Åtgärda problem med att skärmen inte fungerar som den ska på en Android-enhet

Om skärmen på en Android-enhet inte svarar, eller om bilden fladdrar, hoppar eller blinkar, om den har döda pixlar eller om skärmen helt saknar bild testar du följande tips och felsökningssteg.

Kontrollera om problemet är löst efter varje lösningsförslag innan du fortsätter till nästa.

Steg 1: Kontrollera enhetens skärm

 1. Kontrollera att skärmen inte har spruckit, har hack eller har skadats på annat sätt.
 2. Om du har ett fodral eller skärmskydd på mobilen tar du bort det.
 3. Om du har handskar på dig tar du av dem.
 4. Om du har klistermärken någonstans på skärmen eller sensorerna tar du bort dem.
 5. Kontrollera att skärmen är ren.

Steg 2: Prova dessa felsökningssteg

Om inga av snabbkontrollerna ovan löste problemet testar du felsökningsstegen nedan.

Starta om enheten

Så här startar du om mobilen eller surfplattan:

 • Tryck på enhetens strömbrytare. Tryck på Starta om Starta om på skärmen.
 • Om alternativet Starta om inte visas trycker du på strömbrytaren i cirka 30 sekunder tills enheten startas om.

Om pekskärmen fortfarande inte svarar efter att du har startat om enheten läser du mer om hur du återställer enhetens standardinställningar (nedan).

Kontrollera om det är en app som orsakar problemet

Problemet kan bero på en app som du har laddat ned. Du kan kontrollera om en viss app som du har laddat ned orsakar problemen genom att starta om enheten i säkert läge.

 1. Tryck länge på enhetens strömbrytare.
 2. Tryck länge på Stäng av Strömbrytare på skärmen. Tryck på OK.
 3. När du har aktiverat säkert läge trycker du på skärmen.
  • Om skärmen fungerar i säkert läge är det troligen en nedladdad app som orsakar problemet.
   1. Avsluta säkert läge genom att starta om enheten.
   2. Avinstallera nyligen nedladdade appar, en efter en, för att ta reda på vilken app som orsakar problemet.
   3. När du har hittat appen som orsakar problemet kan du installera de andra apparna som du tog bort på nytt.
  • Om skärmen inte fungerar i säkert läge fortsätter du till nästa avsnitt.
Testa det påverkade området på skärmen

Om problemet bara verkar uppstå ibland eller bara på ett visst ställe på skärmen kan du kontrollera detta med hjälp av snabbinställningsfältet och aviseringarna.

 1. Tryck på skärmens övre vänstra hörn.
 2. Dra sakta nedåt till det nedre högra hörnet utan att lyfta fingret. Dra fingret så långsamt att du hinner räkna till tio innan du når fram till det andra hörnet.Drag your finger across the screen image
  • Om det går att dra snabbinställningsfältet och aviseringarna hela vägen till skärmens nederkant
   Problemet orsakas inte av ett visst område på skärmen. Läs om hur du återställer enheten till standardinställningarna (nedan).
  • Om snabbinställningsfältet och aviseringarna släpper medan du drar med fingret över skärmen
   Gör testet en gång till. Om de släpper igen kontrollerar du om detta sker på samma ställe på skärmen. Därefter kontaktar du tillverkaren.
Stäng av utvecklaralternativ

Om du har aktiverat utvecklaralternativ kan det vara utvecklaralternativen som påverkar pekskärmens prestanda.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System Följt av Utvecklaralternativ. Detta visas bara om utvecklaralternativ har aktiverats.
 3. Inaktivera Utvecklaralternativ.

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Har du fortfarande problem med skärmen?

Om skärmen fortfarande inte fungerar som den ska när du har provat alla de vanliga felsökningarna ovan kan du testa några mer avancerade metoder.

Återställ enhetens standardinställningar

Genom att återställa standardinställningarna på enheten tar du bort de processer som kan orsaka problemet.

OBS! När du återställer standardinställningarna på en enhet raderas all data på den. Data som lagras i ditt Google-konto återställs, men alla appar avinstalleras och tillhörande data tas bort. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data på enheten innan du återställer standardinställningarna.

Om problemet orsakades av en app du laddade ned kan problemet uppstå igen om du installerar appen på nytt.

Relaterade artiklar