Pronalaženje problematičnih aplikacija ponovnim pokretanjem u sigurnom načinu rada na Androidu

Neke aplikacije koje preuzmete mogu uzrokovati probleme s telefonom. Ako vaš telefon ima neki od problema u nastavku, pokušajte sljedeće:
  • ponovno pokretanje
  • zamrzavanje 
  • rušenje
  • sporo pokretanje.

Ponovno pokretanje u sigurnom načinu rada

Važno: sigurni način rada uklanja neke widgete s početnog zaslona. Ako upotrebljavate widgete, napravite snimku zaslona da biste ih lakše vratili.

Ponovno pokretanje u sigurnom načinu rada ovisi o telefonu. Da biste saznali kako ponovo pokrenuti telefon u sigurnom načinu rada, posjetite proizvođačevu stranicu za podršku.

2. korak: provjerite je li problem riješen

  • Koristite telefon na uobičajen način i provjerite je li problem riješen.
  • Ako je riješen, vjerojatno ga uzrokuje aplikacija. Prijeđite na 3. korak.
  • Ako se problem i dalje pojavljuje, aplikacija ne uzrokuje vaš problem. Pogledajte popis drugih rješenja problema.

3. korak: izađite iz sigurnog načina rada

Da biste izašli iz sigurnog načina rada, telefon obično možete ponovo pokrenuti na uobičajen način. Isključivanje ili napuštanje sigurnog načina rada ovisi o telefonu. Da biste saznali kako ponovo pokrenuti telefon u sigurnom načinu rada, posjetite proizvođačevu stranicu za podršku.

Savjet: nakon što napustite siguran način, na početni zaslon možete vratiti uklonjene widgete Saznajte kako dodati widgete.

4. korak: provjerite aplikacije

Savjet: da biste lakše utvrdili koje aplikacije uzrokuju probleme, napravite popis aplikacija koje ste prisilno zaustavili.

Povezani članci