Przyspieszanie powolnego działania urządzenia z Androidem

Wypróbuj te rozwiązania, jeśli telefon:

 • działa bardzo wolno,
 • reaguje z opóźnieniem,
 • reaguje po długim czasie.

Po każdym kroku ponownie uruchom telefon, by sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Uwaga: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 8.0 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Rozwiązywanie problemów z powolnym działaniem połączeń

 1. Sprawdź ustawienia sieci i połączeń. Jak łączyć się z internetem.
 2. Jeśli nadal masz problemy z połączeniem, skontaktuj się z administratorem sieci, dostawcą usług internetowych lub operatorem komórkowym. 

Rozwiązywanie problemów z powolnym działaniem telefonu

Ponowne uruchamianie telefonu
 1. Na większości telefonów wystarczy naciskać przycisk zasilania przez około 30 sekund, aż telefon uruchomi się ponownie.
 2.  W razie potrzeby kliknij na ekranie Uruchom ponownie Uruchom ponownie.
Sprawdzanie aktualizacji Androida

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Na dole kliknij System a następnie Zaawansowane a następnie Aktualizacja systemu. W razie potrzeby kliknij Informacje o telefonie lub Informacje o tablecie.
 3. Pojawi się stan aktualizacji. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sprawdź pamięć i zwolnij miejsce
Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.
 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Pamięć.
 3. Sprawdź ilość dostępnego miejsca. Problemy z telefonem mogą się pojawić, jeśli wolne jest mniej niż 10% pamięci.Jeśli masz mało miejsca, dowiedz się, jak je zwolnić.

Rozwiązywanie problemów z powolnym działaniem aplikacji na telefonie

Sprawdzanie aktualizacji aplikacji
 1. Otwórz na telefonie aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a następnie Moje gry i aplikacje.
 3. Aplikacje, dla których są dostępne aktualizacje, mają etykietę „Aktualizuj”.
  • Jeśli aktualizacja jest dostępna, kliknij Aktualizuj.
  • Jeśli dostępnych jest wiele aktualizacji, kliknij Aktualizuj wszystkie.
Zamykanie nieużywanych aplikacji
Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.
 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia A potem aplikacja. W razie potrzeby, zanim klikniesz aplikację, kliknij Wyświetl wszystkie aplikacje lub Informacje o aplikacji.
 3. Kliknij Wymuś zatrzymanie A potem OK.

Wskazówka: aby znaleźć aplikacje powodujące problemy, zrób listę aplikacji, których zatrzymanie wymuszasz.

Jak sprawdzić, czy aplikacja jest przyczyną problemu

Krok 1. Uruchom ponownie w trybie awaryjnym

Ważne: w tym trybie wszystkie pobrane aplikacje są tymczasowo wyłączone.

Sprawdź, czy problem zniknął. Jeśli tak, przyczyną problemu jest prawdopodobnie aplikacja. Przejdź do następnego kroku. Jeśli problem nie ustąpił, przejdź do sekcji Bardziej zaawansowane rozwiązania.

Krok 3. Uruchom normalnie telefon jeszcze raz i sprawdź aplikacje

 1. Ponownie uruchom telefon.
 2. Usuń po kolei ostatnio pobrane aplikacje. Jak usuwać aplikacje.
 3. Po usunięciu każdej aplikacji uruchamiaj telefon ponownie. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 4. Po usunięciu problematycznej aplikacji możesz ponownie zainstalować pozostałe aplikacje usunięte podczas tej procedury. Jak ponownie instalować aplikacje

Bardziej zaawansowane rozwiązania

Rozważanie przywrócenia ustawień fabrycznych telefonu
WAŻNE: przywrócenie danych fabrycznych spowoduje usunięcie z urządzenia wszystkich danych. Choć dane zapisane na koncie Google zostaną przywrócone, wszystkie aplikacje i powiązane z nimi dane zostaną odinstalowane. Zalecamy utworzenie kopii zapasowej, zanim przywrócisz dane fabryczne telefonu.

Wskazówka: jeśli przyczyną problemu była pobrana aplikacja i została ona ponownie zainstalowana, problem może powrócić.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?