Uruchamianie urządzenia z Androidem w trybie awaryjnym, by znaleźć aplikacje powodujące problemy

Możesz uruchomić urządzenie w trybie awaryjnym, by załadować tylko oryginalne oprogramowanie zainstalowane fabrycznie.

Niektóre aplikacje dostępne do pobrania mogą sprawiać, że urządzenie będzie samoistnie uruchamiać się ponownie, blokować, ulegać awariom lub wolno działać. Jeśli w tym trybie problem nie występuje, prawdopodobnie powoduje go aplikacja innej firmy, która została pobrana na urządzenie.

Wskazówka: tryb awaryjny usuwa niektóre widżety z ekranu głównego. Jeśli korzystasz z widżetów, zrób zrzut ekranu, by umieścić je z powrotem.

Ponowne uruchamianie w trybie awaryjnym

Jeśli urządzenie jest włączone
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia.
 2. Na ekranie naciśnij i przytrzymaj Wyłącz Zasilanie. W razie potrzeby kliknij OK.
 3. Urządzenie uruchomi się w trybie awaryjnym. Na dole ekranu pojawi się „Tryb awaryjny”.

Uwaga: tryb awaryjny może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Twojego urządzenia, skontaktuj się z jego producentem.

Jeśli urządzenie jest wyłączone
 1. Naciśnij przycisk zasilania urządzenia.
 2. Gdy zacznie się animacja, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności. Trzymaj przycisk aż do zakończenia animacji – urządzenie uruchomi się w trybie awaryjnym.
 3. Na dole ekranu pojawi się „Tryb awaryjny”.

Uwaga: tryb awaryjny może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Twojego urządzenia, skontaktuj się z jego producentem.

Wychodzenie z trybu awaryjnego

Aby wyjść z trybu awaryjnego i powrócić do normalnego trybu, ponownie uruchom urządzenie.

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez kilka sekund.
 2. Kliknij Uruchom ponownie Uruchom ponownie na ekranie. Jeśli nie widzisz opcji „Uruchom ponownie”, naciskaj przycisk zasilania przez około 30 sekund, aż urządzenie uruchomi się ponownie.

Gdy wyjdziesz z trybu awaryjnego, możesz dodać usunięte widżety z powrotem do ekranu głównego. Dowiedz się, jak dodać widżety

Uwaga: tryb awaryjny może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Twojego urządzenia, skontaktuj się z jego producentem.

Używanie trybu awaryjnego, by znaleźć aplikacje powodujące problemy

Aby znaleźć problematyczne aplikacje, normalnie korzystaj z urządzenia w trybie awaryjnym i sprawdź, czy problem nadal występuje.

W trybie awaryjnym możesz korzystać tylko z aplikacji dostarczonych z urządzeniem, a nie z pobranych aplikacji.

Problem znika w trybie awaryjnym

Problem prawdopodobnie powoduje któraś z pobranych aplikacji. Aby ją zidentyfikować:

 1. Ponownie uruchom urządzenie.
 2. Usuń ostatnio pobrane aplikacje. Dowiedz się, jak usuwać aplikacje. Po usunięciu każdej aplikacji uruchom urządzenie ponownie. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 3. Po usunięciu problematycznej aplikacji możesz ponownie zainstalować inne aplikacje usunięte podczas tej procedury. Dowiedz się, jak ponownie instalować aplikacje

Aby zapamiętać usunięte aplikacje i łatwo je potem przywrócić, zrób listę.

Problem występuje w trybie awaryjnym

Przyczyną problemu prawdopodobnie nie jest pobrana aplikacja.

 1. Ponownie uruchom urządzenie.
 2. Wypróbuj inne rozwiązania tego problemu. Zobacz inne rozwiązania problemu

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?