Identifiera problemappar genom att starta om Android-enheten i säkert läge

Med säkert läge kan du starta enheten med enbart den programvara som fanns på den från början.

Det kan hända att enheten startar om, hänger sig, kraschar eller blir långsam om du laddar ned vissa appar. Om problemen försvinner i säkert läge beror problemen antagligen på en app som du har laddat ned.

Tips! En del widgetar försvinner från startskärmen i säkert läge. Ta en skärmdump av dem så kan du lättare sätta tillbaka dem.

Starta om i säkert läge

Om enheten är på
 1. Tryck och håll ned enhetens strömbrytare.
 2. Tryck länge på Stäng av Strömbrytare på skärmen. Tryck på OK om det behövs.
 3. Enheten startar i säkert läge. Säkert läge visas längst ned på skärmen.

Obs! Säkert läge kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Om enheten är avstängd
 1. Tryck på enhetens strömbrytare.
 2. När animationerna sätter igång trycker du på och håller ned knappen Volym ned. Tryck på den tills animationerna försvinner och enheten startar om i säkert läge.
 3. Säkert läge visas längst ned på skärmen.

Obs! Säkert läge kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Avsluta säkert läge

Avsluta säkert läge och starta i normalläget genom att starta om enheten.

 1. Tryck på strömbrytaren i några sekunder.
 2. Tryck på Starta om Starta om på skärmen. Om Starta om inte visas fortsätter du hålla ned strömbrytaren i ungefär 30 sekunder tills enheten startas om.

När du har avslutat säkert läge kan du sätta tillbaka de widgetar som togs bort från startskärmen. Läs mer om hur du lägger till widgetar.

Obs! Säkert läge kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Identifiera problemappar i säkert läge

Om du vill identifiera problemappar i säkert läge använder du enheten som vanligt och kontrollerar om problemet har åtgärdats.

Du kan bara använda de ursprungliga apparna i säkert läge, inga nedladdade appar.

Om problemet försvinner i säkert läge

Det är troligt att det är en nedladdad app som orsakar problemet. Så här tar du reda på vilken app det är:

 1. Starta om enheten.
 2. Ta bort nyligen nedladdade appar en i taget. Läs mer om hur du tar bort appar. Starta om enheten som vanligt efter varje app du tar bort. Kontrollera om problemet försvann när du tog bort appen.
 3. När du har hittat problemappen installerar du de andra borttagna apparna igen. Läs om att installera om appar.

Skriv en lista över vilka appar du tar bort så att du kan lägga till dem igen när du är klar.

Om problemet inte försvinner i säkert läge

Problemet orsakas troligen inte av en nedladdad app.

 1. Starta om enheten.
 2. Testa andra åtgärder för det här problemet. Visa en lista över felsökningsåtgärder.

Relaterade artiklar