Έλεγχος και ενημέρωση της έκδοσης Android

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό έκδοσης της συσκευής σας Android, το επίπεδο ενημέρωσης ασφαλείας και το επίπεδο συστήματος Google Play στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για εσάς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις.

Δείτε ποια έκδοση Android χρησιμοποιείτε

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Κοντά στο κάτω μέρος, πατήστε Σύστημα Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Ενημέρωση συστήματος.
 3. Δείτε την "Έκδοση Android" και το "Επίπεδο ενημέρωσης κώδικα ασφαλείας Android".

Αποκτήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις Android που είναι διαθέσιμες για εσάς

Όταν λάβετε μια ειδοποίηση, ανοίξτε την και πατήστε στην ενέργεια ενημέρωσης.

Εάν διαγράψατε την ειδοποίησή σας ή η συσκευή σας είναι εκτός σύνδεσης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Κοντά στο κάτω μέρος, πατήστε Σύστημα και μετά Σύνθετες και μετά Ενημέρωση συστήματος.
 3. Θα εμφανιστεί η κατάσταση της ενημέρωσης. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη ενημερώσεων ασφαλείας και ενημερώσεων συστήματος Google Play

Οι περισσότερες ενημερώσεις συστήματος και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας πραγματοποιούνται αυτόματα. Για να ελέγξετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Ασφάλεια.
 3. Ελέγξτε για ενημερώσεις:
  • Για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση ασφαλείας, πατήστε Ενημέρωση ασφαλείας.
  • Για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση συστήματος Google Play, πατήστε την ενημέρωση συστήματος Google Play.
 4. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρόνος λήψης ενημερώσεων Android

Τα χρονοδιαγράμματα ενημερώσεων διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, τον κατασκευαστή και την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Σημαντικό: Οι παλαιότερες συσκευές δεν μπορούν να εκτελέσουν πάντα νεότερες εκδόσεις Android.

Επιδιόρθωση προβλήματος με ενημερώσεις

Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος

Εάν εμφανιστεί η ειδοποίηση Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος, μάθετε πώς μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο σε:

Δεν έγινε λήψη μιας ενημέρωσης

Επιτρέψτε την αυτόματη επανεκτέλεση της ενημέρωσης

Εάν ξεκινήσει η λήψη μιας ενημέρωσης αλλά δεν ολοκληρωθεί, η συσκευή σας θα προσπαθήσει να την εγκαταστήσει ξανά αυτόματα μέσα στις επόμενες ημέρες.
Όταν προσπαθήσει ξανά, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Ανοίξτε την ειδοποίηση και πατήστε στην ενέργεια ενημέρωσης.

Ενημέρωση έκδοσης Android για ενημερώσεις ασφαλείας

Για να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση ασφαλείας για τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση Android που είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας.
Πότε ενεργοποιούνται οι ενημερώσεις

Τηλέφωνα Pixel

Τα τηλέφωνα Pixel εγκαθιστούν στο παρασκήνιο τις ενημερώσεις Android που έχουν ληφθεί. Οι εγκατεστημένες ενημερώσεις ενεργοποιούνται με την επόμενη επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση σε ένα τηλέφωνο Pixel.

Άλλες συσκευές Android

Πολλά τηλέφωνα ή tablet Android κάνουν αυτόματα επανεκκίνηση όταν εγκαθιστούν ενημερώσεις Android που έχουν ληφθεί. Οι ενημερώσεις ενεργοποιούνται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Σχετικά άρθρα