Åtgärda problem med att skärmen inte fungerar som den ska på en Android-enhet

Testa lösningarna nedan om telefonens skärm

 • inte svarar på tryck
 • flimrar
 • hoppar
 • blinkar
 • har döda pixlar
 • är svart.

Steg 1: Kontrollera telefonens skärm

Viktigt! Kontrollera om problemet är löst efter varje lösningsförslag innan du fortsätter till nästa.

 1. Kontrollera att skärmen inte har spruckit, har hack eller har skadats på annat sätt.
 2. Om du har ett fodral eller skärmskydd på telefonen tar du bort det.
 3. Om du har handskar på dig tar du av dem.
 4. Om du har klistermärken någonstans på skärmen eller sensorerna tar du bort dem.
 5. Kontrollera att skärmen är ren.

Steg 2: Testa dessa felsökningssteg

Starta om telefonen
 1. På de flesta telefoner trycker du på strömbrytaren i cirka 30 sekunder tills enheten startas om.
 2.  Du kan behöva trycka på Starta om på skärmen Starta om.

Tips! Om pekskärmen fortfarande inte svarar efter att du har startat om läser du mer om hur du återställer telefonens standardinställningar (nedan).

Ta reda på om en app orsakar problemet

Obs! Besök tillverkarens supportwebbplats om du vill veta mer om hur du aktiverar och inaktiverar säkert läge på enheten.

 1. Aktivera säkert läge.
 2. Tryck på skärmen.
  • Om skärmen fungerar i säkert läge beror problemet troligen på en app.
 3. Inaktivera säkert läge.
 4. Ta reda på vilken app som orsakar problemet genom att avinstallera nyligen nedladdade appar en efter en. När du har hittat appen som orsakar problemet kan du installera om de andra apparna du tagit bort.
Testa det påverkade området på skärmen
 1. Tryck på skärmens övre vänstra hörn.
 2. Dra sakta nedåt till det nedre högra hörnet utan att lyfta fingret. Dra fingret så långsamt att du hinner räkna till tio innan du når fram till det andra hörnet.Dra med fingret över skärmen
  • Om det går att dra snabbinställningsfältet och aviseringarna hela vägen till skärmens nederkant
   Problemet orsakas inte av ett visst område på skärmen. Läs mer om hur du återställer telefonens standardinställningar (nedan).
  • Om snabbinställningarna och aviseringarna släpper medan du drar med fingret över skärmen
   Gör testet en gång till. Om de släpper igen kontrollerar du om detta sker på samma ställe på skärmen. Sedan gör du så här. Kontakta enhetens tillverkare.
Stäng av utvecklaralternativ
Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Utvecklaralternativ. Detta visas bara om utvecklaralternativ har aktiverats.
 3. Inaktivera Utvecklaralternativ.

Steg 3: Använd avancerad felsökning

Återställ telefonens standardinställningar
OBS! När du återställer standardinställningarna på en telefon raderas all data på den. Data som lagras i ditt Google-konto återställs, men alla appar avinstalleras och tillhörande data tas bort. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data på telefonen innan du återställer standardinställningarna.

Tips! Om problemet orsakades av en app du laddade ned kan problemet uppstå igen om du installerar appen på nytt.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false