Göra en långsam Android-enhet snabbare

Om det går väldigt långsamt på enheten eller om det uppstår fördröjningar eller långa svarstider kan tipsen nedan vara till hjälp.

När du har följt anvisningarna för en felsökning kontrollerar du om problemet är löst innan du fortsätter till nästa.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Felsöka en långsam anslutning

Om enheten är långsammare när du surfar på webbplatser, tittar på video eller gör något annat via ett nätverk kan det vara internetanslutningen det är problem med. (Läs mer om hur du ansluter till ett Wi-Fi- eller mobilnätverk.)

Om du behöver åtgärda problem med internetanslutningen rekommenderar vi att du kontaktar nätverksadministratören, internetleverantören eller mobiloperatören.

Felsöka en långsam enhet

Starta om enheten

Tryck på strömbrytaren i cirka 30 sekunder tills enheten startas om.

När du startar om enheten får den en nystart. Ibland är det det enda som behövs för att lösa problemet.

Kontrollera om Android behöver uppdateras

Systemuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Så här söker du efter systemuppdateringar och installerar dem:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System långt ned på skärmen följt av Avancerat följt av Systemuppdatering. Om det behövs trycker du först på Om telefonen eller Om surfplattan.
 3. Uppdateringstatusen visas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Kontrollera lagringsutrymmet

Det kan bli problem om enhetens internminne är fullt eller nästan fullt. Om du behöver frigöra utrymme för att enheten ska fungera ordentligt kan du ta bort cachelagrad data och filer som du inte behöver.

Så här kontrollerar du hur mycket lagringsutrymme du har på enheten:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Lagring.
 3. Kontrollera hur mycket lagringsutrymme som är tillgängligt. Det kan bli problem i enheten om det finns mindre än 10 % minne ledigt.

Om du har ont om lagringsutrymme kan läsa mer om hur du frigör utrymme.

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Felsöka långsamma appar på enheten

Kontrollera om det finns några uppdateringar för apparna

Appuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Här hittar du uppdateringar för dina appar:

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play på telefonen.
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Mina appar och spel.
 3. Appar med tillgängliga uppdateringar markeras med texten Uppdatera.
  • Om det finns en uppdatering trycker du på Uppdatera.
  • Om det finns flera uppdateringar trycker du på Uppdatera alla.
Stäng appar som inte används

Normalt sett behöver du inte stänga apparna. Android hanterar apparnas minnesanvändning.

Om du vill stänga en app helt och hållet, inklusive tjänster i bakgrunden, gör du så här:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av appen. Om det behövs trycker du på Info om appen först, sedan på appen.
 3. Tryck på Tvingad avslutning.

Tips! Du kan enklare se vilka appar som orsakar problem om du gör en lista över de appar som du tvingar att avsluta.

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Kontrollera om det är en app som orsakar problemet

Problemet kan bero på en app som du har laddat ned. Du kan kontrollera om en viss app som du har laddat ned orsakar problemen genom att starta om enheten i säkert läge.

I säkert läge inaktiveras alla nedladdade appar tillfälligt.

Så här startar du om enheten i säkert läge:

 1. Tryck länge på enhetens strömbrytare.
 2. Tryck länge på Stäng av Strömbrytare på skärmen. Tryck på OK.
 3. När det står Säkert läge längst ned på skärmen väntar du en stund och ser om problemet försvinner.

Om problemet inte försvinner i säkert läge

Starta om enheten och fortsätt till nästa steg.

Om problemet försvinner i felsäkert läge

Det är troligt att det är en nedladdad app som orsakar problemet. Så här tar du reda på vilken app det gäller:

 1. Avsluta felsäkert läge genom att starta om enheten.
 2. Avinstallera nyligen nedladdade appar (en i taget). Starta om enheten efter varje app du tar bort. Kontrollera om problemet åtgärdades när du tog bort appen.
 3. När du har hittat problemappen installerar du de andra borttagna apparna igen.

Går det fortfarande långsamt?

Återställ enhetens standardinställningar

Genom att återställa standardinställningarna på enheten tar du bort de processer som kan orsaka problemet.

OBS! När du återställer standardinställningarna på en enhet raderas all data på den. Data som lagras i ditt Google-konto återställs, men alla appar avinstalleras och tillhörande data tas bort. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data på enheten innan du återställer standardinställningarna.

Om problemet orsakades av en app du laddade ned kan problemet uppstå igen om du installerar appen på nytt.

Relaterade artiklar