Åtgärda problem med en Android-enhet som låser sig eller slutar att svara

Om enheten låser sig, slutar att svara eller hänger sig med skärmen på kan tipsen nedan vara till hjälp.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Starta om enheten

Om enheten har hängt sig med skärmen på startar du om den genom att trycka på strömbrytaren i cirka 30 sekunder.

Felsöka en enhet som hänger sig

Om enheten hänger sig mer än en gång bör du kontrollera om det hänger ihop med något mer övergripande problem. Följ anvisningarna nedan för de olika lösningarna. Kontrollera om problemet är löst efter varje steg.

Felsöka en enhet som hänger sig

Kontrollera om Android behöver uppdateras

Systemuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Så här söker du efter systemuppdateringar och installerar dem:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System långt ned på skärmen följt av Avancerat följt av Systemuppdatering. Om det behövs trycker du först på Om telefonen eller Om surfplattan.
 3. Uppdateringstatusen visas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Kontrollera minnet och frigör utrymme

Det kan bli problem om enhetens internminne är fullt eller nästan fullt. Om du behöver frigöra utrymme för att enheten ska fungera ordentligt kan du ta bort cachelagrad data och filer som du inte behöver.

Så här kontrollerar du hur mycket lagringsutrymme du har på enheten:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Lagring.
 3. Kontrollera hur mycket lagringsutrymme som är tillgängligt. Det kan bli problem i enheten om det finns mindre än 10 % minne ledigt.

Om du har ont om lagringsutrymme kan läsa mer om hur du frigör utrymme.

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Felsöka appar som hänger sig på enheten

Kontrollera om det finns uppdateringar för apparna

Appuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Här hittar du uppdateringar för dina appar:

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play på telefonen.
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Mina appar och spel.
 3. Appar med tillgängliga uppdateringar markeras med texten Uppdatera.
  • Om det finns en uppdatering trycker du på Uppdatera.
  • Om det finns flera uppdateringar trycker du på Uppdatera alla.
Stäng appar som inte används

Normalt sett behöver du inte stänga apparna. Android hanterar apparnas minnesanvändning.

Om du vill stänga en app helt och hållet, inklusive tjänster i bakgrunden, gör du så här:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av appen. Om det behövs trycker du på Info om appen först, sedan på appen.
 3. Tryck på Tvingad avslutning.

Tips! Du kan enklare se vilka appar som orsakar problem om du gör en lista över de appar som du tvingar att avsluta.

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Kontrollera om det är en app som orsakar problemet

Problemet kan bero på en app som du har laddat ned. Du kan kontrollera om en viss app som du har laddat ned orsakar problemen genom att starta om enheten i säkert läge.

I säkert läge inaktiveras alla nedladdade appar tillfälligt.

Så här startar du om enheten i säkert läge:

 1. Tryck länge på enhetens strömbrytare.
 2. Tryck länge på Stäng av Strömbrytare på skärmen. Tryck på OK.
 3. När det står Säkert läge längst ned på skärmen väntar du en stund och ser om problemet försvinner.

Om problemet inte försvinner i säkert läge

Starta om enheten och fortsätt till nästa steg.

Om problemet försvinner i felsäkert läge

Det är troligt att det är en nedladdad app som orsakar problemet. Så här tar du reda på vilken app det gäller:

 1. Avsluta felsäkert läge genom att starta om enheten.
 2. Avinstallera nyligen nedladdade appar (en i taget). Starta om enheten efter varje app du tar bort. Kontrollera om problemet åtgärdades när du tog bort appen.
 3. När du har hittat problemappen installerar du de andra borttagna apparna igen.

Hänger det sig ändå?

Återställ enhetens standardinställningar

Genom att återställa standardinställningarna på enheten tar du bort de processer som kan orsaka problemet.

OBS! När du återställer standardinställningarna på en enhet raderas all data på den. Data som lagras i ditt Google-konto återställs, men alla appar avinstalleras och tillhörande data tas bort. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data på enheten innan du återställer standardinställningarna.

Om problemet orsakades av en app du laddade ned kan problemet uppstå igen om du installerar appen på nytt.

Relaterade artiklar