Thêm hoặc xóa tài khoản trên Android

Bạn có thể thêm các tài khoản vào máy tính bảng hoặc điện thoại Android của mình. Khi bạn thêm một tài khoản, thông tin liên kết với tài khoản đó sẽ tự động đồng bộ hóa với thiết bị của bạn. Để tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play, bạn cần có một tài khoản trên thiết bị của mình.

Nếu bạn đang dùng chung thiết bị với nhiều người dùng, hãy nhớ đăng nhập bằng đúng tên người dùng trước khi thay đổi thông tin tài khoản.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Thêm tài khoản vào thiết bị

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Tài khoản. Nếu bạn không nhìn thấy mục "Tài khoản", hãy nhấn vào Người dùng và tài khoản.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.
 4. Nhấn vào loại tài khoản bạn muốn thêm.
  • Để thêm Tài khoản Google của bạn, hãy nhấn vào Google. Khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google, email, danh bạ, sự kiện trên lịch và các dữ liệu khác liên kết với tài khoản đó đều tự động đồng bộ hóa với thiết bị của bạn.
  • Để thêm tài khoản cá nhân khác, hãy nhấn vào Cá nhân (IMAP) hoặc Cá nhân (POP3). Bạn thường sẽ chọn những cài đặt này nếu sử dụng chương trình email như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail. Hãy tìm hiểu cách sử dụng IMAP hoặc POP3 với Gmail.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 6. Nếu thêm tài khoản, bạn có thể cần nhập hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của thiết bị vì lý do bảo mật.

Mẹo: Nếu muốn cho bạn bè mượn thiết bị của mình, thì bạn có thể tìm hiểu cách tạo người dùng riêng biệt hoặc khách tạm thời, thay vì thêm một tài khoản.

Quan trọng: Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.

Xóa tài khoản khỏi thiết bị

Khi bạn xóa tài khoản khỏi thiết bị, mọi dữ liệu liên kết với tài khoản đó cũng sẽ bị xóa khỏi thiết bị. Các dữ liệu này bao gồm email, danh bạ và cài đặt.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Tài khoản. Nếu bạn không nhìn thấy mục "Tài khoản", hãy nhấn vào Người dùng và tài khoản.
 3. Nhấn vào tài khoản bạn muốn xóa Sau đó Xóa tài khoản.
 4. Nếu đây là Tài khoản Google duy nhất trên thiết bị, thì bạn sẽ cần nhập hình mở khóa, mã PIN hoặc mật khẩu của thiết bị vì lý do bảo mật.

Quan trọng: Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?