הוספה או הסרה של חשבון ב-Android

כדי לגשת לאימייל, לאנשי הקשר וליומן, וכדי לעבור לאפליקציות מחנות Google Play, אפשר להוסיף לטלפון חשבונות. כשמוסיפים חשבון Google, מידע המשויך לחשבון מסונכרן אוטומטית עם הטלפון.

כשמסירים חשבון, כל הנתונים המשויכים לחשבון זה גם נמחקים מהטלפון. גם הודעות אימייל, אנשי קשר והגדרות יימחקו.

חשוב: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 9 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

הוספת חשבון Google או חשבון אחר לטלפון

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 2. מקישים על חשבונות. אם האפשרות "חשבונות" לא מוצגת, מקישים על משתמשים וחשבונות.
 3. למטה, מקישים על הוספת חשבון.
 4. מקישים על סוג החשבון שרוצים להוסיף.
 5. כדי להוסיף את חשבון Google, , מקישים על Google. כשנכנסים באמצעות חשבון Google, הודעות האימייל, אנשי הקשר, האירועים ביומן ונתונים נוספים המשויכים לאותו חשבון מסונכרנים אוטומטית עם הטלפון.
 6. כדי להוסיף חשבון אישי אחר, מקישים על אישי (IMAP) אואישי (POP3). בדרך כלל, האפשרויות האלה מיועדות למי שמשתמשים בתוכניות כמו Microsoft Outlook או Apple Mail. כך משתמשים ב-IMAP וב-POP3 עם Gmail.
 7. פועלים לפי ההוראות שבמסך.
 8. כשמוסיפים חשבונות, לפעמים יש צורך להזין את קו ביטול הנעילה, קוד הגישה או הסיסמה של הטלפון לצורכי אבטחה.

טיפ: אם רוצים להשאיל את הטלפון לחבר, אפשר ללמוד איך ליצור משתמש נפרד או אורח זמני, במקום להוסיף חשבון.

הסרת חשבון Google או חשבון אחר מהטלפון

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 2. מקישים על סיסמאות וחשבונות. אם האפשרות "חשבונות" לא מוצגת, מקישים על משתמשים וחשבונות.
 3. בקטע "חשבונות של" מקישים על החשבון שרוצים להסיר ואז הסרת החשבון.
 4. לאישור, מקישים על הסרת החשבון ואז אישור.
 5. אם זהו חשבון Google היחיד בטלפון, מזינים את קו ביטול הנעילה, קוד האימות או הסיסמה של הטלפון מטעמי אבטחה.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
false
false