Göra en långsam Android-enhet snabbare

Testa stegen på den här sidan om du har följande problem på telefonen:

 • Den körs mycket långsamt
 • Bilden hackar
 • Det tar lång tid innan enheten svarar

Starta om telefonen efter varje steg och se om problemet har åtgärdats.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Felsöka en långsam anslutning

 1. Kontrollera nätverket och anslutningsinställningarna. Läs mer om hur du ansluter till internet.
 2. Om problemet med internetanslutningen kvarstår kontaktar du nätverksadministratören, internetleverantören eller mobiloperatören. 

Felsöka en långsam telefon

Starta om telefonen
 1. På de flesta telefoner trycker du på strömbrytaren i cirka 30 sekunder tills enheten startas om.
 2.  Du kan behöva trycka på Starta om på skärmen Starta om.
Kontrollera om Android behöver uppdateras

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System långt ned på skärmen följt av Avancerat följt av Systemuppdatering. Om det behövs trycker du först på Om telefonen eller Om surfplattan.
 3. Uppdateringstatusen visas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.
Kontrollera minnet och frigör utrymme
Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Lagring.
 3. Kontrollera hur mycket lagringsutrymme som är tillgängligt. Det kan bli problem på telefonen om det finns mindre än 10 % minne ledigt.Om du har ont om lagringsutrymme kan du läsa mer om hur du frigör utrymme.

Felsöka långsamma appar på telefonen

Kontrollera om det finns appuppdateringar
 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play på telefonen.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Mina appar och spel.
 3. Appar med tillgängliga uppdateringar markeras med texten Uppdatera.
  • Om det finns en uppdatering trycker du på Uppdatera.
  • Om det finns flera uppdateringar trycker du på Uppdatera alla.
Stänga appar som inte används
Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av appen. Om det behövs trycker du på Appinformation innan du trycker på appen.
 3. Tryck på Tvinga att avsluta  Följt av OK.

Tips! Det blir enklare att felsöka om du skriver upp vilka appar du har tvångsavslutat.

Ta reda på om en app orsakar problemet

Steg 1: Starta om i säkert läge

Obs! I säkert läge inaktiveras alla nedladdade appar tillfälligt.

Kontrollera om problemet har försvunnit. I så fall är det troligt att det var en nedladdad app som orsakade problemet. Gå till nästa steg. Om problemet kvarstår hoppar du till Avancerad felsökning.

Steg 3: Starta om telefonen som vanligt och kolla apparna

 1. Starta om telefonen.
 2. Ta bort nyligen nedladdade appar en i taget. Läs mer om hur du tar bort appar.
 3. Starta om telefonen som vanligt efter varje app du tar bort. Kontrollera om problemet försvann när du tog bort appen.
 4. När du har hittat problemappen installerar du de andra borttagna apparna igen. Läs om att installera om appar.

Avancerad felsökning

Återställ telefonens standardinställningar
OBS! När du återställer standardinställningarna på en telefon raderas all data på den. Data som lagras i ditt Google-konto återställs, men alla appar avinstalleras och tillhörande data tas bort. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data på telefonen innan du återställer standardinställningarna.

Tips! Om problemet orsakades av en app du laddade ned kan problemet uppstå igen om du installerar appen på nytt.

Relaterade artiklar