขเวอร์ชัน Android และระดับของอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้ในแอป "การตั้งค่า" คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีอัปเดตพร้อมให้ติดตั้ง นอกจากนี้ คุณยังตรวจหาอัปเดตได้อีกด้วย

ดูว่า Android เวอร์ชันอะไรที่ใช้อยู่

  1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
  2. ที่บริเวณด้านล่าง ให้แตะระบบ แล้ว ขั้นสูง แล้ว การอัปเดตระบบ หากคุณไม่เห็น "ขั้นสูง" ให้แตะเกี่ยวกับโทรศัพท์
  3. ดู "เวอร์ชัน Android" และ "ระดับแพตช์ความปลอดภัย"

ดาวน์โหลดอัปเดต Android ล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

เมื่อได้รับแจ้งเตือนอัปเดต ให้เปิดการแจ้งเตือนแล้วแตะอัปเดต

หากคุณล้างการแจ้งเตือนไปแล้วหรืออุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ ให้ทำดังนี้

  1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
  2. ที่บริเวณด้านล่าง ให้แตะระบบ แล้ว ขั้นสูง แล้ว การอัปเดตระบบ หากคุณไม่เห็น "ขั้นสูง" ให้แตะเกี่ยวกับโทรศัพท์
  3. คุณจะเห็นสถานะการอัปเดต ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

คุณจะได้รับอัปเดต Android เมื่อใด

กำหนดเวลาอัปเดตแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

หมายเหตุ: บางครั้งอุปกรณ์รุ่นเก่าอาจใช้ Android เวอร์ชันใหม่ๆ ไม่ได้

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดต

มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ

หากคุณเห็นการแจ้งเตือน "มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ" ให้ดูวิธีเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

ระบบไม่ดาวน์โหลดอัปเดต

ให้ระบบดาวน์โหลดอัปเดตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หากอัปเดตเริ่มดาวน์โหลดแต่ไม่ยังไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์จะลองดาวน์โหลดอีกครั้งในอีก 2-3 วันถัดไป
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ลองดาวน์โหลดอีกครั้ง เปิดการแจ้งเตือนนั้นแล้วแตะอัปเดต

อัปเดตเวอร์ชัน Android เพื่อรับอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัย

หากต้องการรับอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัยล่าสุดที่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ของคุณต้องใช้ Android เวอร์ชันล่าสุด

เมื่ออัปเดตเริ่มทำงาน

โทรศัพท์ Pixel

โทรศัพท์ Pixel จะติดตั้งอัปเดต Android ที่ดาวน์โหลดมาในพื้นหลัง อัปเดตที่ติดตั้งไว้จะทำงานเมื่อคุณรีสตาร์ทโทรศัพท์ในครั้งต่อไป ดูวิธีรีสตาร์ทโทรศัพท์ Pixel

อุปกรณ์ Android อื่นๆ

โทรศัพท์และแท็บเล็ต Android ส่วนมากจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติขณะที่ติดตั้งอัปเดต Android ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นอัปเดตจะทำงานเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร