הוספה או הסרה של חשבון ב-Android

כדי לגשת לאימייל, לאנשי הקשר וליומן, וכדי לעבור לאפליקציות מחנות Google Play, אפשר להוסיף לטלפון חשבונות. כשמוסיפים חשבון Google, מידע המשויך לחשבון מסונכרן אוטומטית עם הטלפון.

כשמסירים חשבון, כל הנתונים המשויכים לחשבון זה גם נמחקים מהטלפון. גם הודעות אימייל, אנשי קשר והגדרות יימחקו.

חשוב: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 9 ואילך. כאן מוסבר איך לבדוק את הגרסה של Android.

הוספת חשבון Google או חשבון אחר לטלפון

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על סיסמאות וחשבונות. אם האפשרות 'חשבונות' לא מופיעה, מקישים על משתמשים וחשבונות.
 3. בקטע 'חשבונות', מקישים על הוספת חשבון.
 4. מקישים על סוג החשבון שרוצים להוסיף.
  • כדי להוסיף חשבון Google, מקישים על Google. כשנכנסים באמצעות חשבון Google, האימיילים, אנשי הקשר, האירועים ביומן ונתונים נוספים המשויכים לאותו חשבון מסונכרנים אוטומטית עם המכשיר.
  • כדי להוסיף חשבון Google Meet, מקישים על Meet. כשנכנסים באמצעות חשבון Meet, אפשר לבצע ולקבל שיחות וידאו, ליצור פגישות ולהתקשר למכשירים המקושרים לבית.
  • כדי להוסיף חשבון אחר לשימוש אישי, מקישים על Exchange, אישי (IMAP) או אישי (POP3). בדרך כלל, האפשרויות האלה מיועדות למי שמשתמשים בתוכנות כמו Microsoft Outlook או Apple Mail. כך משתמשים ב-IMAP וב-POP3 עם Gmail
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.
 6. כשמוסיפים חשבונות, לפעמים צריך להזין את קו ביטול הנעילה, קוד האימות או הסיסמה של המכשיר מטעמי אבטחה.

טיפ: אם רוצים להשאיל את המכשיר לחברים, במקום להוסיף חשבון, כך יוצרים משתמש נפרד או אורח זמני.

הסרת חשבון Google או חשבון אחר מהטלפון

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על סיסמאות וחשבונות. אם האפשרות 'חשבונות' לא מופיעה, מקישים על משתמשים וחשבונות.
 3. בקטע 'חשבונות', מקישים על החשבון שרוצים להסיר ואז הסרת החשבון.
 4. לאישור, מקישים על הסרת החשבון ואז הסרת החשבון.
 5. אם זהו חשבון Google היחיד במכשיר, מזינים את קו ביטול הנעילה, קוד האימות או הסיסמה של המכשיר מטעמי אבטחה.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי