Przyspieszanie powolnego działania urządzenia z Androidem

Jeśli urządzenie działa bardzo wolno lub reaguje z opóźnieniem albo po długim czasie, problem może rozwiązać jedno z tych działań.

Wykonaj czynności opisane w poszczególnych zalecanych rozwiązaniach i za każdym razem sprawdź, czy problem ustąpił.

Uwaga: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 8.0 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Rozwiązywanie problemów z powolnym działaniem połączeń

Jeśli urządzenie działa wolniej podczas przeglądania stron internetowych, oglądania filmów lub innych czynności, do których wykonania potrzebna jest sieć, możesz mieć problem z połączeniem internetowym. Dowiedz się, jak połączyć się z siecią Wi-Fi lub siecią mobilnej transmisji danych.

Aby rozwiązać problem z połączeniem internetowym, skontaktuj się z administratorem sieci, dostawcą usług internetowych lub operatorem komórkowym.

Rozwiązywanie problemu z powolnym działaniem urządzenia

Ponownie uruchom urządzenie

Aby ponownie uruchomić telefon lub tablet, przytrzymaj przycisk zasilania przez około 30 sekund.

Spowoduje to załadowanie wszystkich procesów od nowa. Czasami to wystarczy, by rozwiązać problem.

Sprawdź aktualizacje Androida
 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Na dole kliknij System a potem Zaawansowane a potem Aktualizacja systemu. W razie potrzeby kliknij Informacje o telefonie lub Informacje o tablecie.
 3. Pojawi się stan aktualizacji. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga: ustawienia mogą się różnić w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Twojego urządzenia, skontaktuj się z jego producentem.

Sprawdź ilość wolnego miejsca

Problemy mogą się pojawić, jeśli pamięć wewnętrzna urządzenia jest zapełniona lub prawie pełna. Aby zwolnić miejsce potrzebne do prawidłowego działania urządzenia, usuń zbędne pliki i wyczyść dane przechowywane w pamięci podręcznej.

Aby sprawdzić ilość dostępnej pamięci:

 1. Na urządzeniu otwórz aplikację Ustawienia Aplikacja Ustawienia.
 2. Kliknij Pamięć.
 3. Sprawdź ilość dostępnego miejsca. Problemy z urządzeniem mogą się pojawić, jeśli wolne jest mniej niż 10% pamięci.

Jeśli masz mało miejsca, dowiedz się, jak je zwolnić.

Uwaga: ustawienia mogą się różnić w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Twojego urządzenia, skontaktuj się z jego producentem.

Rozwiązywanie problemów z powolnym działaniem aplikacji na urządzeniu

Sprawdź aktualizacje aplikacji
 1. Otwórz na telefonie aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Moje gry i aplikacje.
 3. Aplikacje, dla których są dostępne aktualizacje, mają etykietę „Aktualizuj”.
  • Jeśli aktualizacja jest dostępna, kliknij Aktualizuj.
  • Jeśli dostępnych jest wiele aktualizacji, kliknij Aktualizuj wszystkie.
Zamknij aplikacje, których nie używasz

Zazwyczaj nie musisz zamykać aplikacji. Android zarządza pamięcią wykorzystywaną przez aplikacje.

Jeśli chcesz całkowicie zamknąć aplikację, łącznie z jej usługami działającymi w tle:

 1. Na urządzeniu otwórz aplikację Ustawienia Aplikacja Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia A potem aplikacja. W razie potrzeby, zanim klikniesz aplikację, kliknij Informacje o aplikacji.
 3. Kliknij Wymuś zatrzymanie.

Wskazówka: aby znaleźć aplikację powodującą problem, zrób listę tych, których zatrzymanie wymuszasz.

Uwaga: ustawienia mogą się różnić w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Twojego urządzenia, skontaktuj się z jego producentem.

Sprawdź, czy przyczyną problemu jest aplikacja

Przyczyną problemu może być pobrana przez Ciebie aplikacja. Aby to sprawdzić, możesz ponownie uruchomić urządzenie w trybie awaryjnym.

W tym trybie wszystkie pobrane aplikacje są tymczasowo wyłączone.

Aby ponownie uruchomić urządzenie w trybie awaryjnym:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia.
 2. Na ekranie naciśnij i przytrzymaj Wyłącz Zasilanie. Kliknij OK.
 3. Gdy zobaczysz komunikat „Tryb awaryjny” u dołu ekranu, sprawdź, czy problem nadal występuje.

Jeśli problem występuje w trybie awaryjnym

Uruchom ponownie urządzenie i przejdź do następnej sekcji.

Jeśli problem nie występuje w trybie awaryjnym

Problem najprawdopodobniej powoduje któraś z pobranych aplikacji. Aby ją zidentyfikować:

 1. Uruchom ponownie urządzenie, by wyjść z trybu awaryjnego.
 2. Kolejno odinstaluj pobrane ostatnio aplikacje. Po usunięciu każdej aplikacji ponownie uruchom urządzenie. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 3. Po usunięciu problematycznej aplikacji możesz ponownie zainstalować inne aplikacje usunięte podczas tej procedury.

Nadal masz problem z powolnym działaniem?

Rozważ przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia

Aby usunąć wszelkie procesy, które mogą być przyczyną problemu, przywróć na urządzeniu ustawienia fabryczne.

WAŻNE: przywrócenie danych fabrycznych spowoduje usunięcie z urządzenia wszystkich danych. Choć dane zapisane na koncie Google zostaną przywrócone, wszystkie aplikacje i powiązane z nimi dane zostaną odinstalowane. Zalecamy utworzenie kopii zapasowej, zanim przywrócisz dane fabryczne.

Jeśli przyczyną problemu była pobrana aplikacja i została ona ponownie zainstalowana, problem może powrócić.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?