Dodavanje ili uklanjanje računa na Androidu

Da biste pristupili e-pošti, kontaktima i kalendaru te da biste preuzeli aplikacije iz Trgovine Google Play, možete dodati račune na telefon. Kad dodate račun, informacije povezane s tim računom automatski se sinkroniziraju s telefonom.

Kada uklonite račun, s telefona će se izbrisati i sve povezano s tim računom. To uključuje e-poštu, kontakte i postavke.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Dodavanje računa na telefon

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Računi. Ako se ne prikazuje opcija "Računi", dodirnite Korisnici i računi.
 3. Pri dnu dodirnite Dodaj račun.
 4. Dodirnite vrstu računa koju želite dodati.
 5. Da biste dodali svoj Google račun, dodirnite Google. Kad se prijavite Google računom, e-pošta, kontakti, događaji u Kalendaru i ostali podaci povezani s tim računom automatski se sinkroniziraju s vašim telefonom.
 6. Da biste dodali neki drugi osobni račun, dodirnite Osobno (IMAP) ili Osobno (POP3). Te vrste računa uglavnom trebate odabrati ako upotrebljavate program za e-poštu kao što je Microsoft Outlook ili Apple Mail. Saznajte kako upotrebljavati IMAP ili POP3 s Gmailom.
 7. Slijedite upute na zaslonu.
 8. Ako dodajete račune, možda ćete morati unijeti uzorak, PIN ili zaporku telefona kao sigurnosnu mjeru.

Savjet: ako želite posuditi telefon prijatelju, saznajte kako izraditi zasebnog korisnika ili privremenog gosta, umjesto da dodajete račun.

Uklanjanje računa s telefona

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite RačuniAko se ne prikazuje opcija "Računi", dodirnite Korisnici i računi.
 3. Dodirnite račun koji želite ukloniti A zatim Ukloni račun.
 4. Ako je to jedini Google račun na telefonu, radi sigurnosti trebat ćete unijeti uzorak, PIN ili zaporku telefona.

Povezani članci